นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2203
ความเห็น: 2

ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1)

การทำงานให้สำเร็จต้องคิดให้มากอีกนิด และผูกมิตรไว้ดีกว่า การทำงานแบบคนสำราญ ช่วยเหลือกันและกันเป็นตลอดเวลา รับรองว่าองค์กรนั้นย่อมมีความสุข สนุกกับการทำงาน มีผลงาน

ชีวิตทุกคนต้องทำงานเพื่อให้มีค่า ซึ่งค่าความสำเร็จของชีวิต การทำงานไปโดยไม่รู้ว่าความสำเร็จของชีวิตว่า คืออะไร ก็จะทำงานไปวัน ๆ และเห็นการทำงานเป็นความทุกข์ เบื่อหน่าย ไร้ความสนุก

หลักการทำงานให้เกิดความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ ไม่ใช่แค่งานเสร็จ และไม่ใช่สำเร็จเฉพาะส่วนของเรา

            ความสำเร็จของงาน แน่นอน คืองานต้องเสร็จทุกขั้น ทุกตอน ไม่ใช่แค่ส่วนของเรา ดังนั้น ต้องดูว่า ในกระบวนการทำงานนั้น มีกระบวนอะไรบ้าง มีใครเกี่ยวข้องบ้าง แล้วเรามีความรู้ ความสามารถอะไรบ้างที่สามารถช่วยให้งานสำเร็จ

ขอย้ำว่าทั้งกระบวนการคือต้องดูว่า นอกจากส่วนของเราแล้ว ในส่วนอื่นเราน่าจะเอาความสามารถของเราไปช่วยด้วย หรือบางครั้ง อาจต้องขอให้ผู้อื่นมาช่วยเราด้วย แต่ต้องด้วยความสามารถของเขานะ และระวังอย่าเอาภาระงานเราไปให้เขา ลักษณะเอาเปรียบคนอื่น และเมื่อเติมความสามารถต้องช่วยให้งานเร็วขึ้น เอาจุดเด่นไปเติมให้กันและกัน เพราะไม่มีใครเก่งทุกเรื่อง ที่สำคัญต้องให้เห็นว่า เรายินดีเอาความเก่งเราไปช่วยคนอื่นก่อน

ดังนั้น งานสำเร็จต้องคิดและทำเป็นกระบวนการ ไม่ใช่แค่ทำงานเสร็จที่คนส่วนใหญ่ทำกัน จึงเกิดค่า ความภาคภูมิใจน้อย ขาดสัมพันธภาพทางบวกที่ยิ่งทำงานยิ่งมีมิตรภาพมากขึ้น ไม่ใช่มีศัตรูเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นตัววัดความไม่สำเร็จในชีวิตการทำงาน เพราะมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานทั้งกระบวนการ ที่ต้องพึ่งพาอาศัย ส่งต่อ สานสัมพันธ์ ติดต่อ ร้องขอให้ช่วยดู ช่วยประสาน ติดตาม โดยเฉพาะในกรณีที่เร่งด่วน หากไม่มีความรู้สึกที่เป็นมิตรกันก็ไม่กล้าร้องขอ หรือร้องขอได้ไม่เต็มที่ ก็กระทบความสำเร็จของาน

การทำงานให้สำเร็จต้องคิดให้มากอีกนิด และผูกมิตรไว้ดีกว่า อย่างน้อยเจอหน้ากันก็มีความสุข พึ่งพาอาศัยทั้งงานในหน้าที่และงานราษฎร์ส่วนตัว 

             คนสำราญ ไม่ได้หมายถึง มีการสนุกสนาน เฮฮา กินเหล้า เมายา กันเป็นประจำ แต่เป็นความสำราญของทุกคนในการทำงาน คือ การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือกัน เติมเต็มให้กันและกัน ไม่นิ่งดูดาย การทำเช่นนั้นได้ ต้องทำให้เห็นและระลึกถึงความสำเร็จสุดท้ายของงานทั้งกระบวนการ ไม่ใช่เฉพาะส่วนตน หน้าที่ตน และเมื่อทำงานก็ต้องคิดถึงคนอื่น ขั้นตอนอื่น ที่หากสามารถช่วยให้สะดวก เร็วขึ้น ก็ต้องช่วยกัน วางระบบ ช่วยกันในระบบ เพราะขั้นใดขั้นหนึ่งสะดุดก็ย่อมทำให้ขั้นตอนอื่นสะดุดไปด้วย สิ่งสำคัญที่สุด ต้องพยายามคิดให้เราเป็นผู้เติมเพราะจะสบายใจและทำได้อย่างตั้งใจ รวมถึงได้ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้บังคับบัญชา

แต่หากคิดให้คนอื่นต้องเป็นผู้เติม นอกจากจะโดนกล่าวหาว่า เอาเปรียบ ยังเป็นการคิดจะโทษคนอื่นเสมอตามนิสัยทั่ว ๆ ไป

คนสำราญจึงเป็นความสำเร็จหนึ่งของชีวิตคน คนต้องมีเพื่อน ต้องเข้าใจเพื่อน พึ่งพาอาศัยเพื่อน ทั้งในงานและชีวิตจริง หลายคนกล้าที่ต่อว่าเพื่อน เลยไม่กล้าขอร้องเพื่อนให้ช่วยงาน ทั้งๆที่เป็นงานตามขั้นตอนที่อยากให้ช่วยเร่ง ช่วยดู ลองคิดว่า อย่างไหนจะดีกว่ากับชีวิตจริงและการทำงาน

            การทำงานที่มีความสำราญ จึงความสำเร็จของชีวิตการทำงาน ที่ต้องคิดทำงาน มองเห็นความสำเร็จงานทั้งระบบ ทั้งงาน ทั้งคน ซึ่งการทำงานลักษณะเช่นนี้ อาจต้องมองไกลไปถึงนอกสำนักงาน ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และอาจถึงนอกมหาวิทยาลัย ถึงลูกค้า ที่เรียกว่าให้ความสำคัญต่อลูกค้า ผู้รับบริการ

            การทำงานให้คนสำราญ ต้องปรับทัศนคติให้สมกับ คำว่า เพื่อน-ร่วม-งาน ที่เป็นทั้งเพื่อน คือปฏิบัติแบบเพื่อน ไม่ใช่แค่คนงาน ร่วม คือ สิ่งต้องทำด้วยกัน งาน คือชิ้นงานที่ต้องทำร่วมกัน ถึงการทำจริงจะแยกกันทำคนละขั้นตอน

การทำงานแบบคนสำราญ ช่วยเหลือกันและกันเป็นตลอดเวลา รับรองว่าองค์กรนั้นย่อมมีความสุข สนุกกับการทำงาน มีผลงาน

แต่ก็ต้องระวังอย่าเพลินจนลืมเป้าหมายความสำเร็จของงาน เพราะมักมีแรงจูงใจไปเกินความพอดีเสมอ เรียกว่า เอาแต่สนุก สำราญมากกว่าความสำเร็จของงาน      

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 September 2011 19:09 Modified: 27 September 2011 19:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 P & P, Ico24 camera, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ว่าการทำงานต้องทำด้วยความสุขในการทำงาน วัดความสำเร็จจากงาน หาจุดดีจุดเด่นของเพื่อนร่วมงาน เพื่อนำมาใช้

ทำงานแบบที่เราได้ คนอื่นก็ได้ หรือที่นิยมเรียกว่า WIN-WIN

ซึ่งจะทำให้เกิดความสำราญขึ้นได้เอง ให้สมกับคำว่าเก่งทั้ง "ครองคน ครองตน และครองงาน" ครับ

.

.

.

.

อ่านรอบแรกผมเจอคำว่า "ศัตรูเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นตัววัดความสำเร็จในชีวิตการทำงาน..." ถึงกับตกใจ

พอกลับไปอ่านใหม่ถึงรู้ว่าตัวเองอ่านผิดไป เพราะตกคำว่า "ไม่" ที่อยู่หน้าคำว่า สำเร็จ

กำลังคิดถึงท่าน รมต. ในสภาอยู่เลย ว่าทำงานสำเร็จไปหลายชิ้นแล้วนะเนี้ย...

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
30 September 2011 10:32
#69132

ขอบคุณ คุณใยมะพร้าวน้องใยไหม ที่ติดตามอ่าน

หากพิมพ์ผิดจริง ช่วยทักด้วยจะได้แก้ให้ถูกต้อง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.97.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ