นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2613
ความเห็น: 9

ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้

ใช้ระบบ PDCA-Par ที่เป็นระบบและกลไก ร่วมกัน คือ PDCA เป็นระบบ และ Par คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นกลไก

 การประกันคุณภาพการศึกษาของไทย เขาว่าเกิดที่ ม.อ. ใครทราบช่วยยืนยัน ระบบการประกันคุณภาพ PDCA-Par ที่ใช้ใน ม.อ. เกิดในปี 43-44 ซึ่งตอนนั้น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ ให้ร่วมทีมทำงานบริหารมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เมื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ที่คิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะการจัดการศึกษาในสมัยนั้น หลังจากที่มีการศึกษาและหารือกันหลายครั้ง จึงเข้าใจว่าเป็นการระบบการขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกภารกิจ  

การทำงานด้านประกันคุณภาพในขณะนั้น มีฐานที่งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา ผู้ที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ คือคุณสินีนาฏ บุญช่วย หัวหน้างานหลักสูตรในปัจจุบัน การพัฒนาระบบก็ประชุม หารือกันหลายรอบ หลายฝ่าย มีคณะนำร่องของทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หากไม่ครบหรือผิดพลาดก็ขออภัย) จนในที่สุดมีผู้ที่จบด้านการประกันคุณภาพมาช่วยขับเคลื่อนการจัดระบบ คือ ดร. วัลลภา คชภักดี จากคณะพยาบาลศาสตร์ (ขณะนี้เป็นอาจารย์ที่ ม.ทักษิณ มีตำแหน่งบริหารเป็นรองอธิการบดี) โดยมหาวิทยาลัยได้ตกลงใช้ระบบ PDCA-Par ที่เป็นระบบและกลไก ร่วมกัน คือ  PDCA เป็นระบบ และ Par คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นกลไกขับเคลื่อน ซึ่ง ดร.วัลลภา คชภักดี ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ

นอกจากระบบแล้ว มีกรรมการขับเคลื่อนเป็นกรรมการอำนวยการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน และมีกรรมการพัฒนาระบบมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ในชุดเริ่มแรก ต่อมาก็มีการปรับไปตามที่ท่านอธิการบดีมอบหมาย และ

ย้ายฐานการดูแลการประกันคุณภาพจากเดิมที่กองบริการการศึกษาไปอยู่ที่กองแผนงาน และตั้งเป็นสำนักประกันคุณภาพ ในที่สุด และยังใช้ระบบ และกลไก PDCA-Par ต่อเนื่องตลอดมา และมีหลาย มหาวิทยาลัยก็ได้ใช้ระบบและกลไกนี้เช่นกัน 

จึงขอบันทึกไว้เป็นประวัติหนึ่งของ ม.อ. และผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ ท่าน    

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 กรกฎาคม 2553 19:11 แก้ไข: 20 กรกฎาคม 2553 19:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ

ขนาดหนูทำงานอยู่สำนักงานประกันคุณภาพ ยังไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้เลย (สงสัยไม่คิดที่จะถามผู้รู้ แหะๆ ^^")

ขอบคุณเห็นว่าบันทึกนี้ได้ให้ข้อมูล การรับรู้ ซึ่งคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ จึงมาบันทึกไว้ เพราะไปประเมินคุณภาพภายใน กบศ. จึงนึกขึ้นได้
Ico48
[IP: 202.29.16.253]
22 กรกฎาคม 2553 10:39
#59012

น่าจะพูดถึงคนที่อุทิศตนทำงานให้สำนักประกันฯ ยาวนานที่สุดด้วยน่ะค่ะ

คุณสาลินี ยวงเกตุ และคุณกันยปริณ ทองสามสี เริ่มงานประักันมาพร้อมๆ กับคุณสินีนาฏ  คุณสาลินีย้ายมาจากกองแผนงาน มอ.หาดใหญ่ คุณสินีนาฏย้ายมาจากกองบริการการศึกษา มอ.หาดใหญ่ คุณกันยปริณ ย้ายมาจากกองบริการการศึกษา มอ.ปัตตานี เท่าที่ทราบมีเพียงคุณสาลินีและคุณกันปริณที่ย้ายมาทำงานแบบ 100% ส่วนคุณสินีนาฏยังทำงานที่เิดิม อยู่ด้วย ไม่นานคุณสินีนาฏก็ย้ายกลับไปเป็นหัวหน้างานหลักสูตรฯ(ก่อนอธิการบดีและผช.ประกันคนปัจจุบัน) ตอนนั้น office สำนักประกันอยู่ชั้น 2 สนอ. มีคุณสินีนาฏนั่งทำงานกับคุณกันยปริณ ส่วนคุณสาลินีนั่งหน้าห้อง ผช.ประกันสมัยนั้นคือ ดร.วัลลภา มีน้องผู้หญิงมาทำงานเข้าๆ ออกๆ อีก 2 คน ช่วงที่คุณสินีนาฎย้ายกลับไปที่งานหลักสูตรเห็นคุณกันยปริณนั่งทำงานคนเดียว ต่อมามีบุคลากรจากกองอื่นย้ายมาทำงาน 1 คน แต่ไม่นานก็ย้ายไปอีก จนกระทั่ง office ย้ายขึ้นมาชั้น 3 สำนักประกันจึงมีบุคลากรย้ายมาจากกองอื่นอีก 1 คน แต่ไม่นานก็ย้ายไปอีก จวบจนถึงปัจจุบันสำนักประักันจึงรับบุคลากรหน้าใหม่เข้ามา 6-7 คนซึ่งเป็นน้องอายุน้อยๆ เป็นลูกพระบิดา และมีความตั้งใจสูงกันทั้งนั้น

สรุป คุณสาลินีและคุณกันยปริณเป็นบุคลากรที่ทำงานกับสำนักประกันมายาวนานที่สุด โดยร่วมงานกับ ผช.ประัักันมาแล้ว 2 ท่านคือ ดร.วัลลภา และ รศ.นวลจิรา โดยคุณสาลินีเป็นเลขา ผช. ส่วนคุณกันยปริณเป็นหัวหน้าสำนักงาน... 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์วัลลภเป็นอย่างสูงค่ะที่ช่วยระลึกความหลัง แสดงถึงการเป็นผู้ริเริ่มอย่างแท้จริงจำประวัติอันยาวนานครบทศวรรษพอดิบพอดีค่ะ

 ส่วนท่านที่ไม่แสดงตน...อยากทราบจริง ๆ ค่ะว่าเป็นใคร จำได้ดีกว่าดิฉันอีก

 ส่วนคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ยังติดต่อ ไปมาหาสู่กันอยู่นะคะ วันก่อนน้องชมัยพร บุญปาน ที่เข้ามาทำงานระยะสั้น ๆ ก็มาทานข้าวด้วยกัน ...

Ico48
วัลลภา คชภักดี [IP: 202.28.64.1]
05 พฤศจิกายน 2553 12:37
#61349

การวางระบบประกันคุณภาพของ มอ. ถือว่าหนักมาก แต่เมื่อติดแล้ว เคลื่อนไหวเร็วมาก เทคนิคที่ทําให้ระบบประกันคุณภาพของ มอ.ติดอย่างรวดเร็วน่าจะมาจาก 9 ประการ

1. ผู้บริหารสูงสุดเอาจริงเอาจัง ทุกคณะ/หน่วยงานคงจําได้ว่า อธิการบดี (รศ.ดร.ประเสริฐ) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ (รศ.ดร.บุญสม) และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (ดร.วัลลภา) พบทุกหน่วย โดยอธิการบดียํานโยบายประกันคุณภาพ รองแผนฯช็อคด้วยการเปิดเผยข้อมูลตัวเลข และเน้นว่าทางออกเดียวที่ผลักให้ มอ. เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าคือ "การประกันคุณภาพ" และตามด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันฯ อธิบายระบบประกันคุณภาพที่เราจะใช้กันที่ มอ.

2. มีคณะนําร่อง 3 คณะ และ โรงพยาบาล มอ. ใช้ระบบ HA ซึ่งท่านอาจารย์คุณหมอสงวนศิลป์ และคุณราศรี แก้วนพรัตน์ เป็นหัวเรือใหญ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทําให้ก้าวไปข้างหน้าได้เร็วทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล

3.มีผู้ที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ช่วยอธิการดีในการให้ความรู้ ทําเป็นตัวอย่าง เป็นพี่เลี้ยงให้คณะและหน่วยงานต่างๆ คือ ท่านอาจารย์ชูเกียรติ คุปตานนนท์ ท่านอาจารย์คํารณ พิทักษ์และท่านอาจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง

4.ธรรมชาติของคน มอ. ที่กว่าจะยอมรับสิ่งใดต้องใช้เวลาทําความเข้าใจนาน แต่เมื่อยอมรับแล้วจะทํางานแบบทุ่มเทและต่อยอดโดยไม่หยุดยั้ง

5.ความทุ่มเท รอบคอบของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ พี่ศินีนาฏ รอบคอบ เป็นระบบ มีแผน ต่อมาเมื่อพี่ศินีนาฏย้ายกลับ กบศ. มีคุณกันยปริณ ที่ทุ่มเท เรียนรู้เร็ว และคนที่สุดยอด อดทน ขยัน มีนําใจ เข้าใจคนอื่น คือคุณสาลินีที่สมัครมาช่วยงานนี้ตั้งแต่ต้น ลักษณะของผู้ทํางานดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จของงาน QA มอ.

6. บุคลากร 3 คนจากกองแผนฯ (เอ อาร์ แอ็ด) มาช่วยงาน 2 เดือนแรก (ก่อนที่สํานักงานประกันฯจะก่อตั้ง) มีความรอบรู้เกียวกับผลการดําเนินงานของทุกคณะ/หน่วยงาน ทําให้มองถึงสิ่งที่จะประกันคุณภาพได้เร็ว

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ทําให้ผู้ลงมือปฏิบัติเข้าใจระบบประกันฯ ได้เร็วและไม่รู้สึกตระหนก

8. ระบบ MIS ดีอยู่แล้ว ทําให้เดินหน้าได้เร็ว

9. ตัดสินใจเลือก PDCA-Par เป็นกรอบการดําเนินงาน QA ส่วนที่ป็น Par ทําให้ระบบ QA ของ มอ. ไม่เคยล่ม ไม่เคยน่าเบื่อ ไม่เคยหยุดนิ่ง และไม่เคยไร้เจ้าของ

วันนี้เป็นวันที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงอยู่ในความเศร้า ความเหงาคะ เป็นวันที่พายุดีเปรสชั่นเพิ่งผ่านไปไม่นาน ความเสียหายที่เกิดกับวิทยาเขตพัทลุงมากพอสมควร โชคดีที่นิสิตปลอดภัยทุกคน แต่ชาวบ้านรอบๆ มหาวิทยาลัยเดือดร้อนอย่างมาก กําลังช่วยเหลือกันอยู่คะ

6 ปีแล้วที่ย้ายจาก มอ. มาอยู่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แต่ยังรู้สึกเหมือน "เมื่อวานยังอยู่ มอ. อยู่เลย" ขอเป็นกําลังใจให้ชาว มอ. ในการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯผ่านช่องทางนี้ด้วยนะคะ

วัลลภา คชภักดี

5 พย. 53 เวลา 12.30 น.

Ico48
วัลลภา คชภักดี [IP: 202.28.64.1]
05 พฤศจิกายน 2553 12:46
#61350

ประการที่สําคัญของการประกันคุณภาพของ มอ. นั้น คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร. วัลลภ) และรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะ ออกมาตอบรับและร่วมผลักดัน รวมถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ผศ.ช่อลดา) เป็นนัก QA มือฉมัง QA ของ มอ. จึงติดและเคลื่อนได้เร็วกว่ามหาวิทยาลัยอื่น

หลายมหาวิทยาลัยที่ระบบประกันคุณภาพไม่สามารถเนียนเป็นเนื้อเดียวกับงานปกติได้ ปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือผู้ที่ดูแลวิชาการ  และดูแลแผนฯ ไม่ใส่ใจการประกันคุณภาพ

วัลลภา คชภักดี

ขอบคุณ ดร.วัลลภา ที่มาช่วยเติมประวัติศาสตร์ให้สมบูรณ์ และเป็นแรงผลักดันจัดระบบที่สำคัญ

ขอให้โชคดีกับแก้แก้สถานการณ์อุทกภัยที่พัทลุง 

Ico48
Tee lek [IP: 202.28.64.1]
10 พฤศจิกายน 2553 11:43
#61491
ชื่นชมคุณภาพการจัดการศึกษาของ มอ. และชื่นชมการบันทึกประวัติศาสตร์ทุกเรื่องราวเอาไว้
Ico48
leela [IP: 202.28.64.1]
21 สิงหาคม 2555 15:18
#79945

รศ ดร.สงวน จากคณะเภสัชศาสตร์ เป็นอีกคนที่เคียงบ่าเคียงไหล่ของ ดร.วัลลภา ในยุคบุกเบิก โดนอาจารย์ผู้ใหญ่ว่ายังเด็กๆ อยู่เลย อาจารย์วัลลภาเอามาเป็นวิทยากรได้อย่างไร แต่ทําพอใจกว้างๆ นั่งฟังไปสัก 15 นาที แอบยกหัวแม่โป้งให้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ