นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2211
ความเห็น: 3

ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง

แผนไม่ดี กระบวนการไม่ได้ เป้าหมายไม่ชัด จะถามหาคุณภาพจริงไม่ได้

เป้าหมายของการทำประกันคุณภาพ ประกอบด้วย

 1. เพื่อประเมินตนเอง
 2. เพื่อให้รางวัล
 3. เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนการทำงานของตน
 4. เพื่อให้แข่งขันได้

 

การประเมินตนเอง หากเป็นเฉพาะบุคคล คงมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะในระดับหน่วยงาน/องค์กร หากไม่ทำเป็นระบบยิ่งตรวจได้ยาก

การประเมินที่ดีจึงทำเป็นระบบ ตั้งแต่

 • การรู้จักตัวเอง ว่าเป็นใคร มีหน้าที่อะไร ให้ใคร มีใครเกี่ยวข้องบ้าง  มีอะไรที่ดี มีความสามารถเด่นอะไร ที่ผ่านมาได้ทำอะไรที่ดีและไม่ดี มีผลงานการพัฒนา นวัตกรรมอะไรบ้าง ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด คุ้มค่าหรือไม่ มีทางเลือกใดที่ดีกว่า มีศักยภาพอะไรบ้าง ขาดเหลืออะไร
 • คนอื่น/หน่วยงานอื่น ทำอะไรกันที่ดี ๆ ไปถึงไหน มีนวัตกรรมใหม่ ๆ อะไรบ้าง
 • ภาพในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อกำหนดบทบาทและตำแหน่งขององค์กรว่าเป็นแบบใด ด้านไหนบ้างอย่างไร ให้สอดคล้องกับความพร้อม ศักยภาพ โอกาส ความต้องการ 
 • ต้องใช้ข้อมูล ความเป็นจริง วิเคราะห์ข้อมูล ที่เด่น ที่เป็นไปได้  สอดคล้องกับอนาคต
 • มีการทำแผน ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย เพื่อให้รู้ว่า เป็นใคร จะทำอะไร  ให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ

 

จุดอ่อนของการดำเนินการ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการไทย คือ

 1. ทำแผนแบบระดมความเห็นแทนการใช้ข้อมูล จึงป็นแผนตามความรู้สึก ไม่รู้จริงถึงศักยภาพ
 2. ไม่กล้าจัดความสำคัญจริง จึงทำให้แผนโตกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้ทำงานหนัก ขับเคลื่อนคุณภาพไม่ได้ เพราะจะจับไปทุกด้าน จนทำไม่ทัน จึงทำให้ผ่าน ๆ ไป และอิงคะแนนตามระบบการประเมินมากกว่าคุณภาพจริง ท้ำให้มีคะแนนมากกว่าเนื้อหาสาระจริง 
 3. ไม่สามารถควบคุมงบประมาณได้
 4. มีระเบียบควบคุมกำกับมาก ทำให้มีงานธุระการมาก เป็นผลให้มุ่งเน้นกระบวนการ ธุระการมากกว่าคุณภาพของภารกิจหลัก

แผนไม่ดี กระบวนการไม่ได้ เป้าหมายไม่ชัด จะถามหาคุณภาพจริงไม่ได้

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มกราคม 2555 18:17 แก้ไข: 10 มกราคม 2555 18:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นด้วยครับว่าการ"ไม่กล้าจัดความสำคัญจริง" ทำให้เราใช้ทรัพยากร ทั้งคน เวลา เงิน สิ่งของ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เพราะ"ไม่กล้าตัดสินใจ"

เห็นด้วยกับคนธรรมดา การไม่กล้าจัดความสำคัญจริง จึงต้องเสียเวลาในการทำแผนให้ดูสวยหรูทุกปี

 • การทำประกันคุณภาพ เป็นระบบที่ดี แต่หากนำมาใช้ไม่ถูกทาง ก็จะเป็นระบบที่ไม่ดีได้   และที่สำคัญหากผู้ที่ขับเคลื่อนไม่ทราบถึงแก่นแท้ของคำว่า ประกันคุณภาพ ก็ยิ่งทำให้วนเวียน แท้จริงระบบมีอยู่ในจิตวิญญาณของแต่ละคนอยู่แล้ว หากรู้จักหน้าที่ตนเอง และมีจิตสำนึก
 • การประกันคุณภาพที่ดี ต้องเริ่มจากหน่วยงานที่ทำระบบ จัดกระบวนการให้ดี  ไม่ใช่การทำประกันคุณภาพแบ่งแยกกันทำ  วัดโน้น วัดนี้ (ดีนะที่ไม่ใช่สำนักสงฆ์)  โดยไม่ได้มองว่า องค์กรผู้ที่ต้องตอบคำถามเหนื่อยกับการที่จะต้องตอบคำถาม  เพราะผู้ที่ขับเคลื่อนหลักยังไม่ได้ทำความเข้าใจร่วมกัน 
 • อีกอย่างหนึ่ง การประกันคุณภาพต้องเข้าใจบริบทในแต่ละองค์กรด้วยนะค่ะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ