นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1526
ความเห็น: 0

บริการไวไฟฟรีกับ 3G ของไทย

การคิดค่าสัมประทานที่สูงจะทำให้ต้นสูงไปด้วยซึ่งเป็นต้นทุนที่เรียกเก็บจากประชาชน

มาเชียงใหม่ เชียงรายเที่ยวนี้ ทั้งโรงแรมที่เชียงใหม่ (ลานนาพาเลช) และที่เชียงราย (เวียงคำ) มีบริการไวไฟให้บริการแก่ผู้เข้าพัก ที่เชี่งยงใหม่ใช้ได้ที่ล๊อบบี้ ที่เชียงรายใช้ได้ที่ห้องพัก ก็ทันสมัยขึ้นกว่าใน กทม. ที่ส่วนใหญ่ต้องเสียค่าบริการ รวมทั้งในยุโรป และอีกหลาย ๆ ประเทศ

การบริการไวไฟ เป็นการแข่งขันที่เป็นการจัดบริการแก่ลูกค้า ชึ่งความจริงเป็นต้นทุนที่รวมในค่าห้องพัก ส่วนความเร็วยังไม่ดีนัก ติด ๆ ขัด อยู่บ้าง

พูดถึงความเร็วของบริการ ก็ต้องพูดถึงระบบ 3G ที่เป็นการเพิ่มความเร็วของระบบเครือข่ายการสื่อสาร ความเร็วนอกจากหมายถึงความทันสมัย ตามทันเทคโนโลยี ยังหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการด้วยความเร็วของการส่งผ่านข้อมูลทั้งรูป เสียง ภาพเคลื่อนไหว โทรศัพท์แบบเห็นหน้าเห็นตานอกจากเสียง

การพัฒนาระบบ มี 2 แบบ คือรัฐทำเอง คือใช้เงินภาษีมาดำเนินการ

และการให้เอกชนมาดำเนินการที่ให้เอกชนมาลงทุนแทนรัฐ ทำให้รัฐประหยัดงบประมาณจากภาษีของประชาชน และยังเพิ่มความคล่องตัวจากระบบรการโดยเฉพาะราชการไทย

การให้เอกชนมาทำแทน รัฐต้องทำหน้าที่

1. ต้องให้มีการแข่งขัน คือต้องมีผู้ให้บริการ 3-4 รายเพื่อไม่ให้ผูกขาด ให้ผู้ใช้มีทางเลือก

2. ต้องตามทันเทคโนโลยีเพื่อติดตามกำกับให้ทันสมัย

3. ต้องติดตามต้นทุนทางเทคโนโลยีเพื่อกำกับไม่ให้้เอาเปรียบผู้บริโภคในการคิคค่าให้บริการสูงและกำไรมากเกินไป

การให้สัมประทานจึงไม่ใช่ต้องจ่ายค่าสัมประทานเข้ารัฐเพราะรัฐจะได้ประโยชนที่ไม่ต้องใช้เงินภาษีไปลงทุนทั้งระบบและการบริหารจัดการ

แต่ตั้งดูแลกำกับให้ประชาชนผู้ใช้ได้รับประโยชน์ ด้วยการเอาเปรียบผู้บริโภค

การคิดค่าสัมประทานที่สูงจะทำให้ต้นสูงไปด้วยซึ่งเป็นต้นทุนที่เรียกเก็บจากประชาชน

ารมีระบบที่รวดเร็วทันสมัย ยังช่วยให้ผู้ใช้ภาคธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มประสิทธิภาพ อย่างการท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อประสานงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพก็สบายใจ ไม่กังวลถึงงาน จึงเป็นการเสริมการท่องเที่ยว การโรงแรม และอื่น ๆ

แม้แต่การศึกษาที่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาสามารถสืบค้น ดาวน์โหลดได้รวดเร็ว ก็ช่วยในการเรียนรู้ ลดเวลาค่าใช้จ่าย

ที่ยังติดขัดเพราะมีคนที่ล้าหลัง ตามไม่ทันโลก จึงทำให้รู้ไม่ทัน ตามไม่ทัน แล้วยังสร้างปัญหาให้แก่ประเทศ อย่างน่าเสียดาย

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 December 2012 05:55 Modified: 22 December 2012 14:10 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 kitty, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ