นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2025
ความเห็น: 0

คนสร้างงาน งานสร้างคน

ใช้ค่าของงาน ค่าของคน ทำงานเพิ่มประโยชน์ ที่แบบอย่างว่า เมื่อได้รับการสร้างค่า ต้องนำค่ามาสร้างงาน ให้สมค่า

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นศูนย์วิจัยหนึ่ง ในภารกิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันของไทย ที่นักวิจัยได้ร่วมกันทำวิจัยอย่างต่อเนื่องยาวนาน ประมาณ 30 ปี ผ่านรุ่นต่อรุ่น จนได้

  • องค์ความรู้สู่การใช้งานการจัดการสวนปาล์ม ทั้งการจัดการปุ๋ย และสภาพของสวนจากผลผลิตปาล์มน้ำมันไร่ละประมาณ 1 ตันต่อไร่ มาเป็นประมาณ 3 ตันต่อไร่
  • การพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันจนได้พันธุ์ ทรัพย์ ม.อ. 1  จำหน่ายแก่เกษตรกร

เป็นหนึ่งในการทำวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของไทย การวิจัยเพื่อนำไปใช้งานจริง  

จากการสร้างผลงาน นำไปสู่การสร้างคน จนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมธราเมษฐ์ อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ http://share.psu.ac.th/blog/tai-un05/19711
  • คุณธีระพงศ์ จันทรนิยม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มนำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ.2554 "ด้านบริการดีเด่น"

ที่สำคัญ ทั้งสองท่านยังคงมุ่งมั่นสร้างงาน ทั้งการวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน ให้เจริญก้าวหน้าต่อเนื่องไป ด้วยการใช้ค่าของงาน ค่าของคน ทำงานเพิ่มประโยชน์ ที่แบบอย่างว่า เมื่อได้รับการสร้างค่า ต้องนำค่ามาสร้างงาน ให้สมค่า

คุณค่าของคน คือผลงานที่ทำ หาใช่อยู่ที่รางวัลที่ได้รับ

เป็นหนึ่งคุณค่าของค่านิยมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน”  ให้สมคุณค่าเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อคนไทย

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 April 2012 11:09 Modified: 29 April 2012 11:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ