นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1829
ความเห็น: 1

บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง

การคิด ติดตาม นำมาวิเคราะห์ เพิ่มค่า ลดงาน ทรัพยากร คือค่าของการปรับระบบงาน เมื่อคิดปรับปรุงงานก็พัฒนา

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ปี 2554 ได้ผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อย ซึ่งปีนี้เทวดาให้ฝนมาเกือบทุกวัน ดีที่คณะได้ปรับพื้นของพื้นที่การจัดงานทำให้สามารถเดินในงานต่อได้หลังฝนตก จึงไม่ทำให้มีปัญหาอุปสรรคมากนัก

ขอขอบคุณบุคลากร นักศึกษาคณะทุกคน ทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ร่วมจัดงาน ที่สำคัญผู้มาชมงานทุกท่านทุกระดับ

แม้คณะจะจัดงานมาหลายปี ก็ยังมีระบบงานบางอย่างที่ต้องปรับปรุง คือเรื่องการขออนุมัติการจัดโครงการแต่ละโครงการ ที่ส่วนใหญ่เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจรับของ/งาน แยกมาภายหลังเป็นเอกสารเพิ่มอีกชุด ก็ทำให้ต้องมีงาน เพิ่มกระดาษ การพิมพ์ อีกประมาณ 10 กว่าชุด แสดงว่าระบบการจัดทำขออนุมัติโครงการขาดข้อมูลส่วนนี้ไป คงต้องนำไปเป็นขัอกำหนดมาพร้อมการเสนออนุมัติโครงการทุกโครงการ ให้ตั้งกรรมการตรวจรับมาด้วย

นอกจากส่วนนี้แล้ว ทุกฝ่ายคงต้องทำการประเมินผลหลังการจัดงานด้วยว่า มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไป ทั้งในส่วนในแต่ละฝ่าย และในภาพรวม ที่เรียกว่า AAR (After Action Review) และควรทำในช่วงนี้ก่อนลืมไป และไปเกิดปัญหาเดิม ๆ อีก  

อีกส่วนคือ การจัดฐานข้อมูลรวมในฝ่ายเลขานุการภาพรวมนำขึ้นเว็บ เช่น รายงานการประชุม รายชื่ออนุกรรรมการทุกชุด เป็นต้น ก็เป็นอีกเรื่องที่มีผู้ถามหาคำสั่งแต่งตั่ง

ส่วนบันทึกนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งต้องปรับปรุงในครั้งต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลดงาน ลดภาระงาน ลดทรัพยากรที่ใช้ ทั้งกระดาษ การพิมพ์ การตรวจของเจ้าหน้าที่ การเสนออนุมัติ ทุกขั้นตอน รวม ๆ ก็มาก หากมีทางเลือกที่ทำได้ กรณีนี้จะได้ทั้งลด และเพิ่มคือเอาเวลา ทรัพยากรไปทำอย่างอื่นได้ด้วย

การคิด ติดตาม นำมาวิเคราะห์ เพิ่มค่า ลดงาน ทรัพยากร คือค่าของการปรับระบบงาน เมื่อคิดปรับปรุงงานก็พัฒนา  

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กันยายน 2554 19:19 แก้ไข: 26 กันยายน 2554 19:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ในส่วนงานที่รับผิดชอบจะนำส่วนนี้ไปปรับปรุงค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.248.180
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ