นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2172
ความเห็น: 0

จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์

การอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ก็น่าจะยึดจริยธรรมเหล่านี้ มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร

 เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๕๒ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มีเรื่อง การปฏิบัติตามจริธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่มีการกำหนดทั้งการขอทุนวิจัยบางแหล่งทุน และการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของวารสารบางฉบับ ซึ่งมีข้อกำหนดว่า โครงการ หรือผลงานดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองการประเมินทางจริธรรมด้วย 

ดังนั้น ใครที่ต้องการประเมินเรื่องดังกล่าว สามารถส่งให้สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ และทางที่ดี ควรให้มีการประเมินตั้งแต่ในระดับโครงการวิจัย เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเมื่อจะเผยแพร่ผลงาน อย่างไรก็ตาม หากโครงการใดยังไม่ได้มีการประเมินมาก่อน ถึงแม้เป็นผลงานแล้ว ก็ส่งให้สำนักวิจัยฯ ช่วยดำเนินการได้ 

จริธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่กล่าวถึง เป็นดูประเด็นการวิจัยที่จะมีผลกระทบในเรื่องต่อไปนี้  

๑.    เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง (serious advert event)

๒.    การเคารพในสิทธิมนุษยชน (human rights)

๓.    การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (dignity)

๔.   การปฏิบัติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (welfare) 

ซึ่งเป็นการดำเนินการในคณะแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนและสังคม เพื่อการปกป้องอาสาสมัครที่เป็นตัวอย่าง และหรือให้ข้อมูล ตอบคำถามเพื่อการวิจัย  

หากดูประเด็นแล้วเป็นเรื่องที่การทำวิจัยทุกด้านน่าจะตระหนักถึง รวมถึงการทำความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ที่มีผลเสียด้านขยะจากการพัฒนาที่เร็วเกินไป เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ที่ยังใช้ได้อยู่ หรือใช้ไม่ได้เมื่อหมดอายุประกัน ทำให้มีขยะมากมายและเป็นการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า เป็นต้น หรือการทำให้ชุมชนเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบทางลบอื่น ๆ ก็น่าจะช่วยกันปฏิบัติเป็นจริธรรมการวิจัยด้วย 

เอ ความจริง ไม่เพียงการทำวิจัย การอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ก็น่าจะยึดจริยธรรมเหล่านี้ มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร ดังที่ปรากฏ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในที่ต่าง ๆ ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน อันเกิดจากการเสื่อมถอย และลุกล้ำสิทธิทั้งระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างปัญหาให้แก่มนุษย์ และยังสร้างกันรุนแรงยิ่งขึ้น  

 
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 ธันวาคม 2552 18:25 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.236.187.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ