นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2546
ความเห็น: 0

ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 1. สภาวะโลกร้อนเป็นโอกาสอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย

สภาวะที่โลกร้อน มีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชเขตร้อนมีเพิ่มขึ้น ยิ่งเพิ่มความสำคัญและความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนมากขึ้น

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชไร่ พืชผักที่สำคัญในเขตร้อน มีอัตราการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งออกจาก 7,862 ตัน ในปี 2543 เป็น 17,229 ตัน ในปี 2553 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1,121 เป็น 3,133 ล้านบาท  ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะการส่งออก แต่ยังมีปริมาณและมูลค่าที่ใช้งานในประเทศไทยอีกจำนวนมาก และยากต่อการเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน เพราะส่วนหนึ่งเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองของเกษตร และซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชน ในพื้นที่ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งประเทศไทยผลิตข้าวปีละ 30 ล้านตัน จึงมีปริมาณเมล็ดพันธุ์อีกจำนวนมาก

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม ช่วงปี 2543-2553

ปี พ.ศ.

นำเข้า

ส่งออก

 

ปริมาณ(ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

2543

2,861

375

7,862

1,121

2544

4,445

431

8,153

1,433

2545

4,090

390

12,025

1,347

2546

4,463

475

11,919

1,399

2547

6,252

589

13,296

1,433

2548

6,786

786

13,943

1,568

2549

6,677

610

12,511

1,729

2550

5,795

617

17,410

2,152

2551

5,721

698

20,934

2,548

2552

9,173

958

15,605

2,930

2553

6,868

881

17,229

3,133

ที่มา:พิพัฒน์ แก้วปลั่ง และ เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล.2554. ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช 10:9-12.

สำหรับการนำเข้า ส่วนใหญ่เป็นการขยายพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ไปในประเทศต่าง ๆ แล้วนำเมล็ดเข้ามายังบริษัท โรงงานในประเทศไทย แล้วปรับปรุงสภาพ บรรจุหีบห่อส่งขายทั้งภายในและนอกประเทศ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่แสดงในตาราง เป็นเพียงการนำเข้า ส่งออก เฉพาะในประเทศอาเซียน และเมล็ดพันธุ์พืชเมืองร้อนเท่านั้น ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชเมื่องหนาว โดยเฉพาะจำพวกกะหล่ำ เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บล๊อคโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว หางหงส์ และอื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น หอม ซึ่งพืชเหล่านี้ ต้องอาศัยอากาศหนาวกระตุ้นการออกดอก ติดเมล็ด และต้องผลิตผ่านบริษัทในต่างประเทศ ทั้ง ไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน ซึ่งมีมูลค่าอีกมาก รวมทั้งการส่งออกไปในพื้นที่นอกเขตอาเซียน ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าในภูมิภาคอาเซียน

เมล็ดพันธุ์เป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารทั้งของโลกและประเทศ ที่สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ที่ทำให้ให้ไทยเป็นครัวของโลก รักษาความสงบทางสังคมในภาวะแปรปรวนทางเศรษฐกิจ เพราะไม่ขาดอาหาร รวมถึงเป็นพื้นฐานของทุกภาคส่วนของธุรกิจ แรงงานมีอาหารการกิน นักท่องเที่ยวมีอาหารดี  ราคาย่อมเยา สด ใหม่ เพราะผลิตในประเทศ

การเป็นศูนย์การผลิต ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของพืชเขตร้อน ซึ่งมีบริษัทเมล็ดพันธุ์ใหญ่หลัก ๆ ของโลกที่มีสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยเกือบทุกบริษัท รวมทั้งบริษัทของคนไทยเอง

ยิ่งในสภาวะที่โลกร้อน มีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชเขตร้อนมีเพิ่มขึ้น ยิ่งเพิ่มความสำคัญและความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนมากขึ้น และทำให้มีคู่แข่งการผลิตพืชเขตร้อนจากการเพิ่มพื้นที่มีสามารถผลิตพืชเขตร้อน

ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มโอกาสของอุตสากรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์มีมูลค่าสูงกว่าผลผลิตชผักสดและพืชไร่ จำหน่ายง่ายกว่า ไม่มีความเสี่ยงต่อการเน่าเสีย เพราะทุกสภาวะการณ์มีได้ และมีเสีย แต่สำหรับกรณีอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศไทย ที่มีฐาน ความชำนาญ ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และความพร้อมในสภาวะโลกร้อน ที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เรียน และผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้  

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กันยายน 2554 14:21 แก้ไข: 26 กันยายน 2554 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.25.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ