นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2187
ความเห็น: 0

งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ

ผลงานการวิจัยและพัฒนาการเกษตร เพื่อคนไทย ประเทศไทย และโลกนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์การวิจัยและพัฒนาที่แท้จริง

 เมื่อเดือน ก.ย. 53 คณะทรัพยฯ ได้เชิญทีมงานจากหอสมุดกลาง ม.เกษตรศาสตร์ มาอบรมการนำบทความวิจัยขึ้นเครือข่ายฐานข้อมูลการเกษตร เพื่อให้สามารถเผยแพร่บทความได้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นเครือข่ายของสภาคณบดี สาขาการเกษตร และกรม/กองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทางหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ได้มอบหนังสือ พันธุ์พืชที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดทำโดยสำนักวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเป็นผลงานหนึ่งทางการเกษตรที่ได้วิจัยและพัฒนาที่ใช้สำหรับการผลิตพืช และเพื่อคนไทย ประเทศไทย ที่ไม่ใช้ตีพิมพ์ที่ลงทุนมากมายและใช้โชว์เท่านั้น  

ในเล่มมีชนิดพืชและพันธุ์พืชจำนวนเป็นร้อยพันธุ์ ประกอบด้วยพืชที่สำคัญ คือ ข้าวโพด ข้างฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง งา คำฝอย ฝ้าย มันสำปะหลัง อ้อย ขมิ้นชัน มะเขือเทศ พริก ถั่วฝักยาว มะม่วง น้อยหน่า ลำใย มะละกอ กล้วย เสาวรส ยอ สตรอเบอรี่ พลับ พลัม พีช กีวี ดาวเรือง เบ็ญจมาศ แพรเซี่ยงไฮ้ พุทธรักษา ชวนชม เฟิน  

ความจริง นอกจาก ม.เกษตรศาสตร์ ก็ยังมีมหาวิทยาลัยอื่น ก็มีผลงานในทำนองเดียวกัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มี พันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ ม.อ. พันธุ์ถั่วฝักยาว พันธุ์พริก และล่าสุดคือ พันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ. 1 ที่กำลังผลิตต้นกล้าเผยแพร่สู่เกษตรกร 

นอกจากมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีพันธุ์พืชที่วิจัยและพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร ที่สำคัญคือภาคเอกชน ซึ่งนักวิจัยล้วนเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สอนทางการเกษตรทั้งสิ้น จนทำให้ประเทศไทยมีพันธุ์พืช ที่สามารถรองรับการบริโภคภายในประเทศ ที่ทั้งเป็นความมั่นคงทางอาหาร และส่งออก ทั้งผลผลิต และเมล็ดพันธุ์ จนเรียกได้ว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับพืชในเขตร้อนที่สำคัญของโลกแหล่งหนึ่ง  

ลองคิดดู หากไม่มีพันธุ์พืชใหม่ ๆ ป่านนี้คงมีอาหารไม่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งที่สภาพแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ อากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และพื้นที่การเกษตรที่หมาะสมลดลงอย่างชัดเจน  

นี่คือ ผลงานการวิจัยและพัฒนาการเกษตร เพื่อคนไทย ประเทศไทย และโลกนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์การวิจัยและพัฒนาที่แท้จริง ที่เป็นของจริง ไม่ใช่มายา รวมทั้งตอบสนองต่อคนไทยที่เป็นผู้เสียภาษี ที่ทำเพื่อไทย ไม่ใช่นานานาชาติ แต่นานานชาติก็ได้ประโยชน์จากการส่งออกอาหารและผลิตผลการเกษตรไปหลาย ๆ แห่ง รวมถึงเมล็ดพันธุ์

 อยากเห็น การวิจัยไทย เพื่อคนไทยและผู้เสียภาษี อยากเห็นการให้กำลังใจนักวิจัยไทยที่สร้างประโยชน์แก่คนไทย เผยแพร่ผลงานสำหรับคนไทย เท่าเทียมกับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ไม่อยากเห็นและทำให้ประเทศไทยเป็นทาสของนานานชาติ ที่เผยแพร่ผลงานเป็นนานาชาติและมีค่าการประเมินมากกว่า ที่ค่าของคนไทย ทำไมถึงต่ำกว่าคนอื่น ทั้งๆ ที่ชาติอื่นไม่ได้ตีค่าเช่นนั้น

สงสัย ทำไมคนไทยจึงมีความคิดเช่นนั้น อยากถามว่า เอาเงินภาษีคนไทยไปวิจัย ทำไมไม่ให้คนไทยอ่านสะดวก และใช้ประโยชน์ได้ง่าย ท่านเหล่านั้น เป็นใคร (เป็นคนไทยหรือเปล่า) ที่ต้องให้ไทยส่งส่วยทางวิชาการแก่นานาชาติ  (ทำไมมีความคิดเป็นทาส และลดค่าความเป็นไทย)  

 ขอบคุณนักวิจัยในสาขาการเกษตร ที่ทำเพื่อไทย จริง ๆ        

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 ตุลาคม 2553 18:58 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2553 19:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ