นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1862
ความเห็น: 2

คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ

เรียนนาน เรียนมาก ค่าใช้จ่ายมาก ไม่แยกแยะตามความสามารถ ถนัด คุณภาพไม่ดี ฝีมือไม่ได้ ความรู้ไม่ถึง ได้ปริญญา ประกาศนียบัตร ทำงานต่ำกว่าระดับปริญญา

การพัฒนาการศึกษาไทย มีความชัดเจนในการพัฒนาเชิงปริมาณ สถานศึกษา และที่เรียน  แต่มีปัญหาด้านคุณภาพ ระดับของแรงงาน ความรู้ความสามารถ และความไม่เท่าเทียม

  • ยังเห็นการแย่งแข่งขันการเข้าเรียนโรงเรียนดี ๆ
  • ยังเห็นความแตกต่างของโรงเรียนในเมืองและชนบททั้งห่างไกล้และห่างไกล
  • ยิ่งเห็นการเติบโต ความรุ่งเรืองของการกวดวิชา
  • เห็นความต่างของความรู้ ความสามารถจริงกับผลการศึกษา เกรดสูงแต่ความรู้ไม่ใช่ ปริญญาสูงแตไม่มีความรู้ความสามารถ ผลการเรียนผ่านแต่ความสามารถไม่มี

ถึงแม้มีระบบประกันคุณภาพ มานับสิบปี แต่คุณภาพการศึกษาไทยไม่มีทิศทางดีขึ้นตามระยะเวลา กลับสวนทางกัน จนเรียกว่า คุณภาพการศึกษาลดต่ำลง

  • สมัยก่อนคนจบประถม 4 อ่านออก เขียนได้ ทำงานรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม

 

  • สมัยนี้  คนจบปริญญาตรี โท ถึงเอก ยังสื่อสารไม่ค่อยได้ ใช้ภาษาไม่ถูก ยังต้องพึงพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดำรงชีวิต

 

สิ่งนี้อาจมีการถกเถียงว่า ไม่จริง แต่ขอให้ดูภาพเฉลี่ยรวม และส่วนใหญ่  เพราะจะมีผู้สำเร็จการศึกษาส่วนหนึ่งมีคุณภาพตามระดับการศึกษา อันเกิดจากธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากระบบที่ขับเคลื่อนไป 

แต่ที่เห็นชัดคือการลงทุนมากทั้งค่าใช้จ่ายของคนเรียน และภาษีรัฐ เวลา กับคุณภาพที่ได้ มูลค่าที่ใช้ เรียนมาก ค่าจ้างถูก ใช้เวลเรียนนานประสบการณ์ความสามารถไม่มี

 

ลักษณะอาการของการศึกษาไทย

เรียนนาน เรียนมาก ค่าใช้จ่ายมาก ไม่แยกแยะตามความสามารถ ถนัด คุณภาพไม่ดี ฝีมือไม่ได้ ความรู้ไม่ถึง ได้ปริญญา ประกาศนียบัตร ทำงานต่ำกว่าระดับปริญญา

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มกราคม 2555 17:58 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2555 08:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ส่วนหนึ่งคือหน่วยราชการชอบกำหนดเงินเดือนตามวุฒิมากกว่าความสามารถ เช่น ในระบบแท่งใหม่ การแยกแยะระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ยังใช้วุฒิปริญญาตรีมาวัด ทั้ง ๆ ที่บุคลากรได้พัฒนาคุณภาพตัวเองจนเลยวุฒิเหล่านี้ไปมากแล้ว เรียกว่าระบบเราล้าหลังมาก ๆ

ระบบเอกชน วุฒิสำคัญในการเข้าทำงานครั้งแรก เมื่อเปลี่ยนงานเขาพิจารณาประสบการณ์มากกว่าวุฒิแล้ว

(สมัยนี้ คนจบปริญญาตรี โท ถึงเอก ยังสื่อสารไม่ค่อยได้ ใช้ภาษาไม่ถูก ยังต้องพึงพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดำรงชีวิต)

จากประโยคข้างต้น ขอยืนยันว่าเคยเจอคนกลุ่มนี้มากมาย จริง ๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ