นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1171
ความเห็น: 0

ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร

การสร้างคุณค่า ด้วยการบันทึกใน share.psu คือหลักฐานหนึ่งจารึกไว้ว่า ใครทำอะไรไว้ที่ ม.อ.

จากการประชุมของคณะกรรมการจัดการความรู้ พบว่า ช่วงนี้คณะมีบุคลากรใหม่เข้ามาจำนวนมาก จากการเกษียณอายุ ลาออก และงานเพิ่ม

บางคนถูกขอให้เขียนบันทึก โดยยังไม่มีการเรียนรู้ระบบ share.psu

ที่สำคัญ คือ บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกมาใหม่ สมัยนี้ มีความรู้ใหม่ โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ จึงน่าจะใช้ share.psu มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นสื่อให้ให้รู้จักกัน

จึงมอบให้ทีมงานจากหน่วยการเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการจัดอบรม พร้อมวิทยากรภายในที่มีทั้งความรู้จริง ประสบการณ์จริง ใช้งานจริง ที่มีหลายคน คือที่มาของการอบรม share.psuคณะทรัพยฯ 6 พ.ย. ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้ง คนใหม่ คนเก่า ประมาณ 30 คน

การเขียนบันทึก share.psu ได้อะไร

  • สิ่งแรกที่ได้เลยในวันนี้ คือ เพื่อน ทั้งจากผู้เข้าอบรมด้วยกัน และวิทยากร
  • ได้แนะนำตัวตน จะเห็นเมื่อเริ่มบันทึก ก็เริ่มมีคนรู้จัก มาทักทาย มาอ่าน
  • ได้ความรู้ ด้วยการติดตามอ่านบันทึกของคนอื่น
  • ได้รู้จักและเข้าใจงานองค์กร จากการอ่านบันทึกของคนในองค์กรที่ทำงานต่างหน้าที่ การรู้จักองค์กรเป็นส่วนสำคัญทั้งการทำงานและร่วมกันพัฒนางาน ส่งเสริมการทำงานขององค์กร
  • ด้ทราบกิจกรรม ความเคลื่อนไหวขององค์กร หากคนในองค์ทุกส่วนนำกิจกรรมที่เกิด หลังเกิดมาบันทึกให้อ่าน
  • ได้ฝึกทักษะการเขียน การนำเสนอ
  • ได้เป็นคนช่างสังเกต ช่างเรียนรู้ เพราะจะทำอะไร มักจะคิดถึงว่า จะนำเรื่องอะไรไปเขียนดี บางครั้งคิดไม่ออก ไม่แน่ใจ จะหาข้อมูล หาความรู้

การจัดการความรู้ คือ นำความรู้ประสบการณ์ที่ฝึกฝน สั่งสมมาบันทึกไว้เพื่อให้คนอื่นไม่ต้องเสียเวลา ใช้เวลามาก ๆ ไปฝึก ไปลองผิด ลองถูก แต่นำไปพัฒนาต่อ คือ ทำ tacit knowledge ให้เป็น explicit knowledge  

ซึ่งวันนี้อาจไม่เพียงพอกับความรู้ เทคโนโลยีที่พัฒนาและเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความรู้ใหม่ มีความสำคัญไม่แพ้ประสบการณ์ จึงต้องนำมาผสมผสานกันให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

การนำความรู้ใหม่มาใช้งาน เป็นการเพิ่มค่าของความรู้ที่ทุกคนเรียนมา หากไม่นำมาใช้ มาบันทึกไว้ก็หายไปเช่นกัน จึงต้องทำ KM แบบร่วมสมัย เก่าใหม่ผสมกัน

หวังว่า ผู้เข้าอบรมทุกท่าน จะสนุกกับการเขียนบันทึก เพื่อให้รู้ว่า เราเป็นใคร มีความสามารถอะไร แลกเปลี่ยน รับความรู้ อย่างน้อยก็บันทึกความรู้ของเราไว้ใช้งาน 

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรม ผู้จัด วิทยากร ที่ร่วมกันทำเพื่อบ้านของเรา ทั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสร้างคุณค่า ด้วยการบันทึกใน share.psu คือหลักฐานหนึ่งจารึกไว้ว่า ใครทำอะไรไว้ที่ ม.อ.

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2555 18:38 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2555 10:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.248.103
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ