นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2203
ความเห็น: 0

แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53

หัวหน้างานก็จะทำความเข้าใจของคำตอบนั้นแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ทุกคนสามารถตอบคำถามนั้นได้ ในโอกาสต่อ ๆ ไป

เมื่อ 12 ก.ค. 54 เป็นอีกครั้งที่ได้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของ กบศ. ปี 2553 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น ไม่ใช่เฉพาะจากคะแนนประเมินคุณภาพ แต่เป็นข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์ผู้รับบริการ และสภาพของบุคลากรที่มีจิตบริการที่ดี มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

จากการเข้าประเมิน พบปะ พูดคุย ได้พบแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ ถามตอบของงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์  ในการปรับมาตรฐานการตอบข้อสงสัยในการทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรเข้าใจและตอบคำถามที่นำไปปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเมื่อมีผู้ถามเข้ามาจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ หากเป็นคำถามที่เคยถูกถามและทำความเข้าใจกันในงานแล้ว ทุกคนสามารถตอบคำถามนั้น ๆ ได้ทันที แต่หากเป็นคำถามใหม่ที่ยังไม่มีคำตอบมาก่อน ก็จะให้หัวหน้างานพิจารณา คำตอบ นั้น หลังจากที่ได้ตอบคำถามนั้นไปแล้ว หัวหน้างานก็จะทำความเข้าใจของคำตอบนั้นแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ทุกคนสามารถตอบคำถามนั้นได้ ในโอกาสต่อ ๆ ไป ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน สามารถช่วยกัน ตอบคำถามที่เป็นคำตอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้

การตอบคำถามที่เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำหลักสูตร ไม่ว่า จะร่างหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรเดิม การปฏิบัติการตอบคำถามที่มีการทำความเข้าใจกันตลอดเช่นนี้ จึงเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทุกคนสามารถช่วยกันทำงาน มีความรู้มาตรฐานงานทันกาล จึงถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานอื่นที่มีงานในลักษณะเดียวกันนี้ สามารถนำไปปรับใช้ได้ จึงขอบันทึกไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

ขอบคุณ แนวปฏิบัติที่ดี จากงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กบศ. มอ.    

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กรกฎาคม 2554 16:44 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2554 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ