นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1579
ความเห็น: 0

การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง

ทุกตำหน่งทางวิชาการแต่ละระดับ คือ ต้องมีภาระงานวิจัย และต้องทำงาน

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ถือเป็นการพัฒนาความสามารถจากการสร้างผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัย จนมีความชำนาญสูงสุดเป็นผู้สร้างองค์ความรู้จนมีความเชียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เรียกว่า ศาสตราจารย์

การสู่ตำแหน่งทางวิชาการนั้น นอกจากการมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ยังเป็นผู้ได้รับความเชื่อถือในความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ จึงได้รับการขยายกรอบเงินเดือนและค่าตอบแทน

อย่างในช่วงที่ยีงมี ซี หรทอปัจจุบันที่เทียบเคียงกัน

  • ผศ.ขยายขั้นเงินเดือนจากระดับ 7 ในตำแหน่งอาจารย์ เป็นระดับ 8 ปัจจุบันเทียบเงินเดือนระดับ 9
  • รศ. ขยายขั้นเงินเดือนจากระดับ 8 ในตำแหน่ง ผศ. เป็นระดับ 9 ปัจจุบันเทียบเงินเดือนระดับ 10
  • ศ. ขยายขั้นเงินเดือนจากระดับ 9 ในตำแหน่งอาจารย์ เป็นระดับ 10 ปัจจุบันเทียบเงินเดือนระดับ 11

 

 

นั่นคือ มีค่าตอบแทนสูงขึ้นที่คิดจากความสามารถ ไม่ใช่ผลงาน หมายถึง มีความสามารถต้องใช้ความสามารถนั้น ทำงานที่เป็นประโยชน์ นั่นคือต้องทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่ครองตำแหน่งดังกล่าว

ส่วนผลงานที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่ง คือ สิ่งแสดงความสามารถ จึงมีการกำหนดมาตรฐานผลงานของผู้ครองตำแหน่งทางวิชาการแต่ละระดับ ซึ่งเป็นระบบเดียวกับ ศ. ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ ศ. ต้องมีงานวิจัย มีทุนวิจัย ต้องมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อย่างต่อเนื่อง หากไม่มีก็ ไม่ถูกจ้างในตำแหน่ง ศ. ถึงแม้มีความสามารถ เปรียบเสมือน คนทำอาหารอร่อย ก็ต้องทำอาหารขาย หากไม่ทำก็ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม

สำหรับในระบบ ศ.ของประเทศญี่ปุ่น ผู้มีตำแหน่ง ศ. เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย ที่ต้องเสนอโครงการหาทุนวิจัย เครืองมือทำวิจัย บริหารงานวิจัยให้เกิดผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มค่า เพิ่มมูลค่า พร้อมการสร้างนักวิจัย ตั้งแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ต้องดูแลพัฒนาอาจารย์ ให้มีความสามารถดูการทำวิจัย จนเป็น ผศ. คือ ผู้ช่วยทำวิจัยร่วมกับการจัดการเรียนการสอนของหน่วยวิจัย ที่ ศ. หาทุนวิจัยมา และเมื่อมีงานวิจัยมาก ๆ จึงมี รศ. มาช่วยบริหารงานวิจัยให้เร็วขึ้น คือมาเป็นรองศาสตราจารย์เพื่อช่วยทำงานแทน เช่นเดียวกับการบริหารที่ ตำแหน่งรอง 

ดังนั้น ทุกตำหน่งทางวิชาการแต่ละระดับ คือ ต้องมีภาระงานวิจัย และต้องทำงาน

ผศ. ช่วยสอนนักศึกษา ให้ทำงานวิจัย

รศ. ช่วยบริหารงานวิจัย บริหารโครงการ

ศ. เป็นหัวหน้านักวิจัย หาเงินวิจัย ขายความคิดงานวิจัย พัฒนานักวิจัย

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 April 2012 19:26 Modified: 30 April 2012 19:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.96.157
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ