นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1690
ความเห็น: 0

ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน

ค่าของงานรับปริญญา มีค่ามากมาย เป็นค่าแห่งความเต็มใจ ยินดี มีหลายค่าที่ตีมูลค่าไม่ได้ และหาสิ่งทดแทนไม่ได้

จากค่าที่ซึ้ง ๆ งานรับปริญญา 4 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20363 และบันทึก 1-3 เป็นค่าด้านตัวบัณฑิต สำหรับงานรับปริญญายังมีค่าของสถาบันในการดำเนินการจัดพิธีการ ที่มีทั้งค่าใช้จ่าย แรงกาย แรงใจ ความยินดีต่อบัณฑิต อีกด้าน

เริ่มจากการดำเนินการขอพระราชทานเพื่อเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ก็มีการดำเนินการหลายขั้นตอน ผ่านการดำเนินการทั้งในมหาวิทยาลัย สกอ. สำนักพระราชวัง จนได้กำหนดการ

การเตรียมการ การตั้งกรรมการ การมอบหมายเตรียมการการฝึกซ้อม ถึงพิธีจริง ทั้งค่าใช้จ่ายตรงและอ้อม

การจัดห้อง/สถานที่ซ้อม การรับจริง มีค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ใช้พลังงานกันทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

กำลังคนของทุกฝ่าย ตั้งแต่นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ทั้งดูแลความสะอาด จัดแต่งจัดเตรียมสถานที่

การดูแลอำนวยความสะดวก ทั้งบัณฑิต ผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดี อย่างที่บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติก็มีผู้ปกครองมาใช้พื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ห้องท่า ซึ่งก็ถือเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย

การจัดพิธีการ จัดซุ้มแสดงความยินดี ทั้งจากคณะ มหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า ซึ่งก็มีค่าใช้จ่าย แรงกาย แรงใจ ของบุคลากร บุคคลทุกระดับ

รวม ๆ ก็มีค่าใช้จ่ายหลายล้านบาท หลายแรงกาย แรงใจ ทั้งก็เป็นค่าของความภาคภูมิใจเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ทั้งหมดของบันทึก 5 ตอน ทำให้เห็นค่าของงานรับปริญญา มีค่ามากมาย เป็นค่าแห่งความเต็มใจ ยินดี มีหลายค่าที่ตีมูลค่าไม่ได้ และหาสิ่งทดแทนไม่ได้ ซึ่งเป็นคุณค่าและค่าของความเป็นบัณฑิต ที่ต้องการบัณฑิตทุกคนได้รับทราบถึงความสำคัญที่ทุกคน ทุกฝ่ายมีให้ ขอเพียงให้ทำหน้าที่ของบัณฑิตให้ทรงคุณค่า ทรงเกียรติไว้เป็นสิ่งตอบแทนของทุกค่า กำลังใจที่ทุกคน ทุกฝ่ายทำด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย   

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 กันยายน 2554 18:38 แก้ไข: 26 กันยายน 2554 19:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Suwicha และ Ico24 วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.156.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ