นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3359
ความเห็น: 0

การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน

การใช้ระบบการเบิกที่พักเหมาจ่ายที่ทำให้เกิดการคิด วิเคราะห์ เขียนบันทึกนี้

 ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับเกียรติไปทำหน้าที่กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุการก่อตั้งประมาณ ๒๐ ปี มีพื้นที่กว้างขวางประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ เน้นการผสมผสานวัฒนธรรมอีสานตอนใต้และลุ่มน้ำโขง

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใช้เวลา ๓ วัน เนื่องจากการไปประเมินการศึกษาฯนี้ ต้องเดินทางไปไกล จึงทำให้ต้องมีการพักค้างคืนที่ กทม. ในคืนวันที่ ๓ หลังการประเมินเสร็จ เพื่อเดินทางต่อกลับหาดใหญ่ในวันต่อมา หลายครั้งที่เมื่อมาพักแล้วต้องจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่าที่พัก แต่การเดินทางเที่ยวนี้ ทาง ม. อุบลราชธานี ได้จัดให้เบิกค่าที่พักในอัตราเหมาจ่ายตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ทำให้หมดภาระในการจัดส่งใบเสร็จค่าที่พักไปทำการเบิกจ่าย

หลายท่านอาจบอกว่า มันมีการดำเนินการไม่มากในการเรียกขอใบเสร็จ การจัดส่งใบเสร็จ แต่หากคิดให้ครบกระบวนการ ก็จะเห็นค่ามากขึ้น นอกจากการจัดส่งใบเสร็จ เสียค่าแสตมป์ ซอง กระดาษใบเสร็จ และหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่าย แต่ต้องคำนึงถึงกระบวนการซึ่งได้มาซึ่งกระดาษ ซอง ใบเสร็จ รวมถึงการเพิ่มการจัดเก็บเอกสารเพิ่มอีก ๑-๒ แผ่น หมึกที่พิมพ์ คนที่ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน (อันนี้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่การเงินนะ) ซึ่งเมื่อทำหลาย ๆ คน ก็มีมูลค่ามาก

นอกจากนั้นก็เป็นทำงาน การใช้การเหมาจ่ายก็ไม่ต้องรอซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายไปได้ทันที เรียกว่า งานเสร็จไปได้ทันที ไม่ต้องรอทำเรื่อง หากผู้เดินทางมีภารกิจมาก ลืมจัดส่งให้ทันที หรือทำใบเสร็จหาย ก็ต้องติดตามทวงถามกันวุ่นวาย เพิ่มภาระงานทั้งที่โรงแรม การติดต่อสื่อสาร ดีไม่ดีไปมีปัญหากับเจ้าหน้าที่การเงินที่ติดตามทวงถามกันเพราะค้างการเบิกจ่าย รู้ถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้นั้นอาจถูกดูว่าทำงานแค่นี้ก็มีปัญหาไปอีก

เท่านี้ก็คงมองเห็นว่า แค่การเปลี่ยนมาใช้การเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายก็เป็น แนวปฏิบัติที่ดี มีประสิทธิภาพของการทำงานได้ เพราะเพิ่มมูลค่าและภาระงาน

ความจริง ลักษณะนี้เป็นการดำเนินการในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่า ญี่ปุ่น จีน ที่เมื่อไรที่ต้องรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็ลงนามรับในใบเสร็จใบเดียวว่าประกอบด้วยต่าอะไร ตามอัตราที่จ่ายได้

ขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติไปชื่นชมกับผลการดำเนินการตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา และการใช้ระบบการเบิกที่พักเหมาจ่ายที่ทำให้เกิดการคิด วิเคราะห์ เขียนบันทึกนี้

เรื่องนี้สอนถึงวิธีการคิดเรื่องเล็กให้มีค่าทั้งมูลค่า การใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม(การใช้กระดาษ) ภาระงาน ประสิทธิภาพ รวมไปถึงอนาคตของผู้ปฏิบัติ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งได้เลยทีเดียว

ลองคิดดูว่า หากถูกทำให้เห็นว่า มีปัญหาการทำงานเพียงเรื่องเล็ก ๆ นี้ ทั้ง ๆ ได้ทำอย่างดีแล้ว ขวัญ กำลังใจในชีวิตการทำงานจะเป็นอย่างไร และเมื่อมองมุมกลับก็แสดงว่ามีประสิทธิภาพ เรียกว่า ไม่เสียทั้งล่อง ได้ทั้งขึ้น รวมแล้วได้กำไรสองต่อ แถมยังมีอนาคตที่ดี มีความสุข ไม่เกิดทุกข์จากการทำงาน

เห็นไหม การทำ เพียงคิด วิเคราะห์ จะรู้ค่า มีค่า เมื่อรวมค่าจากทุก ๆ คน ทุกที่ ยิ่งจะเห็นว่ามีค่ามากมาย ขนาดใหญ่ แหล่งน้ำใหญ่มากมายแค่ไหน มาจากหยดน้ำเล็ก ๆ จากน้ำฝน ผู้แพ้ ชนะ ก็เพียงแค่คิด ดำเนินการต่างกันคนละมุม ทำให้คนเหมือนกัน มีค่า หน้าที่ ต่างกัน หวังว่า

บันทึกนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นค่า สร้างค่าการทำงาน และเกิดประโยชน์ร่วมกัน แค่เป็นผู้ได้รับการปฏิบัติ ก็รู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องเป็นกังวล เป็นภาระจัดส่งแค่เพียงใบเสร็จแล้ว

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 สิงหาคม 2554 22:50 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2554 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.12.229
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ