นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1576
ความเห็น: 0

การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน

การชี้วัดที่ดีและสอดคล้อง คือ การพัฒนาประสิทธิภาพงานเท่าไร ซึ่งวัดในรูปอัตราการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ลดเวลาการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน

ถึงเรียน อบรม ดูงานสักกี่สิบครั้ง หากไม่เอาผล เอาความรู้ มาใช้งาน พัฒนาจริง ก็มีค่าที่เป็นแต่ค่าใช้จ่าย เขียนในประวัติ หามีค่าความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร องค์กรไม่ และเป็นประวัติอันน่าละอายที่ใช้เงิน ใช้เวลา ที่ไม่เกิดค่าของงาน

ดังนั้น การชี้วัดด้วย มีงบประมาณการอบรมพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมดูงานกี่ครั้งต่อคน จึงไม่ได้แสดงถึงการพัฒนาบุคลากร

การชี้วัดที่ดีและสอดคล้อง คือ มีการพัฒนางานกี่เรื่องต่อปี การพัฒนาประสิทธิภาพงานเท่าไร ซึ่งวัดในรูปอัตราการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ลดเวลาการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน

ถ้าให้ดี ต้องมีการประเมินในระยะยาว ถึงการใช้เวลา มูลค่า การอบรม พัฒนา ดูงาน กับมูลค่าที่ได้เพิ่ม ย้อนหลัง 3 ปี 5 ปี

แม้แต่การวัดการพัฒนางานก็ยังต้องระวัง ไม่ใช่พัฒนางานแล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งบางครั้งก็จะเป็นเพราะอาจได้ผลระยะยาว

อีกอย่าง คือการพัฒนางานแบบคิดอย่างไรก็ไม่คุ้มค่าคุ้มทุน เช่น การลงทุนระบบมาก แต่มีการใช้งานน้อย ดังนั้น การพัฒนางานก็ต้องคิดให้รอบคอบ ไม่ใช่แค่อยากทำให้เหมือนที่ไปศึกษาดูงานมา อย่าทำแบบ เห็นช้างขี้ จะขี้ตามช้าง เพราะช้างตัวใหญ่ ต้องกินมาก จึงมีมูลกองใหญ่ หรือแค่ทำเอาไว้โชว์

 

created: 05 October 2011 08:26 Modified: 05 October 2011 08:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ