นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 963
comment: 0

ปีใหม่ ทำอะไรที่ดีดี

ต้องการให้เกิดอะไรใหม่ ๆ ก็ต้องทำอะไรใหม่

เทศกาลปี มีความหมายแตกต่างกันไป

 • บางคนหยุดงานยาว ถือโอกาสไปเยี่ยมพ่อแม่ ญาติมิตร
 • บางคนไปเที่ยวกับครอบครัว
 • บางคนจัดพบปะสังสรรค์ จัดหนัก จัดเบา หรือ จัดจนราบคาบ หมอบคลาน
 • บางคนปัดกว่าเช็ดถู บ้าน ที่ทำงาน
 • ฯลฯ 

แล้วก็กลับสู่การทำงาตามเดิม อาจเบื่อเหมือนเดิม สนุกเหมือนเดิม

 หากต้องการให้เกิดอะไรใหม่ ๆ ก็ต้องทำอะไรใหม่ ด้วยการ

1.  ตรวจสอบว่าปีที่ผ่านมา งานที่ทำมีปัญหา ข้อผิดพลาดบกพร่องอะไรบ้าง อาจเกิดจากงานของตัวเอง งานใหน่วยงาน งานจากผู้มารับบริการ และข้อบกพร่องนั้นเกิดจากอะไร เข้าใจผิด เข้าใจคลาดเคลื่อน ระบบ แบบฟอร์ม คนใหม่ เก่า

2.  เมื่อตรวจสอบแล้ว หาวิธีการปรับปรุง ปรับแก้

 • ถ้าเกิดจากความเข้าใจก็จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ 
 • หากเกิดจากระบบก็จัด/ปรับระบบใหม่ 
 • หากมีหลายเรื่อง หลายประเด็น ต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ดูมูลค่า ผลกระทบของความผิดพลาด เรื่องทำบ่อย ผิดน้อยรวมกันมูลค่าก็มาก เรื่องนาน ๆ ทำทีการทำความเข้าใจอาจไม่ช่วยแก้ปัญหา เพราะจะลืมเมื่อทำจริง อาจใช้วิธีการจัดเตรียมให้

3.  หากตรวจสอบแล้วไม่มีข้อผิดพลาด ความผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ คือไม่มากพอที่จะแก้ไข ก็หารทางพัฒนาการทำงาน

การพัฒนาการทำงาน ระบบงาน

 • ก็ต้องหาความรู้ วิธีการทำงานใหม่ ๆ ด้วยการศึกษาหาความรู้ ดูหน่วยงานอื่น 
 • ข้อสำคัญอย่าลอกเลียนแบบ แต่ให้นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพงานของเรา ของหน่วยงาน และยึดประสิทธิภาพของงาน และความสะดวกของผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นจุดหลักของการแสดงความสามารถและให้การยอมรับของคนอื่น แต่หากปรับแล้วสบายเรา ไม่สะดวก เพิ่มภาระให้คนอื่น คงไม่มีใครชอบ ปรับแล้วเราคงแย่ลงในความรู้สึกของคนอื่น
 • การปรับใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ต้องคิดถึงความคุ้มค่าของการลงทุน เพิ่มความสะดวก รวดเร็วของระบบ ผู้รับบริการ ลดขั้นตอน ลดวัสดุ อุปกรณ์ ให้ผู้รับบริการบริการตนเองได้

ทั้งการปรับแก้ข้อผิดพลาด ปรับปรุงระบบงาน พัฒนาการทำงาน สามารถนำมาพัฒนางานให้เป็นผลงานได้ โดยใช้ระบบข้อมูลมาคิดคำนวณผลได้ ผลเสีย ก่อนและหลังทำ ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาตนเองได้

การพัฒนาระบบงาน สามารถหาเพื่อร่วมทำงานได้ โดยเฉพาะในส่วนที่ตนเองไม่ถนัด เช่นการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ต้องหาคนที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยกันทำงาน และอย่าจัดระบบแบบแปลงจากทำมือเป็นใช้เครื่องทำ แต่ต้องใช้ศักยภาพของเครื่องมือให้ทำงานได้เต็มที่ ซึ่งต้องให้ผู้รู้ช่วยจัดระบบ

4.  นอกจากการแก้ปัญหา พัฒนางานแล้ว สามารถศึกษา หาความรู้ เรื่องกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ให้เกิดความแม่นยำ ทำต้นแบบ ให้ทันสมัย ให้ตนเองเป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญ ทำให้เป็นหลัก เป็นที่พึ่งในเรื่องนั้น ๆ ให้ได้ ให้คนรู้จักว่า มีปัญหาสามารถมาปรึกษาได้ แน่นอน นอกจากรู้จริง รู้รอบ แล้ว ยังต้องศึกษาให้ทันสมัยด้วย     

เป็นแนวทางการให้ความหมายกับ คำว่าปีใหม่ที่มีค่า ไม่ใช่แค่การฉลอง พบปะ สังสรรค์ แต่เป็นการทำอะไรใหม่ ให้สมกับความเป็นปีใหม่ ที่ทำอะไรใหม่ ๆ

ที่ได้ทั้งพัฒนางาน พัฒนาคน สร้างผลงาน ที่ใช้โอกาสปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นให้มีค่า ท้าทาย ไม่ใช่เดิม ๆ  

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มกราคม 2556 19:15 แก้ไข: 02 มกราคม 2556 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.210.11.249
Message:  
Load Editor
   
Cancel or