นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1256
ความเห็น: 0

คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share

ไม่ใช่แค่รักองค์กร แต่ห่วงใย รับผิดชอบร่วม ร่วมดูแล ร่วมพัฒนาภารกิจ และร่วมพัฒนาองค์กร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งมาเมื่อ 2518 ซึ่งรวมอายุของคณะประมาณ 37 ปี

สิ่งหนึ่งที่ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมกันดำเนินการ คือ การจัดงานเกษตรภาคใต้ ที่

  • เป็นที่ฝึกทักษะการทำงานของนักศึกษา 
  • เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  • เป็นความร่วมมือจัดงานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพาะต้นไม้ สัตว์เลี้ยง และอาหาร 
  • เพื่อยกระดับตลาดสินค้าเกษตร ที่ได้รับยอมรับจากผู้เข้าชมงานและร่วมจัดงาน

การร่วมจัดงาน ทำให้บุคลากรคณะมีความเป็นคนของคณะ ที่ช่วยกันทำภารกิจด้านบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา ในการเป็นพี่เลี้ยง จัดการ ดูแลนักศึกษาที่หมุนเวียนกันมาทำงาน

เนื่องจากการจัดงานเกษตรภาคใต้เป็นงานระดับมืออาชีพที่ต้องการมาตรฐานของผู้เข้าชมงาน ผู้ร่วมจัดงาน จึงต้องมีการดูแลระบบอย่างดีที่นักศึกษาที่หมุนเวียนกันทำงานไม่สามารถจัดการได้ ก็ได้บุคลากรทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่เป็นหลักในการจัดงาน และพัฒนานักศึกษาไปในตัว

จากผลการร่วมกันดำเนินการ ทำให้บุคลากรของคณะร่วมดูแลคณะในลักษณะทั้งความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมที่เป็น care and share ที่รักองค์กร ดูแลองค์กร

ในการจัดงาน

  • ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
  • ทุกคนเสียสละทำงานมุ่งความสำเร็จ โดยไม่มีค่าตอบแทน นอกจากเบิกค่าอาหารมื้อละ 50 บาท เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ทำงาน
  • ทุกคน ทุกฝ่ายใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและจำเป็นในการจัดงานให้ดี และมีเงินเหลือคืนคณะจากยอดที่ได้รับการจัดสรร
  • ทุกคนช่วยดูแลพัฒนานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้ดี และให้สามารถจัดงานได้อย่างมืออาชีพตามมาตรฐานของผู้เข้าร่วมงานและร่วมจัดงาน

การดูแลใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และจำเป็น ไม่ใช้ให้หมดตามงบที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเกิดในงานหลาย ๆ ฝ่าย คือตัวชี้วัดความเป็นคนขององค์กร ที่ร่วม care and share 

  • ร่วมแสดงความเป็นเจ้าของ
  • ร่วมดูแลในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่ไม่ใช่ทำงานแค่เป็นหน้าที่แต่ร่วมแบ่งปันความรับผิดชอบ ดูแลห่วงใยองค์กร ที่เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาที่สร้างความผูกพันต่อลูกค้าคนสำคัญต่อองค์กร

ขอบคุณทุกคุณค่าที่ร่วม care and share ทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า

ปีนี้ได้ไปนั่งชมการแสดงของวงดนตรีทรัพย์จาง ที่เห็นความผูกพันของกองเชียร์จากพี่ศิษย์เก่าอย่างเนืองแน่นเวที

One care, one share คือค่าความเป็นคนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช่แค่รักองค์กร แต่ห่วงใย รับผิดชอบร่วม ร่วมดูแล ร่วมพัฒนาภารกิจ และร่วมพัฒนาองค์กร 

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ค่าของงานคือการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร พัฒนาภารกิจขององค์กร ค่าของคณะทรัพยากรธรรมชาติคือการพัฒนาบัณฑิต พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 กันยายน 2555 19:04 แก้ไข: 17 กันยายน 2555 19:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 fruity, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ