นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2303
ความเห็น: 0

เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553

ทำให้การทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประเด็นที่รวดเร็วขึ้น

 เมื่อ 28-29 ก.ค. 54 ได้รับเกียรติให้ไปทำหน้าที่กรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้ปรับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว

 การได้ไปร่วมทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมินฯ ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ที่มีความคล่องในการจดบันทึก การพิมพ์ การใช้คอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร ให้ทำหน้าที่เลขานุการประจำตัวของกรรมการแต่ละคน ซึ่งทำให้กรรมการทำงานได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้ง ช่วยติดต่อทางโทรศัพท์ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จดบันทึกประเด็น เนื้อหาการพบปะ พูดคุย กับหน่วยงาน บุคลากร แล้วนำไปจัดพิมพ์ สรุปอย่างรวดเร็ว ส่งไปรวมให้เลขานุการของคณะกรรมการประเมิน จัดพิมพ์ให้กรรมการทุกคนไปตรวจ ปรับแก้ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในกรณีที่มีข้อสงสัย การหาข้อมูล เอกสารหลักฐานของกรรมการ ฯลฯ ซึ่งทำให้การทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประเด็นที่รวดเร็วขึ้น (เป็น คุณภาพของการทำหน้าที่ประเมิน)

 จึงถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่สมควรนำไปใช้เป็นแบบอย่าง  

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2554 13:10 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2554 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ