นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2028
ความเห็น: 1

ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี

ค่าของเกียรติ ความภาคภูมิใจ ความพยายาม ความคาดหวัง ค่าใช้จ่าย ค่าสายสัมพันธ์และความทรงจำ

งานรับปริญญาบัตรแต่ละครั้งแต่ละปีมีค่ามากมาย ทั้งคุณค่า ค่าใช้จ่าย และภาระการใช้จ่าย  โดยเฉพาะของไทย สถาบันการศึกษาของรัฐ ทั้งค่าของเกียรติ ความภาคภูมิใจ ความพยายาม ความคาดหวัง ค่าใช้จ่าย  ค่าสายสัมพันธ์และความทรงจำ

ค่าของความทรงเกียรติ เนื่องจากเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงมีความทรงเกียรติยิ่งแก่บัญฑิตทุกคน รวมถึง เกียรติจากสถาบันและชื่อเสียงของสถาบัน ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตของสถาบันที่สำเร็จการศึกษาที่ผูกพัน รับผิดชอบ รักษาและจรรโลงเกียรติ ให้มีมีคุณค่าตลอดชีวิต  

ค่าของความภาคภูมิใจของตนที่มานะ บากบั่น พยายามไม่ว่า จะมากน้อยเพียงใด ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การสำเร็จการศึกษาจนได้รับปริญญา ย่อมมีค่าของความภาคภูมิใจของบัณฑิต รวมถึงครอบครัว ญาติ มิตร เพื่อนฝูง พี่น้อง แสดงได้จากผู้มาร่วมแสดงความยินดีมากมาย ด้วยหน้าตาแห่งความสุข และความภาคภูมิใจ ที่ยินดีต่อผู้สำเร็จสำเร็จการศึกษา

ค่าของความพยายามของคนเรียนที่มีมากมายตลอดการศึกษา ที่ท้อบ้าง เครียดบ้าง แต่เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าสำหรับชีวิตและอนาคต  

ค่าความพยายามครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังที่อาจมองไม่เห็นว่าต้องพยายามสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริง ไม่จำเป็นจริงตามคำบอกของผู้เรียน ที่บางครั้งต้องทำในสิ่งที่มากกว่าที่ทำกับตนเอง อดออม ทำงานหนัก ขายทรัพย์สินที่สะสม สร้างมานาน เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่หลายครั้ง หลายท่านอาจไม่ได้คิดถึงค่าดังกล่าว

ค่าความพยายามของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งเคี่ยวเข็น ทั้งตรง ทั้งอ้อม หลายครั้งทำใจลำบากในการรักษามาตรฐานกับการยอมให้ลูกศิษย์ ผ่าน สำเร็จการศึกษา

ทั้งส่วนของครอบครัว อาจารย์ ที่หลาย ๆ กรณีที่ผู้เรียนมองไม่เห็นค่า หรืออาจถึงมองในทางตรงกันข้าม จึงอยากให้ผู้กำลังเรียนที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคต และผู้เป็นบัณฑิตแล้ว ลองมองย้อนค่าความพยายามนี้ให้มาก ๆ ที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ แต่สามารถนำไปพิจารณากับอนาคตได้  

ค่าของของความคาดหวังตน ครอบครัว สังคม  บัณฑิตทุกคนมีค่าความคาดหวังทั้งของตน ครอบครัว ว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ใช่ ใบปริญญา แต่เป็นค่าของความรู้ ความสามารถแห่งใบปริญญานั้นที่จะนำไปทำงาน เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว ที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องการให้ไปเลี้ยงครอบครัว พ่อแม่ เหมือนตอนสนับสนุนให้เรียน ขอเพียงดูแล พึ่งตนเองได้ ก็เป็นค่าที่พึงพอใจแล้ว

และผู้สำเร็จการศึกษาก็ยังถูกตีค่าของสังคมว่ามีบัณฑิตในสาขานั้น ๆ เพิ่มอีกคน ที่สามารถช่วยกันทำงาน สร้างสรรค์สังคมตามหน้าที่ในสาขาที่เรียน เพราะสังคมได้ลงทุนสร้างสถาบันการศึกษา ที่เรียน อุปกรณ์ ผู้สอน ถึงแม้ผู้เรียนจ่ายตรงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่รัฐในฐานะผู้จัดการเก็บภาษีนำมาเป็นงบประมาณสนับสนุนการศึกษาแต่ละสาขาจำนวนมากกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่าย ย่อมคาดหวังค่าของผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งการจ้างงาน การไปรับบริการในทุกด้าน ทุกสาขา เป็นหมอ เป็นพยาบาล เป็นนักการเงิน นักวิชาการ วิศวกร ฯลฯ

เป็นค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของงานรับปริญญา ที่ผู้รับต้องตระหนัก รักษาค่า รับผิดชอบต่อค่าความคาดหวังในค่าแห่งปริญญา แต่ละสาขา แต่ละคน ให้มาก ๆ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กันยายน 2554 19:33 แก้ไข: 26 กันยายน 2554 19:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 วิทยุฯม.อ.88 และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณบทความดีดีครับ ซึ้งเลยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ