นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1434
ความเห็น: 0

ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย

อยากให้มหาวิทยาลัยไปรอด มีศักดิ์ศรี และมีธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างของคนไทย

ส่วนด้านความหมาย ก็เป็นอีกส่วนที่ต้องระวัง เพราะในการประเมิน กรรมการมีเวลาเพียงสั้นมาก ไม่สามารถรู้ข้อเท็จจริงได้ชัดเจน

การสัมภาษณ์ตัวแทนจำนวนน้อย อาจไม่สามารถเชื่อถือได้จริง

  • กรณีตัวอย่างการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าทุกครั้ง ทุกที่ บอกให้มหาวิทยาลัยเพิ่มความเข้มข้นด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติจริง ฯลฯ แต่ในขณะที่เป็นนักศึกษา ขณะเรียนให้ความสนใจน้อยมากจากที่มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หลักสูตร จัดให้
  • การสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากร ก็อาจสะท้อนภาพผิดทั้งทาง ลบ และทางบวก ขึ้นกับบุคลิก ความรู้สึกของผู้แทน

ในการอบรมผู้ประเมิน ของทั้ง สมศ. และ สกอ. บอกให้ประเมินด้วยหลักการวิจัย ใช้ข้อมูลที่แม่นยำ แต่กระบวนที่สั้นในการประเมิน และตัวอย่างที่น้อย จึงทำให้แน่ใจหรือไม่ว่า เชื่อถือได้ มีความหมายจริง

อีกด้านหนึ่ง คือ ผู้ประเมิน ไม่ว่าจะมีผล คะแนนประเมินดีมากน้อย แต่ที่มีมากคือข้อเสนอแนะ และมักเป็นข้อเสนอแนะเชิงการใช้เงิน เชิงภาระงาน มากกว่า การได้เงิน ลดงาน

ในกระบวนประกันคุณภาพที่ดี ผู้รับการประเมินต้องนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ ผลจึงบานทั้งงบประมาณที่ใช้ และภาระงานที่เพิ่ม

ที่แย่ที่สุดคือการไปเบียดเบียนหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย คือการจัดการเรียนการสอน ที่เวลา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณต้องลดลง และไปเบียดเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องไปสนับสนับการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา ไม่ใช่พัฒนาอาจารย์ สวัสดิการบุคลากร

ดังนั้น การใช้ผลการประเมิน ต้องคิดให้ดีในค่าและความหมาย ให้สอดคล้องกับความจริง ที่ต้องเป็นไปเพื่อคุณภาพการศึกษาของคนรุ่นใหม่ คือนักศึกษา หาใช่พัฒนาคนมหาวิทยาลัยที่เก่งแล้ว แต่ยังไปเบียดเบียนนักศึกษา

ข้อเสนอแนะจากการประเมินเป็นเพียงความเห็น ที่ต้องนำมาวิเคราะห์ให้ดี ให้ชัดเจนว่าจะนำมาทำหรือไม่

หากนำไปสู่ปัญหาก็ไม่จำเป็นต้องทำเสมอไป แต่ต้องอธิบายด้วยเหตุผล และเป้าหมายของ คำว่า คุณภาพการศึกษา ให้มีค่าแก่ นักศึกษา สังคม ประเทศชาติ จริง ๆ

ที่บันทึก อยากให้รับรู้สถานการณ์ ต้องช่วยกันทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจ และดูแลมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน ให้อยู่ดี มีคุณภาพจริง ๆ

หากใช้แต่เงินทำงาน โดยไม่หาเงิน จะตอบความเก่ง ความสามารถไม่ได้ เอาตัวไม่รอด มหาวิทยาลัยจะไปไม่รอด

เพราะอยากให้มหาวิทยาลัยไปรอด มีศักดิ์ศรี และมีธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างของคนไทย

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กันยายน 2555 20:09 แก้ไข: 11 กันยายน 2555 20:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ