นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1273
ความเห็น: 0

ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า

ต้องเบียดเบียนจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น

วันนี้ เป็นอีกวันของการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2554 ผลการประเมินที่เสนอด้วยวาจา ได้ระดับ ดีมาก

ยินดีและขอบคุณชาว ม.อ. ทุกคนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างดี แต่มีสิ่งต้องระวังหลายอย่าง เช่น

การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ที่ไม่ทันกับอาจารย์ที่ทะยอยเกษียณอายุ

เรื่องการจัดการงบประมาณที่วันนี้มีภาระมากกับการจ้างบุคลากรโดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ที่รัฐบาลปรับเงินเดือนข้าราชการแต่ไม่ดูแลส่วนของพนักงาน และพนักงาน ลูกจ้างเงินรายได้ ที่ต้องมีภาระงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ที่จะกระทบต่ออนาคตและการดำเนินการของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานมาก ๆ

ข้อเสนอแนะด้วยเจตนาดีของกรรมการประเมิน หากไม่เข้าใจในสถานะภาพ สถานการณ์ อาจเป็นปัญหาร่วมกันได้ เพราะเท่าที่เห็นกรรมการประเมิน มักเสนอแนะให้ทำงานตามจุดเด่นที่มักเป็นข้อเสนอแนะให้ต้องใช้งบประมาณมากกว่าการหารายได้

  • ไม่ว่าหาทุนวิจัยเพิ่ม บริการวิชาการเพิ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาแต่งบดำเนินการ แต่ภาระการดูแลระบบต้องพึ่งงบประจำที่ไม่เพียงพอ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมบำรุง เรียกว่า ยิ่งทำวิจัยมาก ยิ่งบริการวิชาการมาก ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบยิ่งมากตามไปด้วย

นอกจากนี้ ยังไปเบียดเบียนพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอนอีก นอกจากเวลาของอาจารย์ที่ไปรับงานวิจัย บริการวิชาการที่มีกำหนด ข้อตกลง จึงไม่มีเวลาให้นักศึกษา ไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาไม่ว่าตรี โท เอก เพราะถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ งานอาจารย์ต้องมาก่อน เสมอ

  • แต่งบประมาณเงินรายได้ที่ต้องใช้ ต้องจ่ายในการดูแล ซ่อมบำรุงสำหรับการวิจัยและบริการวิชาการมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ถูกเบียดเบียนไปใช้สำหรับการทำวิจัยและบริการวิชาการ จะตอบคำถามเชิงธรรมาภิบาลว่าอย่างไร 
  • ยังไม่รวมภาระค่าจ้าง ค่าตอบแทนของบุคลากร เงินรางวัลของบุคลากรประเภทต่าง ๆ ค่าผลงานตีพิมพ์ รางวัลไปเทียวของผู้เกษียณอายุ ฯลฯ ที่ต้องเบียดเบียนจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น 
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กันยายน 2555 19:58 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 08:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ