นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2063
ความเห็น: 2

การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน

การทำวิจัยและทำงานด้วยกระบวนการสังเกตศึกษา เป็นกระบวนการสร้างความสามารถของคนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่แท้จริง ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ที่เรียนระดับสูงขึ้น และทำงานมานานว่ามีทักษะประสบการณ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่มที่แท้จริง

 เมื่อเช้าได้เข้าสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทเอกของคณะทรัพยฯ ซึ่งทุกคนต้องทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จึงได้อธิบายถึงความสำคัญของการสังเกตศึกษา หรือ observation ที่เป็นจุดอ่อนของคนทำวิจัยที่มักทำแค่ตามแผนที่กำหนดวิธีการ การวัดตามกำหนด ไม่สังเกตศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะไม่รู้ว่าระหว่างเวลาต่าง ๆ มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง จึงทำให้ได้ผลเฉพาะที่วัดตามเวลาที่กำหนด  

ความจริงในการศึกษาทดลอง ตลอดเวลามีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย หากไม่สังเกตศึกษาจะไม่เข้าใจรู้ลึกซึ้งและรู้ความจริง ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร มีอะไรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นค่าที่แท้จริงของการทำวิจัย คือการป้องกันปัญหา/ความเสียหายจากเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ใช้งานได้ดีขึ้น  

การวิจัยทางการเกษตร ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้งานนั้น ต้องสามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และ พัฒนาให้เกิดผลิตภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาด้วยการสังเกตศึกษาในระหว่างการทำวิจัย และเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น  

การสังเกตศึกษาเป็นกระบวนวิจัยและพัฒนางานและความรู้มานานแล้ว ดังตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ท่าน เช่น อะคิมีเดส (Archimedes) ที่ค้นพบการหาปริมาตรของร่างกายมนุษย์ด้วยการสังเกตุน้ำที่ล้นจากอ่างอาบน้ำ หรือ นิวตัน (Isaac Newton) ที่ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงจากการสังเกตการร่วงลงพื้นของแอปเปิล  

ลองมองให้ง่ายขึ้น เช่น การทอดไข่เจียวให้ดีต้องสังเกตศึกษาตลอดเวลา ว่าจะเทไข่ใส่กระทะจังหวะไหน น้ำมันร้อนระดับใด จะพลิกจะกลับเมื่อไร เหลืองกรอบขนาดไหน ทั้งหมดได้มาจากการสังเกตศึกษา 

ดังนั้น คนทำวิจัย หากได้มีการสังเกตศึกษาติดตามอย่างต่อเนื่องจึงเกิดความรู้ ทักษะที่นำไปปรับใช้ได้อย่างจริงจัง ซึ่งไม่ใช่ผลการทดลองตัวเลขทางสถิติอะไร ไม่ใช่ความผิด ความถูก แต่เป็นความรู้ ความจริงที่นำไปใช้ได้เฉพาะตัว ซึ่งผลการทดลองสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ บอกเล่ากันได้ แต่ความรู้ทักษะดังกล่าวยากแก่การบอกเล่า แต่สามารถนำไปใช้งาน สร้างมูลค่า คุณค่าของคนได้ เช่น คนทำอาหารอร่อย ไม่สามารถทำตามสูตรที่เขียนและเรียนทำอาหารได้ แต่ทำด้วยจังหวะที่ต้องสังเกตศึกษาในระหว่างการทำ ที่สำคัญคือนำไปสอนไม่ได้ แต่สามารถทำอาหารขายได้มูลค่ามากมายเพราะอาหารอร่อย  

ความจริง การสังเกตศึกษา จะพูดง่าย ๆ คือการใส่ใจในรายละเอียดตลอดเวลาในการทำอะไรก็ตาม รวมถึงการทำงาน ว่าจะทำอย่างไรถึงดีขึ้น ดีกว่าเดิม มีมูลค่าเพิ่ม มีความพึงพอใจจากสังเกตศึกษาลูกค้า การระบบการทำงาน สังเกตการปรับปรุงกระบวนการ 

การทำวิจัยและทำงานด้วยกระบวนการสังเกตศึกษา เป็นกระบวนการสร้างความสามารถของคนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่แท้จริง ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ที่เรียนระดับสูงขึ้น และทำงานมานานว่ามีทักษะประสบการณ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่มที่แท้จริง ที่ทุกคนทำได้เพียงใส่ใจ สังเกต ศึกษา และใช้กระบวนการจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพ PDCA เพื่อตรวจสอบการชี้วัดผล จะเป็นทั้งการพัฒนาคน และกระบวนการตามระบบ PMQA หมวดที่ ๕ และ ๖ คือบุคลากรและกระบวนการทำงาน

 
created: 03 Febuary 2010 18:07 Modified: 09 October 2010 17:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
อาสมาดี นิยอ [IP: 202.29.18.253]
01 July 2010 14:19
#58367

ตามทัศนะคติของกระผมแล้ว การสังเกตก้อเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ในการทำวิจัย แต่ถ้าจะให้ใช้แค่การสังเกตอย่างเดียวเพียงเท่านั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ เพราะฉนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการอย่างอื่นอีก และที่สำคัญอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ และความตั้งใจ และความสนใจของผู้ที่จำทำวิจัยในเรื่องนั้น ๆ 

ขอบคุณครับ

อาสมาดี  นิยอ

สายฝนเห็นด้วยค่ะ

ทักษะ ประสบการณ์ และการสังเกตุ ของแต่ละคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียว ในการทำวิจัยให้สำเร็จได้ และได้ดี

ถ้าหากคนที่ทำวิจัยไม่มีทักษะ ประสบการณ์ ไม่มีการสังเกตุในเรื่องที่ตนเองทำ ตนเองสนใจ นั้น ผลการทำวิจัยที่ได้มานั้น จะมีความเชื่อถือน้อย เพราะว่าคนทำวิจัยยังรู้ไม่ดีเลย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ