นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1625
ความเห็น: 0

จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ไม่มีส่วนนี้ จึงเป็นเพียงผู้จบปริญญา หาใช่ผู้มีปริญญา มีความรู้ ความสามารถ ใช้งานได้

 

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก ส่วนใหญ่มีกำหนดเวลาเรียน 2 และ 3 ปี ตามลำดับ

การเรียนปริญญาโท จบ 2 ปีครึ่ง- 3 ปี ปริญญาเอก 3 ปีครึ่ง-4 ปี อาจถือเป็นเรื่องปกติ แต่ส่วนใหญ่มักเรียนกันนานกว่านั้น นานจนเกินกว่าที่หลักสูตรให้เรียนตามระเบียบ คือ 2 เท่าของกำหนดเวลาของหลักสูตรแต่ละระดับ

ทำไมเรียนนาน เพราะเรียนยาก เพราะเรียนไม่เก่ง ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่ใช่สาเหตุ

สาเหตุ ไม่ตั้งใจเรียนแบบบัณฑิตศึกษา หรือเรียนไม่เป็น จึงปล่อยเวลาให้ผ่านไป เพราะเข้าใจเองว่า เรียนยาก ต้องใช้เวลาเรียนมาก ซึ่งเข้าใจผิด

การเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก ที่เรียกว่า บัณฑิตศึกษานั้น เป็นการเรียนของผู้รู้ เรียนแบบผู้ใหญ่ หมายถึง รับผิดชอบตัวเอง รู้หน้าที่ว่าต้องการอะไร ต้องทำอะไร ต้องเป็นผู้ศึกษา หาความรู้ด้วยตนเอง จึงเรียนรายวิชาน้อย ภาคการศึกษาละประมาณ 12 -15 หน่วยกิต เทียบกับปริญญาตรี ประมาณ 20-22 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา

แต่ความคาดหวังของการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา คือ ต้องรู้จริงที่ต้องผ่านคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป วิชาที่ได้ต่ำกว่า 2.00 ก็ไม่ผ่านต้องเรียนใหม่ ที่สำคัญคือ ต้องหาความรู้ด้วยตัวเอง จึงให้มีเวลามากเพื่อให้มีเวลาศึกษา ค้นคว้าด้วยตัวเอง

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ว่า ปริญญาโท เอก แผนเรียนรายวิชามากไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แผนเรียนรายวิชา+ทำวิทยานิพนธ์ ส่วนสำคัญคือ ต้องรู้จักวิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ นอกจากเรียนรู้ หาความรู้ได้ คือ ใช้ความรู้เป็น พัฒนาเป็น เพื่อหวังว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วพัฒนางานให้ก้าวหน้าได้

ส่วนผู้เรียนแผนวิจัยอย่างเดียว โดยไม่เรียนรายวิชา เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ต้องการคนสอน แต่ต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าผู้เรียนหลักสูตรรายวิชา เพราะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดียวกัน จึงไม่ใช่แค่ทำวิจัยเท่านั้น ต้องมีความรู้ตามหลักสูตรด้วย แต่ปรารถนาจะเรียนเอง และผู้ที่รับผิดชอบต่อความรู้ ความสามารถของนักศึกษาคือ อาจารย์ที่ปรึกษาเต็ม ๆ เพราะหากไปเรียนรายวิชาผู้รับรองคือผู้สอนรายวิชานั้น ๆ

การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นที่เรียนลึก เรียนเอง เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการวิจัย 

ด้วยคาดหวังว่า ผู้สำเร็จการศึกษา หาความรู้ มีวิธีการพัฒนางานให้ดีขึ้น ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีมูลค่าเพิ่ม 

ผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ไม่มีส่วนนี้ จึงเป็นเพียงผู้จบปริญญา หาใช่ผู้มีปริญญา มีความรู้ ความสามารถ ใช้งานได้ ที่แม้แต่บัณฑิตก็ไปอาจเรียกได้ เพราะ บัณฑิต แปลว่า ผู้รู้ 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 October 2012 20:05 Modified: 05 October 2012 20:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ