นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3114
ความเห็น: 0

Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย

การตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ หรือไทยก็ไม่ได้มีค่าดัชนีต่างกัน แต่การใช้งานต่างกัน ภาษาไทยคนไทยอ่านได้ง่าย ภาษาอังกฤษคนต่างชาติอ่านง่าย แต่เราวิจัยเพื่อใคร ใครสนับสนุนงบการทำวิจัย

 

Journal Title

ISSN

2553  Articles

2553

Total

Cites

2553

Cross

Cites

TCI

Immediacy

Index

Cited

Halflife

Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

1685-1994

25

6

5

0.012

0

4.5

Journal of Agricultural Technology

1686-9141

76

22

2

0.378

0.013

2.6

Kasetsart Journal (Natural Science)

0075-5192

130 

74

44

0.051

0.015

5.3

Maejo International Journal of Science and Technology

1905-7873

44

12

4

0.12

0.045

1.8

ScienceAsia

1513-1874

60

30

28

0.048

0

6.5

Silpakorn University Science and Technology Journal

1905-9159

10

3

1

0.105

0

2.5

Songklanakarin Journal of Science and Technology

0125-3395

85

111

95

0.082

0.012

5.8

Suranaree Journal of Science and Technology

0858-849X

32

7

6

0

0

5.8

Thai Forest Bulletin (Botany)

0495-3843

26

13

6

0.079

0

9.3

Thai Journal of Agricultural Science

0049- 3589

28

22

20

0.133

0.036

7.8

Thammasat International Journal of Science and Technology

0859-            4074

32

7

7

0.041

0

3.5

Walailak Journal of Science and Technology

1686-3933

19

10

4

0.077

0.053

3.5

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

0859-9807

20

4

1

0.049

0

3

วารสารวนศาสตร์

0857-1724

22

9

3

0.045

0

>10

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

0125-8850

21

3

0

0

0

>10

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร        

0125-0369

45

62

52

0.218

0

4

วารสารเกษตร

0857-0841

57

16

8

0.008

0.018

4.8

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

0857-0108

38

16

9

0.105

0.053

2.6

แก่นเกษตร

0125-0485

34

24

19

0.044

0.029

3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php

 จากข้อมูลในตารางเป็นการจัดดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ตามหน้าเว็บ  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html ที่ได้คัดมาเฉพาะวารสารด้านการเกษตร ที่อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปตีพิมพ์กัน เพื่อให้เห็นว่า วารสารแต่ละชื่อมีดัชนีการอ้างอิงเท่าไร ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกับสาขาอื่น ๆ นัก และการตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ หรือไทยก็ไม่ได้มีค่าดัชนีต่างกัน แต่การใช้งานต่างกัน ภาษาไทยคนไทยอ่านได้ง่าย ภาษาอังกฤษคนต่างชาติอ่านง่าย แต่เราวิจัยเพื่อใคร ใครสนับสนุนงบการทำวิจัย  

สำหรับความหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอ้างอิงในตาราง คลิกอ่านได้จาก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20050

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 สิงหาคม 2554 17:53 แก้ไข: 26 กันยายน 2554 19:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.164.172
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ