นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2082
ความเห็น: 2

คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานหลัก ๆ หลายงาน เช่น การผลิตผลไม้ส่งออก เช่น มะม่วง ส้มโอ งานด้านสวนปาล์มน้ำมัน ด้านยางพารา งานด้านการตรวจการปนเปื้อนของผลไม้เพื่อส่งออก ล้วนเป็นศิษย์เก่าจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบันก็เข้าปีที่ ๓๕ แล้ว มีบัณฑิตปริญญาตรีแล้ว ๒๙ รุ่น และรุ่นที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีนี้คือรุ่นที่ ๓๐  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.พ. ที่ผ่านมามีการจัดงานเลี้ยงส่งว่าที่บัณฑิตโดยสโมสรนักศึกษาที่ได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีนี้ได้มีการเชิญผู้แทนชมรมศิษย์เก่าของคณะมาร่วมงานและให้ข้อคิดให้นักศึกษาเตรียมพร้อมในการทำงาน เมื่อมีโอกาสจะได้สอบคัดเลือกเข้าทำงานได้ มิฉะนั้น จะเสียโอกาสไป ถ้าไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ และยังได้พูดถึงข้อคิดกามองโอกาสว่า มีบริษัทผลิตรองเท้าส่งคนไปสำรวจตลาดที่ประเทศหนึ่ง ปรากฎว่า ประชาชนในประเทศดังกล่าวไม่สวมรองเท้ากัน เจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่าไม่น่าจะเป็นตลาดรองเท้าของบริษัท แต่อีกคนกลับคิดว่าเป็นโอกาสที่ดี หากสามารถชักชวนให้ประชาชนประเทศดังกล่าวหันมาสวมรองเท้ากัน ก็สามารถขยายตลาดที่ยังไม่มีใครมาทำตลาด  ซึ่งทำให้เห็นความสามารถในการสร้างโอกาสที่ต่างกัน 

พูดถึงบัณฑิตของคณะทรัพยฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. คณะได้เชิญคุณมนตรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมที่ดูแลรับผิดชอบงานธุรกิจพืชของบริษัท CP มาบรรยายการเตรียมพร้อมกับการเปิดเสรีการค้าในภูมิภาคอาเซียน ท่านได้ให้ข้อมูลว่า งานหลัก ๆ หลายงาน เช่น การผลิตผลไม้ส่งออก เช่น มะม่วง ส้มโอ งานด้านสวนปาล์มน้ำมัน ด้านยางพารา งานด้านการตรวจการปนเปื้อนของผลไม้เพื่อส่งออก ล้วนเป็นศิษย์เก่าจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ รวมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการผลิตพืช ทั้งในจีน อินเดีย พม่า เวียดนาม สิ่งที่เป็นจุดเด่น นอกจากความรู้ความสามารถทางวิชาการที่ไม่แตกต่างจากที่อื่นแล้ว ก็คือ การทำงานได้ทั้งในแปลงผลิต กับชุมชน กับคนงาน รวมถึงในสำนักงาน ซึ่งนับว่าเป็นผลงานการผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่น่าภาคภูมิใจของคณะ และคณะกำลังประสานกับชมรมศิษย์เก่าเพื่อพัฒนานักศึกษาร่วมกันให้มากขึ้น  

๓๕ ปีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน คือสิ่งที่คณะได้ยึดมั่นเป็นแนวทางการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ไม่ว่าจะทำภารกิจใด เป้าหมายคือการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และใช้ทรัพยากรให้คุ้มทุน คุ้มค่า และพอดี พอเพียง ที่จะใช้ได้ตลอดไป

 
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2553 19:35 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมมีความเห็นว่า ทิศทางการผลิตบัณฑิตของเมืองไทยค่อนข้างจะผิดทิศทางอยู่บ้างคือ

ในความจริงนั้นเราต้องการบัณฑิตจำนวนมากที่สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ ปฏิบัติจริงได้ แต่ดูเหมือนว่า การสอนของเราจะไปเน้นให้บัณฑิตเรานั่งโต๊ะทำงาน คำนวณสูตรยากๆ มากไปหรือไมครับ

และเยาวชนของเราก็อยากนั่งโต๊ะทำงานเสียด้วย ระดับการเรียนช่างเทคนิค ซึ่งประเทศต้องการมีคนเรียนน้อยลงทุกที

 

ขอบคุณคุณคนธรรมดา

ที่ช่วยสะท้อนความเห็น แต่ดูเหมือนเรายิ่งพัฒนายิ่งหลง และลืมตัวเองมากขึ้น ๆ เรามักใช้เงินสร้างงาน สร้างหน้าตา แต่ไม่ใช้แรงงานหาเงิน ก็เป็นเช่นนี้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ