นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 3625
ความเห็น: 0

การเกษตรในเวียตนาม

ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อรองรับการเกษตรที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ลดการใช้แรงงานจากจำนวนเกษตรที่มีจำนวนลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้ว ที่ภาคการเกษตรมีจำนวนน้อย คือ มีผู้ทำการผลิตจำนวน ประมาณ 20-25% ที่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ ใช้เทคโนโลยีและระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

คงได้ข่าวว่า ประเทศเวียตนามเริ่มส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งแซงประเทศไทย

จากการได้ไปสัมผัสสภาพพื้นที่จริงและสภาพภูมิอากาศของประเทศเวียตนาม เป็นพื้นที่รับมรสุมจากทะเลจีนใต้ตลอดชายฝั่งภาคตะวันออก ทำให้มีฝนมากเกือบตลอดปี และมีแนวเขาสูงกั้นทางตะวันตกของประเทศเป็นแนวยาว จึงทำให้มีแหล่งต้นน้ำที่ยังอุดมสมบูรณ์จำนวนมาก

สภาพอากาศในปลายเดือน ก.พ. 2555 มีสภาพอากาศที่ชุ่มชื้น มีป่า ต้นไม้ หญ้า เขียว สดชื่น แม่น้ำ ลำธารมีน้ำสมบูรณ์ และคนเวียตนามมีพื้นฐานเป็นคนขยันทำงาน ทราบจากท่านทูตไทยฯว่า แหล่งเกษตรที่สมบูรณ์ของเวียตนามอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

พื้นที่ตอนกลางบริเวณเส้นแบ่งเวียตนามเหนือ-ใต้เดิม นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ได้เห็นเกษตรกรทำการเกษตรแบบธรรมชาติมากกว่าอุตสาหกรรม ดูเหมือนทำการเกษตรเพื่อยังชีพ ทั้งปลูกข้าว ผสมผสานกับการปลูกพืชผัก มีสวนยางพาราที่ทิ้งใบจนพื้นที่โล่ง สามารถปลูกพืชอื่นได้ ดังภาพ

   

 

อาหารการกินชาวเวียตนามส่วนใหญ่ชอบทานผัก เนื้อสัตว์จำพวกอาหารทะเล จำพวกกุ้ง ปลา ราคาไก่ หมู สูงกว่าไทยประมาณ 20% โดยเฉพาะเนื้อสุนัขนั้น ชาวเวียตนามทั่วไปจะบริโภคเฉพาะเทศกาลเท่านั้นไม่ใช่บริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวัน และมีราคาสูงกว่าเนื้อหมูถึงเท่าตัว เรียกว่า ต้องมีเงินมากจึงกินได้

ผลไม้ในเวียตนามมีคล้าย ๆ ไทย แต่มีกล้วยปลูกมาก เป็นกล้วยน้ำหว้า จึงมีกล้วยเป็นผลไม้ประจำในร้านอาหาร ในโรงแรม นอกนั้นก็มีสับปะรด มะละกอ แตงโม แคนทาลูป แต่ไม่พบแก้วมังกรที่ไทยเอามาจากเวียตนาม ที่ในไทยยังมีมากกว่า ผลไม้ส่วนใหญ่รสชาติสู้ของไทยไม่ได้ ในด้านความหวานและความอร่อย กลมกล่อม ยกเว้น แคนทาลูปที่ต้องการอากาศเย็นที่ทำให้มีรสชาติดี จึงมีรสชาติหวานกว่าในไทย ผลไม้อย่างหนึ่งที่บพบขายในตลาดจำนวนมากคือ ละมุด

     

อาหารการกินในเวียตนามดูก็อุดมสมบูรณ์ดี ดีกว่าประเทศลาว รสชาติแบบจีน ๆ มีความมันหรือน้ำมันปรุงอาหารน้อยกว่า ประเทศเวียตนามไม่มีน้ำปลา ความเค็มในการปรุงอาหารด้วยการใช้เกลือและซีอิ้ว มีผักที่เราไม่ค่อยนำมารับประทาน คือ ยอดมันเทศที่คล้าย ๆ ผักบุ้งที่นำมาผัดหรือต้มจืด

  

อาหารเวียตนามที่พบในไทย เช่น แหนมเนือง เฝอหรือก้วยเตี๋ยวเวียตนามมีพบน้อยมาก ตลอดทริปไม่มีการบริการเลย ทราบว่าเป็นอาหารที่ราคาแพง อย่างเฝอชามละ 50-60 บาท จึงไม่ค่อยพบเห็นมากนัก   

 

การที่ประเทศเวียตนามมีข้าวส่งออกมากขึ้น เป็นเพราะมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าไทย คงประมาณ เกือบ 1000 กก./ไร่ ขณะที่ไทยมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 4-500 กก./ไร่ 

 

การที่ข้าวเวียตนามมีผลผลิตสูงนั้น เกิดจาก มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดและแน่นอนกว่าไทย ใช้พันธุ์ข้าวลูกผสม (hybrid variety) ที่พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว มีผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์คัดเลือก (improved variety)ของไทยที่ยังไม่ได้ใช้ข้าวพันธุ์ลูกผสม  

พืชพันธุ์ลูกผสมเป็นพันธุ์ที่ต้องใช้พันธุ์พ่อพันธุ์แม่คนละพันธุ์มาผสมกันทำให้ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเพราะลูกที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่นำไปปลูกต่อจะมีความแปรปรวนสูงมาก และอีกอย่างของเวียตนามที่ได้เปรียบไทยในการปลูกข้าวคือ มีน้ำสม่ำเสมอ ความจริงข้าวไทยก็สามารถผลิตได้พันกว่า กก./ไร่ หากมีการจัดการที่ดีในเรื่องการควบคุมน้ำ ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต ที่สามารถให้ผลผลิต 1,500-1,600 กก./ไร่ และหากใช้ลูกผสมก็อาจมีผลผลิตสูงกว่า

แต่การมีผลผลิตข้าวมาก ๆ ก็คงมีปัญหาเรื่องการจัดการตลาด ที่เก็บ  สิ่งที่ไทยควรทำคือ พยายามผลิตข้าวคุณภาพสูงโดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิซึ่งยังมีตลาดสำหรับผู้บริโภคที่มีกำลังซื้ออีกมาก และมีราคาดีกว่า เพราะไทยมีค่าครองชีพสูงกว่า

 

ในเรื่องการศึกษาด้านการเกษตร ประเทศเวียตนามมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการเกษตรเพียงสี่แห่ง ขณะที่ของไทยมีการเปิดสอนอยู่ทั่วประเทศ ที่สำคัญคือทำอย่างไรให้มีความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อรองรับการเกษตรที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ลดการใช้แรงงานจากจำนวนเกษตรที่มีจำนวนลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้ว ที่ภาคการเกษตรมีจำนวนน้อย คือ มีผู้ทำการผลิตจำนวน ประมาณ 20-25% ที่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ ใช้เทคโนโลยีและระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

จากภาพการเกษตรในเวียตนาม มีโอกาสดีกว่าไทยในด้าน แหล่งน้ำที่สมบูรณ์ แรงงานที่ขยันและค่าแรงต่ำกว่า พื่นที่ผลิตยังใหม่ที่มีโอกาสผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 มีนาคม 2555 18:43 แก้ไข: 06 มีนาคม 2555 18:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 camera, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.55.168
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ