นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1955
ความเห็น: 0

ศักดิ์ศรี สักเสีย

ศักดิ์ศรี ของใครต้องปฏิบัติเอง รักษา จรรโลงไว้เอง จึงได้รับการยอมรับ ตัวเองยังไม่ให้เกียรติ รักศักดิ์ศรีของตัวเอง ย่อมไม่มีใครให้ ซึ่งจะดูตามการปฏิบัติของคนคนนั้น

ศักดิ์ศรี คือการทำอะไรให้เป็นไปตามระบบ ระบบเบียบ ประเพณี ให้รู้ความสำคัญ

  • เป็นนักศึกษา ต้องมีศักดิ์ศรีของนักศึกษา
  • เป็นพนักงาน ข้าราชการ อาจารย์ ผู้บริหาร ต้องมีศักดิ์ศรีของตำแหน่งนั้น ๆ
  • ยังรวมถึงความเป็นจังหวัด ประเทศด้วย

การทำให้มีศักดิ์ศรี ต้องปฏิบัติตน วางตัวให้เหมาะสม ตั้งแต่การแต่งกาย การพูดจา รวมถึงความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ

การปฏิบัติตนให้มีศักดิ์ศรี อย่างการแต่งกายมาเรียน มาทำงาน ต้องให้เกียรติสถาบัน ให้เกียรติหน่วยงาน ให้เกียรติหน้าที่ของตน โดยเฉพาะการเป็นบุคคลในระดับสถาบันอุดมศึกษา ที่สังคมยอมรับและให้เกียรติ ทั้งการเป็นต้นแบบของสังคม ข้าราชการ บุคลากรต้องเป็นต้นแบบแก่นักศึกษาเพื่อให้เรียนรู้ จดจำต้นแบบที่ดี ๆ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับเกียรติและยอมรับจากสังคม สังคมก็จะไม่ให้เกียรติ เพราะไม่มีอะไรน่านับถือ แสดงว่าเกียรติ และศักดิ์ศรีของใคร คนกลุ่มใด ต้องสร้างและรักษาเอาเอง เพราะการปฏิบัติเช่นไร คนในสังคมก็เห็นเช่นนั้น

 

มีบางคนใช้คำว่าเกียรติไปแสดงหน้าตา ตำแหน่งงาน เช่น

  • เป็นอธิการบดี ต้องเดินทางด้วยการโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ หากนั่งชั้นประหยัดเป็นการไม่สมศักดิ์ศรี
  • การพักก็ต้องพักโรงแรมมีระดับ ซึ่งเป็นการใช้ด้วยการต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

การการนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจ ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มประมาณเท่าตัว รวมทั้งที่พักโรงแรมมีระดับ หากเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็คงไม่เป็นไร แต่หากจ่ายงบประมาณที่มีไม่พออยู่แล้ว คงต้องปฏิบัติให้เหมาะสม

  • เคยได้ยินคนบางสถาบัน ทักท้วงว่า เป็นอาจารย์ ไปพักโรงแรมที่ระดับต่ำได้อย่างไร ไม่สมฐานะ ??

สำหรับตนเองจะใช้สายการบินราคาถูก หรือชั้นประหยัดที่ต่ำสุด เพื่อประหยัดงบประมาณ จะได้สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้หลายครั้ง แต่การแต่งกายก็ให้เหมาะสมและให้เกียรติแก่องค์กร ตำแหน่ง หน้าที่   

ฝากเป็นข้อคิด ข้อปฏิบัติ ให้ทำตน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เหมาสะสม มิฉะนั้น ศักดิ์ศรี จะกลายเป็น สักเสีย คือ สักแต่ทำให้เสียหาย เสียงบประมาณ เสียการยอมรับนับถือ เสียการเป็นต้นแบบ เสียศักดิ์ศรีในที่สุด รวมถึง ศักดิ์ศรีของครอบครัว วงศ์ตระกูล และตนเอง

ศักดิ์ศรี ของใครต้องปฏิบัติเอง รักษา จรรโลงไว้เอง จึงได้รับการยอมรับ ตัวเองยังไม่ให้เกียรติ รักศักดิ์ศรีของตัวเอง ย่อมไม่มีใครให้ ซึ่งจะดูตามการปฏิบัติของคนคนนั้น  

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 ธันวาคม 2554 19:47 แก้ไข: 22 ธันวาคม 2554 19:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Marky, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ