นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2298
ความเห็น: 0

ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล

รางวัลที่ดี ควรเป็นรางวัลจากผลงานของตัวเอง สร้างเกียรติ ความไว้ใจจากลูกค้า ซึงเป็นรางวัลจากค่าของคนจริง ๆ

เป้าหมายของการทำประกันคุณภาพ

1.เพื่อประเมินตนเอง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22030

2. เพื่อให้รางวัล

3.เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนการทำงานของตน

4.เพื่อให้แข่งขันได้

 

รางวัลเป็นกำลังใจทำงานที่สำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะแม้แต่การฝึกสัตว์ทำให้อะไรได้สำเร็จ แสดงได้ ต้องให้รางวัลทุกครั้ง

 

คำว่ารางวัลในการทำประกันคุณภาพ มี 2 ลักษณะ คือ

1. รางวัลแห่งความสำเร็จ เป็นรางวัลในตัวเอง ไม่ต้องการให้ใครมาให้ เป็นความภาคภูมิใจที่ได้จากคุณภาพจริง ๆ เป็นเกียรติที่ได้จากการยอมรับจากสังคม ซึ่งรางวัลส่วนนี้ หากทำสำเร็จและฝังในระบบจริง จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นความภาคภูมิใจของคนทำ จึงฝังในตนตลอดเวลา  และเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จจริง อย่างกรณีอุปกรณ์ IT ของแอปเปิ๊ล ที่ไม่ได้ส่งประกวดรางวัลใด ๆ แต่เป็นรางวัลจากลูกค้า และรางวัลแห่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ ตามเป้าหมายของคนทำ

2. รางวัลจริงที่ต้องทำตามระบบและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ให้รางวัล แน่นอนย่อมเป็นที่ยอมรับหากหน่วยงานที่ให้รางวัลมีระบบที่เชื่อถือได้ แต่ผู้ทำจะเสียเวลา ค่าใช้จ่าย พละกำลังในการทำระบบมาก แต่หากหน่วยงานที่ไม่พร้อม มีทรัพยากรไม่เพียงพอก็อาจมีปัญหาที่ต้องดึงส่วนที่เป็นภารกิจหลักมาใช้ ทำให้เสียจากส่วนนั้นไปที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักได้ ซึ่งพบเห็นในหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่

การได้รับรางวัล โดยเฉพาะประเภทที่สอง ก็อาจทำให้มีภาระเพิ่มขึ้น คือมีคนมาศึกษาดูงาน ที่ต้องต้อนรับ ขับสู้อย่างดี เพราะไม่ดีก็เกิดความรู้สึกไม่ดี รางวัลจากภายใน ถ้ามีคนรู้ก็เป็นภาระเช่นกัน

เคยคุยกับพรรคพวกว่า สงสารเกษตรกรที่ได้รับรางวัล ที่มักมีคนไปขอเยี่ยมชม ต้องเสียเวลาต้อนรับจนไม่มีเวลาทำงานของตัวเอง และต้องเสียค่าใช้จ่ายดูแลต้อนรับ รวมทั้งผลผลิต จะขายก็ไม่ได้ จึงไม่แน่ใจว่า เป็นรางวัล หรือเปล่า

รางวัลที่ดี ควรเป็นรางวัลจากผลงานของตัวเอง สร้างเกียรติ ความไว้ใจจากลูกค้า ซึงเป็นรางวัลจากค่าของคนจริง ๆ 

 

รางวัล จึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการทำประกันคุณภาพ โดยเฉพาะรางวัลแห่งความสำเร็จ  ซึ่งจะได้เมื่อสร้างคุณค่าให้ผู้อื่น และสังคม จึงย้อนเป็นรางวัลมาสู่คนทำ

การทำให้ได้รางวัลก็ไม่ง่าย แต่การรักษาสถานะภาพให้เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรรางวัลนั้น ยากกว่า และหากเป็นการให้รางวัลจากภายใน จะยั่งยืนกว่าเพราะฝังเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน และเป็นรางวัลที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นรางวัลที่มีค่า ยอมจ่ายให้ได้มา อย่างกรณี อุปกรณ์ IT ของแอปเปิ๊ลที่ออกมาก็มีคนรอซื้อ

   

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 January 2012 17:42 Modified: 11 January 2012 17:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 กุลชนาฐ, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 หยกมณี.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.201.220
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ