นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1613
ความเห็น: 1

จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2554 รวมผู้สำเร็จประมาณมิถุนายนด้วย มีบัณฑิตรวม 349 คน

ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 37 ปี เมื่อ ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีนี้ เป็นรุ่นที่ 32 ที่นับจากรุ่นแรก

ในระดับปริญญาตรี มีจำนวนบัณฑิตรวม 310 คน ซึ่งสูงกว่าทุกปีที่มีจำนวนประมาณ 200-240 คน

 • โดยเป็นสายเกษตรศาสตร์ที่มีสาขาวิชา 5 สาขา การจัดการศัตรูพืช พัฒนาการเกษตร พืชศาสตร์ ธรณีศาสตร์ และสัตวศาสตร์ มีบัณฑิตจำนวน 256 คน เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 2 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 10 คน
 • สาขาวิชาวาริชศาสาตร์ มีบัณฑิตจำนวน 54 คน เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 อันดับละ 1 คน

มีผู้มารับปริญญาบัตรไม่ได้ จำนวน 12 คน จึงเหลือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 298 คน

สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาโท เอก มีบัณฑิตจำนวน 39 คน

 • ป็นปริญญาเอก 7 คน คือ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 5 คน สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 1 คน และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 1 คน
 • ปริญญาโท มีบัณฑิตรวม 32 คน คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 1 คน
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์ 7 คน
  • สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 12 คน
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 8 คน
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 คน

วมบัณฑิตทุกระดับ ปีการศึกษา 2554 คือจบในภาคการศึกษาที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2555 รวมผู้สำเร็จประมาณมิถุนายนด้วย มีบัณฑิตรวม 349 คน

ขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และทุกหน่วยงานที่ได้สนับสนุน อนุเคราะห์ และมีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ

การที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในสถานการณ์จริง จะช่วยให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของทุกองค์กรและหน่วยงาน จึงเป็นการความกันที่ดี ของทุกคน ทุกหน่วยงาน แม้แต่องค์กร หน่วยงานในประเทศต่าง ๆ    

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ทุกระดับ หวังว่าทุกคนจะใช้ความรู้ ความสามารถให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง และประเทศต่อไป

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2555 17:36 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2555 17:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
pai (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
12 พฤศจิกายน 2555 10:01
#81830

ผมขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.22.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ