นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2850
ความเห็น: 0

คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

สร้างความรู้ สร้างปัญญา สร้างคุณค่า สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย

ด้วย รศ.ดร. ธีระ เอกสมธารเมษฐ์ ได้มาขอให้เขียนคำนิยม หนังสือเรื่อง  การปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน คิดว่า เนื้อหาน่าจะนำมาบันทึกเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงนำมาเขียนลง share.psu

 

ปาล์มน้ำมัน วันนี้ไม่เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้อย่างในอดีต แต่เป็นพืชสำคัญทั้งของประเทศไทยที่มีการนำไปขยายพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ เป็นพืชสำคัญสำหรับโลกทั้งเป็นพืชอาหารและพืชพลังงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยการดูแลจัดการสวนจนทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นมาตามลำดับ มีความรู้สำหรับการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และคุ้มค่ามากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น

            การผลิตพืชให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากการจัดการดูแลการจัดการผลิตแล้ว การจะเพิ่มผลผลิตไห้มากขึ้นอีกนั้น ต้องมีพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ต้องอาศัยกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ ที่ต้องมีการรวบรวมสายพันธุ์ให้เป็นกลุ่มประชากรพืช มีการผสมพันธุ์ให้เกิดความแตกต่างหลากหลาย การคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ การทำให้พันธุ์มีลักษณะเฉพาะที่เป็นพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าพันธุ์เดิม ต้องทดสอบพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลา ทรัพยากร โดยเฉพาะความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความพยายามอย่างต่อเนื่อง และความอดทนอย่างสูง ของนักวิจัย ขั้นตอน กระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ในพืชอายุสั้น 3-4 เดือน เช่น ข้าวโพดต้องใช้เวลา 5-10 ปี แต่สำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นพืชยืนต้นต้องใช้เวลาที่นานเป็น 20-30 ปี และต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการผสมเกสรบนต้นที่สูง

การที่รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมธราเมษฐ์ ได้ใช้ความมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน พัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จึงมีค่าสูงยิ่งต่อประเทศไทยและชาวโลก โดยเฉพาะได้รวบรวมประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ วิเคราะห์ กลั่นกรอง เขียนเป็นหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จึงนับเป็นคุณค่าเพิ่มเติมจากการสร้างพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพราะจะเป็นความรู้ให้ใช้ศึกษา เทคนิค วิธีการสำหรับนักวิจัยรุ่นต่อไป ได้เรียนรู้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น      

ในฐานะของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีหน้าที่สร้างประโยชน์พัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน พัฒนาการเกษตรและการใช้ทรัพยากรของประเทศ การที่คณะมีผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่สร้างคน สร้างบัณฑิต สร้างความรู้ สร้างปัญญา ที่แท้จริง โดยเฉพาะความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ต้องใช้กระบวนการ ความมุ่งมั่น พยายาม อดทน ทั้งเวลา กำลัง แรงกาย จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ มีค่า มีคุณค่า อย่างมาก

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ดร.ธีระ เอกสมธราเมษฐ์ และคณะทีมงานนักวิจัยทุกคน ทุกระดับ หน่วยงานที่มีส่วนสร้างองค์ความรู้นี้ ที่ทำให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทำหน้าที่ บทบาทที่สมบูรณ์อีกเรื่องหนึ่ง ในการสร้างความรู้ สร้างปัญญา สร้างคุณค่า สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ยึดมั่นในปณิธาน ถือประโยชน์ เพื่อมนุษย์  เป็นกิจที่หนึ่ง

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 July 2011 12:41 Modified: 12 August 2011 15:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.221.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ