นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2128
ความเห็น: 0

เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต

ความดีพื้นฐานสำคัญกว่าการทำคุณประโยชน์

จากทูตความดี http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20275

ความดีตามข้อกำหนดตามโครงการของ สำนักงานบริหารโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20276

จากที่ได้รับฟัง พูดคุย โดยเฉพาะนักศึกษาที่เล่าประสบการณ์การได้ร่วมและผ่านการคัดเลือกเป็นทูตความดี โครงการที่ 1 ของปีที่ผ่านมา สังเกตเห็น คนส่วนใหญ่ยังแยกไม่ออกว่า ทำอย่างไร จึงเรียกว่าทำความดี จึงนำข้อสังเกตมาคิดว่า การทำความดีอย่างง่าย โดยทั่วไป และสามารถพิจารณาว่าได้ทำความดี หรือยัง และมากน้อยแค่ไหน

  1. ความดีขั้นพื้นฐาน พฤติกรรมส่วนตน คือ ทำในสิ่งที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ผู้ปกครอง ญาติ เพื่อน ที่ทำงาน องค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การทำอะไรทุกครั้ง ต้องคิดดูว่าเข้าลักษณะที่ว่านี้ ก็เรียกว่า เป็นการทำความดีขั้นพื้นฐาน คือไม่ทำให้ ใคร อะไรต้องได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะตัวเองและคนใกล้ชิดที่สุด ดูเหมือนง่าย แต่หลายคนอาจทำไม่ได้ หลายครั้งสนุกเกินเหตุทำให้ตัวเองเดือดร้อน รวมถึงผู้ปกครอง หรือลองย้อนกลับไปดูว่า พฤติกรรม การทำเคยทำให้พ่อแม่เสียใจ เดือดร้อนบ้างไหม กี่ครั้ง หากพ่อแม่ยังทำได้ แล้วกับผู้อื่น สิ่งอื่น คงไม่ต้องถามถึง
  2.  ความดีตามหน้าที่ คือ ทำหน้าที่ของตน ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่ประจำหลายอย่าง เป็นลูก เป็นพี่น้อง ญาติ เพื่อน แฟน สามี ภรรยา พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ทวด เป็นนักเรียน นักศึกษา ศิษย์ ครู อาจารย์ ตำแหน่งงาน คนทำงาน หน้าที่พลเมือง สังคม ซึ่งขั้นนี้คือความรับผิดชอบของตน การทำความดีขั้นนี้ต้องสำรวจตรวจสอบดูว่า แต่ละตำแหน่งนั้นมีหน้าที่อะไร เช่น หน้าที่ลูกได้ทำหน้าที่สมบูรณ์หรือยัง เอาแค่หน้าที่พื้นฐานของแต่ละตำแหน่ง ทำตามหน้าที่ทุกครั้งด้วยความรับผิดชอบ ก็เป็นการทำความดี ก็ลองถามตัวเองว่า ได้ทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบมากน้อยเพียงไร เอาแค่รอบตัว ลูก พ่อ แม่ นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน สิ่งแวดล้อม
  3. ความดีทำคุณประโยชน์ เป็นการทำดีขั้นสูง คือ ทำแล้วให้คุณ ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น องค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม ก็เรียกว่าขั้นสูงของความดี

โดยสรุป การทำดีอย่างง่าย ๆ 3 ระดับ คือ 1)ไม่ทำให้ใคร อะไร เดือดร้อน รวมตนเอง 2) ทำตามหน้าที่ที่มีทุกตำแหน่ง และ 3) ทำคุณประโยชน์แก่ตน คนอื่น สังคม สิ่งแวดล้อม  

ดูเหมือนง่าย โดยเฉพาะ 1 และ 2 ซึ่งเป็นความดีเป็นขั้นพื้นฐาน แต่หลายคนมักทำให้ตนเองเดือดร้อน เช่น สนุกสนานเกินเหตุ ทำให้พ่อแม่เดือดร้อน สถาบันการศึกษาเดือดร้อน เพื่อนร่วมงานเดือดร้อน หรือ

การไม่รับผิดชอบในหน้าที่ให้ครบถ้วน ไม่ว่า นักเรียน นักศึกษา หน้าที่การงาน หน้าที่ของลูก พ่อ แม่

บางคนทำแต่ข้อ 3 แต่ลืมข้อ 1 และ 2 ก็เรียกว่า ดีส่วนหนึ่ง และคนส่วนใหญ่ คิดว่าเฉพาะส่วนนี้เป็นการทำดี และหลายคน สอนให้คนอื่นทำดี โดยตนเองไม่ทำ บางคนลืมทำความดีให้แก่ตนเองและคนใกล้ชิด

แต่คิดดูให้ดี ความดีพื้นฐานสำคัญกว่าการทำคุณประโยชน์ เพราะหากทำข้อ 1 และ 2 ทุกอย่างน่าจะเป็นสุข ได้โดยไม่มีข้อ 3 แต่ที่สังคมยังมีปัญหา เพราะคนละเลยข้อ 1 และ 2 ที่แม้จะทำข้อ 3 มากเท่าไร ก็ทดแทน ชดเชยกันไม่ได้

 ขอเชิญชวนมาทำความดีต่อ โดยเฉพาะข้อ 1 และ 2 โดยไม่ต้องทำข้อ 3 ก็ได้   

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 September 2011 19:33 Modified: 26 September 2011 19:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ