นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1896
ความเห็น: 0

เตรียมตัวทำงาน

การรู้ตัวว่า มีความเหมาะสมกับอะไร งานแบบไหน นอกจากจะได้งานทำตามที่ต้องการ ยังมีความสุขกับงาน และเจริญก้าวหน้าได้

เมื่อ 16 ก.ย. 53 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง Future Career โดยบริษัท CPF ที่ได้ติดต่อมหาวิทยาลัยมาเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าสัมภาษณ์เข้าทำงานด้วย ซึ่งก็มีนักศึกษาจากหลาย ๆ คณะ ทั้ง ทรัพยากรธรรมขาติ วิศวะ วิทยา อุตสาหกรรมเกษตร วจก. ศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก รวมไม่น้อยกว่า 500 คน และเป็นเนื้อหาที่ดีสำหรับการเรียนเพื่อเตรียมตัวไปทำงาน ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่กำลังจะจบ แต่น่าจะเริ่มตั้งเข้าเรียน เพื่อค้นหาตัวเองให้พบ และพัฒนาตนเองให้พร้อม ทั้ง การเรียน การทำกิจกรรม และการกีฬา เรียกว่า เรียนดี กีฬาได้ กิจกรรมด้วย ที่สำคัญต้องพัฒนาอย่างรู้จริง ไม่ใช่แค่เข้าร่วมทำเท่านั้น  

คำว่า เรียนดี ไม่ใช่ เรียนได้เกียรตินิยม หรือ คะแนนสูง ๆ แต่ที่สำคัญ ต้องมีความรู้ ความสามารถในสิ่งที่เราต้องนำสิ่งนั้นไปทำงาน ถึงแม้ คะแนนเฉลี่ยอาจไม่สูง แต่มีความรู้ในสิ่งที่ต้องนำไปทำงาน เช่น อยากทำฝานด้านปรับปรุงพันธุ์พืช ก็ต้องมีความรู้ด้านนี้อย่างถ่องแท้ แม้คะแนนเฉลี่ยที่จบอาจไม่สูงนัก

จำได้ว่า เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่ง เรียนเกือบไม่ผ่านมาตลอด แม้จนปีสุดท้ายได้มาเรียนรายวิชาที่สอน ซึ่งเป็นวิชาที่นำไปทำงานได้ คือ วิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ปรากฎว่า ตอนเรียน คะแนนค่อนข้างต่ำ หากไม่ได้ระดับ B ก็ถูกคัดชื่อออก จึงได้ทำข้อตกลงกันว่า จะทำคะแนนให้ได้ B ด้วยการให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติม มาสอบหลายครั้ง คือสอบไม่ผ่าน ก็ต้องไปอ่านใหม่ การสอบก็ทำโดยสอบปากเปล่า ที่คำถามไม่ซ้ำเดิม หรือซ้ำเดิมบ้าง จนมีความรู้เรียกว่า หากสอบก็มีระดับคะแนนเท่ากับคนที่ได้ระดับขั้นเดียวกัน สุดท้าย นักศึกษาก็จบเป็นบัณฑิต ได้นำความรู้วิชาดังกล่าวไปทำงานบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจบด้วยคะแนนเฉลี่ย 2. กว่าเล็กน้อย นี่คือ ความหมายของการเรียนเก่ง
 กีฬาได้ ก็ไม่ใช่หมาย เล่นกีฬาเก่ง แต่เข้าใจว่า เล่นกีฬาเพื่อดูแลสุขภาพ ที่สำคัญคือ น้ำใจนักกีฬาซึ่งสำคัญมากในการทำงาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานเป็นทีม การทำงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ และทำให้องค์กรชนะ  
กิจกรรมด้วย หมายถึงต้องมีการทำกิจกรรมในระหว่างเรียน แต่ไม่ได้เน้นด้านปริมาณจนเอาตัวไม่รอด แต่ต้องทำกิจกรรมด้วยการเรียนรู้กระบวนการทำงาน การวางแผน การปฏิบัติงานจนสำเร็จ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด อย่างนี้ ต้องเรียกว่า ทำกิจกรรมเป็น

 จะเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ เป็นคุณสมบัติที่ต้องเตรียมตัว สั่งสม บ่มเพาะตัวเอง ไม่ใช่ ดูหนังสือ วัน สองวัน แล้วไปสอบ หรือเตรียมตัวด้วยการเดาคำถาม แล้วท่องคำตอบ และต้องตอบที่เป็นจริง มิฉะนั้น จะไม่มีความสุขกับการทำงานไปตลอดชีวิต หากสิ่งนั้นไม่ใช่ ตัวตนที่แท้จริง 

นอกจาก คุณสมบัติรวม ๆ เหล่านี้ หากให้ดี ยังต้องศึกษาถึง ตำแหน่งงานในบริษัท หน่วยงาน และแม้แต่ประกอบอาชีพด้วยตัวเอง ว่า ต้องทำอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร และหากมุ่งมั่นจะทำงานในบริษัทนั้น ๆ  ก็ต้องไปศึกษารายละเอียดด้วย เรียกว่า ต้องรู้จักบริษัท/หน่วยงาน และหน้าที่ตำแหน่งงาน แล้วต้องมาตรวจสอบตัวเองว่า สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ รวมถึงอุปนิสัยของตนเองหรือไม่  

นอกจากการเตรียมความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติสำหรับการทำงานแล้ว ยังต้องเตรียมบุคลิกภาพ การแต่งตัว ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่สำคัญในปัจจุบัน คือ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาอังกฤษ หากมีภาษาจีนได้ก็ยิ่งดีขึ้น แต่ที่สำคัญกว่า คือ ภาษาคน คือ สื่อสารได้ พูดกับคนรู้เรื่อง และรู้เรื่องที่คนอื่นพูด รวมถึงเขียน  

ทั้งหมดเป็นเนื้อหาของคนที่พร้อมในการทำงาน ต้องรู้ตน รู้งาน รู้สถานการณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเป็นนักศึกษา ที่ต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปศึกษาพัฒนาตนเอง ในระหว่างเรียน ไม่ใช่แค่เตรียมสมัครงาน  

ความจริง คุณสมบัติทั้งหมด ไม่ใช่สำหรับผู้จะสมัครเข้าทำงาน คนที่ทำงานแล้ว ก็สามารถนำมาพัฒนาตนเอง เพียงแต่ไม่สามารถเลือกได้มากนัก แต่หากแสดงความสามารถได้เด่นจริง ๆ ก็ยังอาจปรับเปลี่ยนได้  

การรู้ตัวว่า มีความเหมาะสมกับอะไร งานแบบไหน นอกจากจะได้งานทำตามที่ต้องการ ยังมีความสุขกับงาน และเจริญก้าวหน้าได้  

ขอบคุณ บริษัท CPF ที่จัดกิจกรรมให้นักศึกษา ม.อ. ขอบคุณบุคลากร ม.อ. ทุกคนที่ร่วมดำเนินการ ทั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัย 

 
สร้าง: 17 กันยายน 2553 11:08 แก้ไข: 17 กันยายน 2553 17:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ