นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1675
ความเห็น: 0

ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล

อยากให้ประเทศไทยอยู่กันแบบเป็นธรรม ทำหน้าที่แทนกันอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน และพรรคพวก แต่เป็นพรรคเดียวกันทั้งประเทศและประชาชนทุกคน หรือที่เรียกว่าประโยชน์ส่วนรวม เพียงแต่ใครถนัด ชำนาญการด้านใดก็ทำด้านนั้น

เมื่อสองวันก่อนรับฟัังข่าวเสียงจากอเมริกาผ่านคลื่น 88 ม.อ. ว่าปัจจุบันประเทศจืนเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากเป็นอันดับหนึ่งในโลก และผลิตได้ถูกกว่าประเทศอื่น ๆ

เคยไปประเทศจีนหลายปีก่อน ก็พบว่าบนหลังคาบ้านมีแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์จำนวนค่อนข้างมาก เพราะรัฐส่งเสริิมให้ใช้

จากข่าวแจ้งว่าที่ประเทศจีนผลิตได้ราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆ ไม่ใช่เพราะค่าแรงถูกกว่า แต่เป็นเพราะรัฐบาลเขาคิดเป็นระบบ คือนอกจากส่งเสริมการใช้งานซึ่งแสดงว่าเมื่อมีผู้ผลิตแล้วก็มีผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการลงทุนด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และคิดภาษีในอัตราต่ำด้วย เรียกว่าส่งเสริมกันจริง ๆ เป็นระบบ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ผลิต และไม่มีการบิดพริ้วที่จะนำเงินกู้ที่ได้ไปหาประโยชน์อย่างอื่น คงทราบดีว่า รัฐบาลจีนดำเนินการกับผู้ทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นี่เป็นตัวอย่างของการดำเนินการที่เป็นนโยบายและส่งเสริมกันเป็นระบบจริง ๆ

เมื่อ 5-6 ปีก่อน เคยได้ยินกระบวนส่งเสริมภาคเอกชนที่ไปรับจ้างผลิตสินค้าให้ต่างประเทศ แต่มีเงินทุนไม่พอ รัฐก็ให้การช่วยเหลือเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถผลิตงานได้ เพราะถือว่าบริษัทนั้นเป็นของประเทศ จึงต้องช่วยเหลือให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ไม่ใช่ลักษณะแยกส่วนแบบไทยที่ปฏิบัติกับภาคธุรกิจเป็นผู้ร้าย

อีกตัวอย่างของการส่งเสริมและดูแลระบบธุรกิจและผูบริโภคของประเทศอเมริกา ในเรื่องการให้บริการโทรศัพท์ นอกจากการวางระบบให้พร้อมใช้งานตั้งแต่การก่อสร้างที่ทุกบ้านมีสายโทรศัพท์ รวมถึงท่อแก๊สธรรมชาติ ท่อนำ้ประปา ใครต้องการใช้ก็ไปแจ้งแล้วสามารถเปิดเชื่อมต่อทันทีในลักษณะเดียวกับการขอให้โทรศัพท์มือในปัจจุบัน

แต่วิธีการให้ภาคเอกชนดำเนินการนั้นต่างจากประเทศไทย ที่อนุญาตให้ดำเนินการแทนรัฐบาล ไม่ใช่การให้สัมประทานเก็บเงินจากภาคเอกเอกชน เพราะที่เก็บค่าสัมประทานก็เป็นต้นทุนเพิ่มที่ภาคเอกชนก็จะเรียกเก็บจากผู้ใช้เพิ่มขึ้น แต่ในอเมริกาถือว่าการอนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินการเป็นการลงทุนภาครัฐที่ไม่ต้องนำเงินรัฐไปลงทุนดังกรณีรัฐวิสาหกิจไทย ที่ผลประโยชน์ไปให้แก่พนักงาน แต่การดำเนินการของอเมริกานั้นเป็นการประหยัดเงินของรัฐ สำหรับการดูแลผู้บริโภคหรือผู้ใช้ รัฐจะดำเนินการด้วยการตรวจสอบต้นทุนที่จริงกับอัตราการให้บริการว่า เป็นธรรมหรือไม่ ถ้าหากกำไรเกินกว่ากำหนดก็ต้องจ่ายคืนให้ผู้ใช้

ตอนไปเรียนยังรับเงินค่าใช้โทรศัพท์คืนจากการที่บริษัทกำไรมากจนไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะถือว่าไม่ว่ารัฐหรือเอกชนคือประชาชนของประเทศที่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างเป็นธรรม ที่เรียกกันว่าธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย

อยากให้ประเทศไทยอยู่กันแบบเป็นธรรม ทำหน้าที่แทนกันอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน และพรรคพวก แต่เป็นพรรคเดียวกันทั้งประเทศและประชาชนทุกคน หรือที่เรียกว่าประโยชน์ส่วนรวม เพียงแต่ใครถนัด ชำนาญการด้านใดก็ทำด้านนั้น

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กันยายน 2554 18:31 แก้ไข: 03 กันยายน 2554 18:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.224.127.143
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ