นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1687
ความเห็น: 0

สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข

ผู้ที่ไม่มีความสุขในชีวิต ไม่เจริญก้าวหน้า เพราะสอนตัวเองไม่เป็น และการสอนตัวเองนั้น ต้องสอนด้วยตัวเอง คนอื่นสอนก็ไม่ได้

วันนี้ 6 ก.ค. 2555 ได้มีการทำพิธีประดิษฐานรูปหล่อของ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

ในพิธีได้ฟังผู้ทำพิธีพูดถึง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งท่านที่เคยอ่านพุทธประวัติคงทราบว่าตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชนั้นได้ไปศึกษาพระธรรมจากสำนักต่าง ๆ และอาจารย์หลายท่าน แต่ไม่ทรงพบหลักธรรม จึงต้องศึกษาด้วยตนเองจนพบหลักธรรม หลักของธรรมชาติ ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงและเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่ไม่มีใครทราบแน่นอน คืออนิจจัง การเกิดทุกข์ สุข คือการยึดติด เพียงเข้าใจความจริง ปล่อยวางได้ ก็หายทุกข์

ทำให้คิดต่อว่า คนจะอยู่ดีมีสุข ต้องสอนตัวเองให้รู้จักตัวเอง รู้ความเป็นไป รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตนเอง เท่าทันธรรมชาติ เท่าทันความเป็นไป และปรับตนให้อยู่พอดี คือทางสายกลาง  มัชฌิมาปฏิปทา 

ในการสอนตนเองได้ ต้อง

  1. มีธรรมะ มีวินัย รู้ดี รู้ชั่ว รู้ประโยชน์ รู้คุณ รู้โทษ ที่ควบคุมตนเองได้ ตรงกับคำว่า self mastery คือต้องควบคุมตนเองให้ถูกทาง ให้พอดี
  2. เรียนรู้ด้วยตนเอง (self learning) คือต้องรู้จักการเรียนรู้ ซึ่งความเป็นจริง การเรียนรู้นั้น เป็นผลการกระทำของผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน ที่หลายคนเข้าใจผิดว่า ที่เรียนได้ไม่ดีเพราะผู้สอนสอนไม่ดี ความพร้อมไม่มี ขาดโน่น นี่ แท้จริง คือข้ออ้าง เพราะการเรียนไม่ดี เพราะไม่ตั้งใจเรียน เรียนไม่เป็น ผู้เรียนรู้เป็นต้องมีข้อ 1  
  3. รู้พัฒนาด้วยตนเอง (self development) คือต้องพัฒนาให้ทันยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ์  ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่ต้องรู้เท่าทัน รู้ใช้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตนและธรรมชาติ อย่างกรณีภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครพยากรณ์ได้ ใครช่วยใครได้ เพราะทุกคนที่ประสบภัยก็ได้ผลเช่นเดียวกัน จึงต้องรู้เท่าทันว่า ต้องทำอย่างไรกับตัวเอง เตรียมตัวเอง หากต้องการอยู่รอด
  4. รู้พอดี (self sufficiency) คือการทำ การปรับให้พอดีกับตนเอง ที่ต้องรู้ตัว รู้สถานการณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ 

การสอนตนเองได้ให้มีความสุข ในการดำรงชีวิตและการทำงาน ต้องใช้ความเข้าใจใน 4 ข้อ และต้องปฏิบัติได้ รู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในความพอดี

การควบคุมให้อยู่ในความพอดี ต้องรู้ตัวเองว่าเป็นใคร และทำหน้าที่อะไร เป็นลูก เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเพื่อน เป็นพลเมือง เป็นคนทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ

การรู้บทบาทและหน้าที่ ทำให้รู้ว่า ต้องเรียนอะไรบ้าง ต้องพัฒนาอะไร ที่มีข้อ 1 และ 4 เป็นตัวคอยควบคุม กำกับ

ผู้ที่ไม่มีความสุขในชีวิต ไม่เจริญก้าวหน้า เพราะสอนตัวเองไม่เป็น และการสอนตัวเองนั้น ต้องสอนด้วยตัวเอง คนอื่นสอนก็ไม่ได้ ซึ่งนี่คือความยาก ที่ทำให้คนมีทุกข์ พัฒนาตนเองเองไม่ได้ เพราะสอนตัวเองไม่ได้  

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 กรกฎาคม 2555 18:24 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2555 18:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 fruity, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.173.236
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ