นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 3018
ความเห็น: 3

การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ.

การแบ่งกลุ่มดังกล่าว จะนำคุณภาพการศึกษาไทยไปอยู่ที่ไหน สอดคล้องกับทิศทางของโลก (ไหน) หรือไม่
สมศ.ได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพรอบ 3 เป็น 4 กลุ่ม โดยบอกว่า เพื่อให้สามารถมีความเป็นเลิศตามจุดเน้นตามศักยภาพของสถาบัน ที่มีความสวยงามต่างกัน  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชนและสถาบันที่เปิดเฉพาะทางระดับต่ำกว่าปริญญา

 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น ข(1) เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี   ข(2) เน้นการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีและพัฒนาสังคม

 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง แบ่งเป็น   ค(1) เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย ค(2) เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี

 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา                     

ดูตามชื่อกลุ่ม ดูเหมือนการศึกษาไทย แยกกันไปคนละทิศ คนละทาง อย่างกลุ่ม ก ก็เน้นเฉพาะชุมชน  กลุ่ม ข เน้นท้องถิ่น  กลุ่ม ค เน้นภาคอุตสาหกรรมและบริการ  และกลุ่ม ง  เน้นวิจัยขั้นสูงและบัณฑิตศึกษา   

      แต่ความเป็นจริง ไม่สามารถแยก ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกออก และภาคส่วนต่าง ๆ ออกจากกันได้ ต้องผสมผสานและเชื่อมต่อกัน ยิ่งสภาพการณ์ของโลกที่เปิดเสรีทั้งระดับภูมิภาค อาเชียน ระดับโลก

จึงไม่แน่ใจว่า การแบ่งกลุ่มดังกล่าว จะนำคุณภาพการศึกษาไทยไปอยู่ที่ไหน สอดคล้องกับทิศทางของโลก (ไหน) หรือไม่  

-    คนที่เรียนกลุ่ม ก สามารถศึกษาต่อในกลุ่มอื่นได้หรือไม่

-    คนที่เรียนกลุ่ม ก ข จะทำงานภาคอุตสาหกรรมและบริการได้หรือไม่

-     การศึกษาในแต่ละกลุ่มจะมีความเท่าเทียมทั้งโอกาสและแนวทางการศึกษา หรือเป็นการแยกกลุ่ม ประเภท

-   สถาบันในกลุ่ม ง มีจริงหรือไม่ เพราะ มหาวิทยาลัย อย่าง จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตร  มช. มข. มอ. ฯลฯ ก็ยังผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคจะแยกจากชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างไร รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ตั้งใน กทม. มาเปิดวิทยาเขต จัดการเรียนการสอนในต่างจังหวัด จะจัดอยู่ในกลุ่มใด  

ประเทศไทย ทำประกันคุณภาพการศึกษามาเกือบสิบปี 2 รอบการประเมิน แต่ยิ่งทำ การศึกษามีคุณภาพยิ่งลดต่ำลง โดยไม่มีคำตอบว่าเป็น เพราะอะไร จะแก้กันอย่างไร บอกเพียงแต่ การศึกษาไทยคุณภาพต่ำ แล้วต้องทำอะไรบ้าง อย่างไร โดยใคร   

ความจริงที่ประจักษ์ โดยไม่ต้องประเมินก็รู้ คือ ความไม่เท่าเทียมกันในความพร้อม ผู้สอน อุปกรณ์การเรียน เพราะงบประมาณจำกัด ครู อาจารย์ ค่าตอบแทนต่ำ หาคนเก่งมาเรียนจำนวนน้อย การผลิตครูใช้เวลานาน แต่ขาดเนื้อหา ที่สำคัญคือ ความอ่อนแอทางระบบที่เน้นจากบนสู่ล่าง จนทำให้ชุมชนไม่สามารถช่วยจัดการตนเองในชุมชน ท้องถิ่นได้      
 ระบบการประเมินแต่ละรอบ ก็ไม่ได้ดำเนินไปให้ถึงคุณภาพ มีการปรับระบบการประเมินกันทุกรอบ โดยของเดิมยังไม่ได้แก้ ที่แย่คือปล่อยให้ดำเนินการไปตามระบบตัวชี้วัดเดิม แต่พอจะวัดรอบใหม่ก็เปลี่ยนใหม่ เหมือนตอนเดินบอกจะเชียงใหม่ ก็เดินทางกันไปถึง สุโขทัยบ้าง พิษณุโลกบ้าง นครสวรรค์บ้าง ชัยนาทบ้าง แต่พอจะประเมินรอบใหม่กลับวัดว่าจะไปอุบลฯ ก็เลยไม่มีใครไปถึงเชียงใหม่ จากรอบ 1 มารอบ 2 และ รอบ 2 มารอบ 3 ก็เป็นทำนองเดียวกัน  
การประเมินแต่ละรอบก็ใช้งบประมาณ อัตรากำลัง ทรัพยากร หมดกระดาษ พลังงานกันไปมากมาย ทั้งการประเมินภายนอกแต่ละรอบ การประเมินภายในทุกปี หากนำมาพัฒนาความพร้อมให้เท่าเทียมกัน ใช้เวลา ทรัพยากร งบประมาณที่ทำระบบมาพัฒนาการศึกษาจริง ๆ คุณภาพการศึกษาน่าจะดีกว่านี้
 

เรากำลังประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการศึกษาของชาติไทย เพื่อลูกหลานไทย หรือ

เพื่อให้ผู้ใหญ่มาประเมินคุณภาพการศึกษากัน  

เราจะประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จริง ๆ หรือ ใช้งบประมาณ เวลา ทรัพยากร ทำแต่ระบบประเมิน อย่างที่ทำมา 

หากยังแก้ไม่ถูกทาง ก็จะยิ่งไปผิดทิศ และก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศไหน เชียงใหม่ก็ไปไม่ถึง ก็เปลี่ยนไปอุบลฯ แล้วบอกว่าจะไปสิงคโปร์ เทียบนานาชาติ (หน้าก็ไปไม่ถึง ก็ไม่รู้จะไปไหน กัน ??????????????????????????)    

เรากำลังทำอะไรกันอยู่ และกำลังจะทำอะไรกัน เพื่อลูกหลานของเรา ????????      

สร้าง: 11 ตุลาคม 2553 16:18 แก้ไข: 11 ตุลาคม 2553 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ถูกใจกับบันทึกนี้ครับ

Ico48
. [IP: 61.90.121.127]
14 ตุลาคม 2553 23:26
#60910

Share ของอาจารย์ ม.อ.ไม่ธรรมดาเลย ในขณะที่การประกันคุณภาพของ สมศ. สกอ. และ กพร. กำลังทัวร์ป่าแบบกู่ไม่กลับ เพราะผลงาน 9 องค์ประกอบที่ใช้เป็นตัวชี้วัดและประเมินคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นระบบ(Work systems)

Work systems เป็นหัวใจของปฏิรูปการศึกษาที่ถูกต้องและไม่หลงทาง...เมื่อคลิกเข้าไปดูคำนี้ใน google นอกจากพบ Wikipedia ให้ความหมายแล้ว ยังเห็นความหมายจากบันทึกของอาจารย์ ชนันท์ สุวรรณรัตน์ด้วย

ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์ ม.อ.มิใช่อาจารย์ระดับชาติ...แต่เป็นระดับ International ที่ google ยังอ้างอิง

ขอชมเชยอาจารย์ ม.อ.ทุกท่านด้วยความจริงใจและจริงจัง เพราะนี่คือทางสว่างของชาติเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่สามารถหลีกเลี่ยงรอบ 3 ได้แน่นอน

เห็นด้วยอย่างยิ่งในเชิงนโยบายค่ะ...ซึ่งคงต้องช่วยกันสะท้อนโดยผู้ใหญ่ทั้งหลาย

 แต่ในฐานะผู้ปฏิบัติก็สับสนวุ่นวายพอสมควร ไม่เข้าใจว่าระบบที่เรา (องค์กร) ออกแบบไว้มันไม่เป็นระบบ จึงไม่สามารถรองรับได้ทุกระบบ หรือเพราะนโยบายสามารถเปลี่ยนได้บ่อย ๆ เพราะผู้ออกนโยบายไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ คนตัวเล็ก ๆ ในองค์กรก็เลยต้องปรับตัวกันเสมอ ๆ  

 

ขอบพระคุณสำหรับคำสะท้อนของ "ผู้ใหญ่" แบบโดนใจค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ