นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2106
ความเห็น: 0

ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา

ธรรมดา คือใช้สิทธิ์ของความเป็นมนุษย์เท่ากัน

ปรัชญาการอยู่อย่างเป็นสุข ต้องมีชีวิตอย่างธรรมดา เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง ทำงานอย่างเล่นละคร

มีชีวิตอย่างธรรมดา หมายถึง การปฏิบัติตนเช่นคนธรรมดาทั่วไปทำกัน ไม่ว่า เราจะเป็นใครเป็นอะไร ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนคนทั่วไป กิน อยู่ หลับ นอน ตามวงจรชีวิตประจำวัน ถึงเป็นคนจน คนมี ทำงานในอาชีพอะไร เวลาทำอะไรกับตัวเองก็ทำตามพฤติกรรมคนทั่วไป ไม่ต้องทำตนให้ต่ำ หรือทำตนให้สูงกว่าคนอื่น แต่ต้องกินอยู่สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่รบกวนใคร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม คนมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง เป็นเศรษฐีมีเงิน ก็ใช้ชีวิตส่วนตนแบบคนธรรมดา ไม่ต้องรอให้ใครมาบริการ ไม่กินสิ่งที่เป็นพิษทั้งทาง กาย วาจา ใจ ในภาพรวม ๆ ไม่ว่าจะเป็นใคร สูงต่ำ ในอาชีพ การงาน มีทรัพย์สิน เงิน ทอง มากหรือน้อย ก็กินอยู่อย่างธรรมดาสามัญชนทั่วไป คือ กินอิ่ม นอนหลับ เท่ากัน ไม่เอาเปรียบใคร ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่รบกวนผู้อื่น กินเป็น อยู่เป็น กินถูก อยู่ถูก หมายถึงถูกต้อง อยู่อย่างธรรมดา ไม่เกร็ง ไม่เกรง ไม่กลัว ไม่กล้าทำในสิงที่ผิด ละเมิดคนอื่น สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมดาที่ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน กินพอดี อยู่พอดี ความพอดี จะทำให้มีสุข มีเพื่อน พึ่งพา ไม่เอาเปรียบกัน

ธรรมดา คือใช้สิทธิ์ของความเป็นมนุษย์เท่ากัน เห็นคนอื่นมีความเป็นมนุษย์เท่ากัน รักษาสิ่งแวดล้อม ของที่เป็นส่วนรวมเหมือน ไม่เอาเปรียบกัน ไม่รังเกียจ ดูถูกเหยียดหยามกัน และไม่ดูถูกตัวเอง ธรรมดาคือสามัญทุกคนเท่ากันในความเป็นคน ดูแล ปฏิบัติตนเช่นนี้ย่อมมีสุข  ใครทำได้ก็เป็นสุขของคนนั้น

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กันยายน 2554 18:02 แก้ไข: 26 กันยายน 2554 19:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.177.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ