นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1950
ความเห็น: 8

สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA

ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ไม่ได้ทำแผนจริง ๆ

 และแล้วปี ๒๕๕๓ ก็ผ่านไป กับการผจญบททดสอบที่มีทั้ง สะดวก สนุก ทุกข์ยาก เป็นบทเรียนที่มีค่า อยู่ที่ว่าใครจะจำ จด เป็นบทเรียนเพื่อใช้สู้ชีวิตให้ผจญทุกข์น้อยลง เหมือนการปีนเขาที่รู้ว่า จุดใด รื่น จุดใดราบเรียบ ที่เมื่อผ่านพบใหม่คงไม่สะดุดล้มเจ็บอีก และเมื่อเวลาผ่านไป จุดเดิม ปัญญาเดิม อุปสรรคเดิม ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถึงแม้บทเรียนที่ผ่านมาอาจยังไม่สามารถป้องกันได้ จึงต้องใช้บทเรียน+สถานการณ์ วิเคราะห์พิจารณา ในการเผชิญปัญหาทุกครั้ง  

ปีใหม่ จึงน่าจะถือเป็นรอบที่มาตรวจประเมินว่า ในรอบปีที่ผ่านมาได้ทำตามที่ตั้งความหวังไว้หรือไม่ เพราะอะไร แล้วจะปรับ เปลี่ยนแปลงอย่างไร ในปีต่อไป  ในชีวิตแต่ละคน จะอยู่สุข ผจญบททดสอบได้ดี ต้องเริ่มที่ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง อดทน มีความรู้ ความสามารถ เรียนรู้ แก้ปัญหา พัฒนางาน พัฒนาตน ให้มีคุณค่า ทำประโยชน์แก่กันและกันในสังคม

 เหมือนกับที่รับพรที่มอบให้กัน  พรที่ได้รับ คงไม่เกิดผลใด ๆ หากผู้รับแต่คำอวยพรโดยการนำไปปฏิบัติ เพราะพรทุกพร ซื้อ หา ไม่ได้ ถึงมีผู้ให้ก็ไม่ได้รับ ต้องนำไปทำเอง  

๑.     พรสุขภาพแข็งแรง เป็นสิ่งแรกที่พึงปฏิบัติ เพราะหากกายไม่แข็งแรง ก็เป็นปัญหากับด้านอื่น ๆ ทุกด้าน ร่างกายจะเข้มแข็งต้องให้ร่างกายฝึกให้อวัยวะออกกำลัง ทำงาน อย่างต่อเนื่อง การออกกำลังกายก็เหมือนการกิน คือ ต้องทำเป็นระยะ ๆ ต้องให้เวลาเหมือนกับการที่ต้องกินอาหาร ที่ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป แต่ต้องกินเป็นจังหวะ ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะไม่บ่นหรือแก้ตัวว่าไม่มีเวลา เท่าที่มีรายงานกันมา ก็อย่างน้อยสัปดาห์ละ ประมาณ ๓-๔ วัน ครั้งละประมาณ ๓๐ นาที และเป็นสิ่งที่มีค่ามาก เพราะหากเจ็บป่วยแล้ว เงิน ทอง ทรัพย์ สมบัติเท่าไรก็ไม่สามารถแก้ได้ แต่หากออกกำลังกายก็ลงทุนเพียงเวลาเท่านั้น สัปดาห์ละเพียง ชั่วโมงครึ่ง รับรองว่าไม่มากเกินกว่าจะหาไม่ได้ นี่เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำการประเมินดู และจัดแผน เวลา ดู

๒.    เรืองที่สอง เป็นเรื่องจิตใจ อารมณ์ และความอดทน ที่คนจำนวนหนึ่ง เอาอารมณ์ไปเสียกับเรื่องที่ไม่ควรเสีย เช่น เจอหน้าคนไม่ยิ้มให้ หรือพูดซุบซิบกัน ก็เอามาเป็นอารมณ์เสีย ดังต้องฝึกทำอารมณ์ให้แจ่มใส ใครไม่ยิ้มก็เป็นเรื่องของเขา ขอให้เรายิ้มก่อน ผูกมิตรไว้ดีกว่าแน่นอน  ด้วยการรู้จักอดทน อดกลั้นกับการควบคุมอารมณ์ของเราเอง และไม่ร่วมกับอารมณ์เสียของคนอื่น และดียิ่งขึ้น หากสามารถใช้ความรู้ ความสามารถไปช่วยผู้อื่น ด้วยการปรับอารมณ์และสมาธิไปพิจารณาว่า เรามีอะไรพอที่จะช่วยเขาได้บ้าง รวมทั้งพิจารณาว่า เขามีอะไรดี ๆ ที่เราจะให้ช่วยเหลือบ้าง ซึ่งจะช่วยลดการใช้อารมณ์ของกันและกัน

๓.    ความรู้ ความสามารถ ในปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง ทั้งการปฏิบัติงาน และจากการค้นหา และความรู้นั้นช่วยให้ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีขึ้นอย่างไร นำเราไปสู่ความก้าวหน้าตามที่คาดหวังหรือไม่ เพราะอะไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหาหรือไม่ หากมีได้แก้ปัญหาอย่างไร หาตัวช่วยหรือไม่ นี่คือที่มาของการที่ต้องความสัมพันธ์ มิตรภาพ ที่ต้องช่วยกัน มองหาว่ามีใครเก่งอะไร อยู่ที่ไหนบ้าง หาทางเรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกัน อย่าลืมว่าทักษะ ปัญญา มิตรภาพจะเกิด ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันและกัน ไม่ใช่รับหรือให้ฝ่ายเดียว การเรียนแค่รับก็ไม่สามารถใช้อะไรได้ ต้องเรียนรู้ด้วยการกระทำเอง ซึ่งจะเห็นว่ามีการเข้าเรียนฝึกอบรมมากมาย หากไม่มีการนำมาใช้จริงก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีการพัฒนา  

นี่เป็นกระบวนการของ C (Check) ที่ภาษาประกันคุณภาพ เรียกว่า การประเมิน ประเมินเพื่อนำไปปรับแผน หรือ A (Act) แล้วนำไปวิเคราะห์กับองค์ประกอบ ข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค ทำแผนสำหรับใช้ D (Do) ปีต่อไป 

ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ไม่ได้ทำแผนจริง ๆ  ไม่มีกำหนดการทำตามแผน คนส่วนใหญ่ เรียนต่อสำเร็จ แต่เมือมาทำงานกลับนำความรู้ ความสามารถมาใช้งานไม่ได้ เพราะขาดการให้/กำหนดเวลาอย่างจริงจัง การที่เรียนสำเร็จ เพราะมีแผน เวลา กำกับ โดยตารางเรียน ตารางสอบ หลักสูตร ระเบียบขั้นตอน แต่เมือทำงาน ไม่ได้กำหนด บังคับเช่นการเรียน จึงอยู่กับที่ ดังนั้น จึงไม่ได้อยู่กับความเก่ง หรือไม่เก่ง แต่ขาดการวางแผน บังคับตนเองให้ทำตามแผนเช่นเดียวกับการถูกบังคับในการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากของคนส่วนใหญ่ คือการบังคับตนเอง การมีวินัยกับตนเอง  และมักมีข้ออ้างให้ตนเองตลอดเวลา จะเห็นว่าเพียงบังคับตนเองเหมือนการเรียน เท่านั้น ก็สามารถพัฒนางาน ตนเองได้  

ท่านมีเป้าหมายหรือยัง ว่าปีหน้าคืออะไร กำหนดตารางเวลาอย่างไร ให้สมดุลกับชีวิต และงานประจำ

 เวลา ไม่ใช้ ก็หมดไป อย่างไร้ค่า ซื้อหาคืนไม่ได้ จึงต้องกำหนดเป้าและแผนการใช้เวลาให้มีคุณค่า  

ปีใหม่ ๒๕๕๔ ขอให้นำพร มาทำแผน สร้างค่าของเวลา พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างคุณค่าของงานและชีวิต เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า เพราะหากไม่มีแผนก็ไม่มีวันรู้ถึงความก้าวหน้า เหมือนการเดินทางไปเรื่อย จนเหนื่อยอ่อน จนเวลาผ่านหมดไป และบอกว่า ไม่ก้าวหน้าสักที  

การพัฒนาตนและความสามารถ เหมือนการกินอาหาร ให้ใครมากินแทนไม่ได้ ต้องกินเอง   

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 01 มกราคม 2554 16:36 แก้ไข: 01 มกราคม 2554 16:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สวัสดีปีใหม่ค่ะ....

สวัสดีคุณ  เมตตา
ปีใหม่นี้ ขอพรอะไรไว้ ขอให้สมหวัง อย่าเจ็บ อย่าไข้ สดใสทุกวัน

พี่เมตตา ขอmenu กด like เหมือนในFBด้วย

ตามมากดlikeให้อาจารย์ค่ะ

สวัสดีคุณศรีนรา มีพรอะไรบ้างปีใหม่นี้

พรจะสมหวังต้องทำ สุขจะสมหวังอยู่ทำใจ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

"บังคับตนเองให้ทำตามแผน"

"การพัฒนาตนและความสามารถ เหมือนการกินอาหาร ให้ใครมากินแทนไม่ได้ ต้องกินเอง"

  "เป้าหมายปีหน้าคืออะไร กำหนดตารางเวลาอย่างไร ให้สมดุลกับชีวิต และงานประจำ "

สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์

     เริ่มวงจร PDCA  ปี  ๒๕๕๔  จนเป็นวิถีชีวิตสู่เป้าหมายคือการลดความทุกข์ "จัดสมดุลชีวิตกับงานประจำ"

         ด้วยความขอบคุณ

           

    

สวัสดีคุณ mandala คงมีพรเข้าวงจร PDCA แล้ว ขอให้สนุกและสมหวัง

อ.ยาดม ชีวิตต้องวางให้พอดี สมดุล และพัฒนา สวัสดีปีใหม่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.248.103
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ