นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1494
ความเห็น: 0

งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา

ประเทศชาติต้องการให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตเป็นหลัก และทำวิจัยที่มีงบประมาณวิจัยมาจำนวนหนึ่

งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มามหาวิทยาลัยของรัฐ มีงบประมาณมาจาก 2 แหล่ง คือ

 1. งบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล จากพระราชบัญญัติงบประมาณที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาให้ตราเป็นกฎหมาย ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการเก็บภาษีของรัฐ และถ้าหากไม่เพียงพอจะมีการกู้ยืมมาทั้ง กู้จากประชาชน และกู้จากหน่วยงานนานาชาติ หรือรัฐบาลต่างประเทศ

2. งบประมาณที่เกิดจากการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเอง ที่เรียกว่า งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิต นอกจากนั้น เป็นรายได้จากการบริการวิชาการที่มีการคิดค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ และการจำหน่ายผลผลิตต่าง ๆ เช่น ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมัน กล้ายางพารา พันธุ์แพะ และผลิตผลการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่ ไข่ สุกร ฯลฯ

งบประมาณมหาวิทยาลัย ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินมีเป้าหมายหลักนำมาใช้ทำภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิต และทำวิจัยเป็นหลัก ส่วนการบริการบริการวิชาการ ได้รับงบประมาณมาไม่มากนัก ยกเว้นการบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บางส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม 

อย่างคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับงบประมาณมาจัดงานเกษตรภาคใต้เพียงปีละ 1 แสนบาท แสดงว่า ประเทศชาติต้องการให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตเป็นหลัก และทำวิจัยที่มีงบประมาณวิจัยมาจำนวนหนึ่ง ส่วนการบริการวิชาการเป็นส่วนน้อย ยกเว้น การบริการทางการแพทย์สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2555 20:05 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2555 20:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ