นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1014
ความเห็น: 0

การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน

การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า จะมีผลต่อการพิจารณางบประมาณในปีต่อไปด้วย

งบประมาณแผ่นดินของไทย มีวงจรการประจำปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม ของทุกปี โดยที่ทุกหน่วยงานต้องขอรับการจัดสรรไปก่อนล่วงหน้าประมาณ เกือบ ๆ 2 ปี

เมื่อหน่วยงานต่างได้รับงบประมาณมาแล้วต้องรีบเร่งในการใช้จ่าย โดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิงก่อสร้างต้องเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน แล้วเสร็จโดเร็ว ภายในไม่เกินเดือนธันวาคม ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว จึ่งต้องช่วยกันเร่งดำเนินการ กำหนดรายละเอียด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามกำหนด

การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า จะมีผลต่อการพิจารณางบประมาณในปีต่อไปด้วย นี้คือเหตุผลที่ทุกคนทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องร่วมมือกัน เพราะผลการดำเนินการมีผลกระทบภาพรวมของหน่วยงาน

งบประมาณอีกหมวดที่ต้องเร่งดำเนินการเช่นกัน คือ การทำวิจัยที่ต้องเร่งทำวิจัยและปิดโครงการตามเวลาตามเกณฑ์ ตามระเบียบที่กำหนด มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณางบประมาณเช่นกัน

การที่การใช้จ่ายงลประมาณไม่ทันตามกำหนดมีผลต่อการพิจารณางบประมาณ มีหลักเกณฑ์ว่า เมื่อมีความต้องการใช้งบปรมาณที่ขอจัดสรร ต้องรีบใช้และมีความพร้อมในการดำเนินการ การใช้ไม่ทันแสดงว่า ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ จึงอาจถูกตัดงบประมาณลง และยากที่จะชี้แจงในการขอจัดสรรงบประมาณ

ดังนั้น จึงต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน และอย่าทำตัวให้เป็นปัญหาต่อ คณะ ต่อมหาวิทยาลัย ต่อส่วนรวม  

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2555 19:45 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2555 19:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ