นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2592
ความเห็น: 1

4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน

จัดระบบ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ดูงาน นำมาปรับ พัฒนาการทำงานจริง ทำเต็มที่ ศึกษาผลการทำงาน เก็บสถิติ ข้อมูล จดบันทึก ติดตาม วิเคราะห์ประมวลผลอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ค่า มูลค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทำเป็นผลงานพัฒนางาน เป็นค่าพัฒนาคน

ขั้นตอนที่สี่เป็นการนำผลการทำแต่ละครั้ง แต่ละช่วงมาวิเคราะห์ผลการพัฒนาให้เป็นมูลค่า จากจุดเริ่มต้น จนเวลาผ่านไป ที่ทำให้เห็นว่ามีอะไรพัฒนากี่เรื่อง อะไรบ้าง พัฒนาอย่างไร เปรียบเทียบตีเป็นมูลค่า เช่น ทำงานได้ทันกี่เรื่อง ลดเวลาทำงานลงเท่าไร เพิ่มงานได้เท่าไร คิดเป็นเวลาได้ก็คิดเป็นมูลค่าได้ วิเคราะห์ความแม่นยำของกระบวนการเพื่อแสดงให้เห็นสามารถทำซ้ำได้ ให้ผู้อื่นนำไปใช้ทำได้ แล้วจัดเป็น ความรู้เป็นคู่มือการทำงาน พัฒนางาน ที่ไม่ใช่แค่บอกกระบวนการทำงานประจำ ซ้ำ ๆ ว่าทำอะไรบ้าง ที่ไม่มีค่าการพัฒนางาน ที่หลายคนก็ทำแบบง่าย ๆ อย่างที่ว่า พอส่งไปประเมินว่าไม่ใช่ผลงานที่พัฒนา ก็อารมณ์เสีย บอกว่า ถูกกลั่นแกล้ง   

คู่มือการทำงานที่แค่บอกว่าทำอะไรบ้าง โดยไม่มีกระบวนการสร้างพัฒนางาน วิเคราะห์ให้เห็นค่า มูลค่าเพิ่ม จึงต่างกันด้วยประการฉะนี้ 

ก็อย่างเช่นว่าทำก๊วยเตี๋ยวขายได้ 200 ชามต่อวัน แล้วเขียนเป็นคู่มือการทำ การปรุง จะสู้งานที่ได้คิดปรับปรุงสูตร วิธีการขายที่ทำให้สามารถขายเพิ่มจาก 200 เป็น 400 เป็น 600 ชาม ได้อย่างไร ก็คู่มือทำก๊วยเตี๋ยวขายวันละ 200 ชามเท่าเดิม จะพัฒนาอะไร มีมูลค่าเพิ่มจากไหนมาจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นได้ หากเป็นเจ้าร้านจะจ่ายค่าตอบแทนให้เพิ่มไหม ??

ดังนั้น การทำงานให้ได้ผลและพัฒนา ต้องแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานว่าเพิ่มค่าจริง ๆ ตีเป็นมูลค่าได้

ตัวอย่างการพัฒนางานที่เห็น การต่อทะเบียนรถยนต์ที่ลดเวลาไปมาก ๆ  การใช้ระบบเครือข่ายไร้สายสั่งอาหารของร้านอาหารที่ทำให้บริการอาหารได้เร็วขึ้น ที่บางครั้งสั่งยังไม่หมด อาหารบางรายการก็มาแล้ว ซึ่งทำให้หมุนเวียนการใช้โต๊ะอาหารได้เร็วขึ้น มีรอบการใช้โต๊ะมากขึ้น จาก 2 รอบต่อชั่วโมง อาจเป็น 3- 4รอบ ต่อชั่วโมง และยังสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วย  เพราะใครก็ต้องการได้อาหารทานเร็ว ๆ

หากท่านใด ทำงานแล้วพัฒนางานได้ตาม 4 ขั้นตอนนี้ รับรองว่าได้ ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน อย่างภาคภูมิใจในผลงาน มีความรู้การพัฒนาวิธีการทำงาน เป็นกระบวนการพัฒนากระบวนทำงานที่เป็นทฤษฎีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบประกันคุณภาพ   re-engineering

ทั้งหมด ทุกคนทำได้ หากลองทำดู

จัดระบบ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ดูงาน นำมาปรับ พัฒนาการทำงานจริง ทำเต็มที่ ศึกษาผลการทำงาน เก็บสถิติ ข้อมูล จดบันทึก ติดตาม วิเคราะห์ประมวลผลอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ค่า มูลค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทำเป็นผลงานพัฒนางาน เป็นค่าพัฒนาคน คือ คาถาการทำงานให้พัฒนางานและคน

ขอให้ผู้ไฝ่เรียนรู้ พัฒนางาน เจริญก้าวหน้า มีความสุขกับความสำเร็จของงาน

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 ตุลาคม 2554 15:44 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2554 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

"การวิเคราะห์ผล การพัฒนากระบวนการ และการพัฒนางาน" เป็นสิ่งที่การทำงานในปัจจุบันยังเว้นขาดกันอย่างรุนแรง

โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ ที่ไม่มี "ต้นทุน" มีผลต่อ "ผลประโยชน์" ของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

ต่างจากระบบ"เอกชน"

การใช้ไฟฟ้า ประปา วัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ปากกา หรือ รายจ่ายในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ของหน่วยงาน "ราชการ" ไม่ได้ตกอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงาน และไม่มีการประเมินอย่างแท้จริง โดยที่ไม่ต้องพูดถึง การวิเคราะห์ผลการประเมินและการนำไปพัฒนาอย่าง เสียให้เหนื่อยใจ

อีกทั้ง "เวลา" ในการปฏิบัติงานก็มิได้เป็นตัวบังคับให้เกิดงานที่คุ้มค่ากับเวลาแต่ละวัน ด้วยว่าไม่มีการให้สิ่งตอบแทนจากจำนวนผลงาน และ/หรือ ประสิทธิภาพการทำงานอย่างชัดเจน เท่าระบบเอกชน

ยิ่งการพัฒนางานเองก็ยิ่งขาดแรงจุงใจอย่างชัดเจน คนทำงานพัฒนาก็ได้ "สิ่งตอบแทน" บ้าง เล็กๆ น้อยๆ ให้มากก็ไม่ได้ เพราะคนที่ "ไม่ทำงานพัฒนา" เขาจะว่าเอา จะนินทา และลุกขึ้นมาต่อต้านเอา เพราะคนกลุ่มหลังเค้ามีมากกว่า ไม่รู้กี่สิบ กี่ร้อยเท่า

สุดท้ายคนทำงานพัฒนาก็จะหมดกำลังใจ เหลืออยู่ไม่กี่คนที่จะยืนหยัดอยู่ได้

แต่อย่าท้อถอยนะครับ....ยังมีคนที่คอยมองงานพัฒนาของท่านอยู่ สู้โว้ยยยยยยยยยยย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.232.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ