นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3278
comment: 3

เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ...

ทั้งความเจริญก้าวหน้า ต้องเพิ่มปริมาณการทำงานได้ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญต้องเพิ่มมูลค่าการทำงานได้ เพราะต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม

คำว่า เจริญ หมายถึงพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

 • จากทารกเป็นเด็ก จากเด็ก เป็นผู้ใหญ่
 • จากนักเรียนเป็นนักศึกษา จากนักศึกษาเป็นบัณฑิต เป็นคนทำงาน

ส่วนคำว่าก้าวหน้า เป็นพัฒนาในลักษณะหน้าที่ หรือช่วงชั้นเดียวกัน เช่น

 • ชั้นปฐม จากนักเรียน ป.1 2 3 4 หรือ
 • นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 2 3 4.... หรือ
 • การทำงานก็เป็นงานกรอบตำแหน่งเดียวกันเป็นการก้าวหน้า เช่นกรอบตำแหน่งอาจารย์ กรอบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรอบตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

หากการข้ามกรอบตำแหน่ง ข้ามตำแหน่ง จะเป็นการเจริญ เช่น

 • จากนักเรียนชั้นปฐมเป็นมัธยม จากนักเรียนเป็นนักศึกษา
 • จากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นรองศาตราจารย์ เป็นศาสตรจารย์ หรือ
 • จากพนักงานเป็นชำนาญงาน จากนักวิชาการอุดมศึกษาเป็นชำนาญการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่ต่างกันระหว่างความก้าวหน้า กับ ความเจริญ คือ

 • ความก้าวหน้าเป็นการโตขึ้นในตำแหน่งเดิม
 • ความเจริญเป็นการเพิ่มขึ้นของตำแหน่ง
 • การเจริญ ก้าวหน้า มีผลต่อความรู้ ความสามารถ คาดหวังในการทำงานต่างกัน

ความก้าวเป็นความสามารถจากการเลื่อนชั้นของนักเรียน นักศึกษา หรือคนทำงานในตำแหน่งเดียวกัน เช่น ในกรอบตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฯลฯ

ผู้ทำงานที่มีความก้าวหน้าถูกคาดหวัง ให้ทำงานในกรอบหน้าที่เดิม แต่ทำได้ดีขึ้น คล่องขึ้น เร็วขึ้น ทำงานได้มากขึ้น ทำงานได้ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดน้อย ทำงานด้วยตัวเองในกรอบงานตำแหน่งที่ครอง หรือเรียกว่า ชำนาญงาน

ผู้ทำงานที่มีความเจริญ นอกจากชำนาญเท่าเดิม ยังต้องเพิ่มงาน พัฒนางานใหม่ตามตำแหน่งใหม่ เช่น

 • เป็นนักเรียนมัธยมต้องมีความรู้ ความสามารถที่เรียนมาชั้นปฐม
 • เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ยังต้องปฏิบัติหน่้าที่อาจารย์+การพัฒนาความรู้+การวิจัย+ช่วยสอนบัณฑิตศึกษา
 • เป็นรองศาสตราจารย์ต้องเพิ่มการเป็นผู้สอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 • เป็นศาสตราจารย์ต้องเพิ่มการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่เป็นที่ปรึกษาให้อาจารย์รุ่นใหม่

จะเห็นว่า

 • ความก้าวหน้า มีความหมายการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะ การทำงาน และภาระงาน
 • ความเจริญ มีความหมายการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะ การทำงาน ภาระงาน และพัฒนางาน
 • และทั้งความเจริญก้าวหน้า ต้องเพิ่มปริมาณการทำงานได้ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญต้องเพิ่มมูลค่าการทำงานได้ เพราะต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม

ยิ่งเลื่อนตำแหน่งความเจริญต้องเพิ่มเพดานค่าจ้าง ค่าตอบแทน หากทำงานเพิ่มมูลค่าไม่ได้จะใช้เงินจากไหนมาจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน

หากเปรียบความเจริญก้าวหน้าเป็นการขายอาหาร ความก้าวหน้าของการขายก้วยเตี๋ยวก็ต้องขายให้ได้มากขึ้น จึงกำไรเพิ่มขึ้น

แต่การเจริญขึ้นก็ต้องเพิ่มการขายอาหารอื่น ๆ ด้วย หรือสร้างสาขา ขายเฟรนชายจึงเพิ่มรายได้ เพิ่มกำไร

ความเจริญก้าวหน้า ไม่ใช่แค่การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง แต่ต้องเพิ่มงาน เพิ่มค่า เพิ่มมูล เพิ่มรายได้ การมีตำแหน่งใหญ่ขึ้น สูงขึ้น จึงไม่ใช่สบายขึ้น แต่ต้องทำงานมากขึ้น มีมูลค่า มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผู้มีตำแหน่งใหญ่ สูงขึ้น แต่ไม่ทำงานเพิ่มค่า เพิ่มมูลค่า จึงเป็นผู้เบียดเบียนองค์กร เบียดเบียนเพื่อนร่วมงาน เพราะต้องอาศัยค่าจ้าง ค่าตอบแทนจากคนอื่น

มหาวิทยาลัยทำวิจัยด้วยการใช้เงิน ใช้งบประมาณ แล้วไม่สามารถใช้ผลงานวิจัยเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าให้คุ้มค่า จึงเป็นการเบียดเบียนงบประมาณ เบียดเบียนภาษี

ยิ่งต้องใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา คือการเบียดเบียนนักศึกษา

แล้วจะมีค่าอะไรกับการทำวิจัย กับตำแหน่งอาจารย์ ศาสตราจารย์ เพราะประเทศชาติ นักศึกต้องเลี้ยงท่าน ไม่ใช่ท่านเลี้ยงประเทศ เลี้ยงดูนักศึกษา

บันทึกจาก เวียนนา ออสเตรีย 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กันยายน 2555 23:56 แก้ไข: 30 กันยายน 2555 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ท่าน อาจารย์ มีคำตกอยู่นิดหนึ่ง จริญ "เจริญ" หรือเปล่าไม่ทราบ

แม้อยู่ต่างประเทศ share ก็ไม่มีอุปสรรคต่อการบันทึก

ขอบคุณ คุณทดแทน ครับ

แก้แล้วครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.214.224.207
Message:  
Load Editor
   
Cancel or