นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1173
ความเห็น: 0

วิจัยไปไหนกัน 1.ประเภทการวิจัย

การวิจัยแต่ละประเภท แต่ละแนวทาง มีเป้าหมาย สร้างประโยชน์สร้างค่า การใช้งานต่างกัน

 

การทำวิจัย มีหลายหลายประเภท หลายแนวทาง ตามเป้าหมายการใช้งาน

  • วิจัยเพื่อค้นหา ความรู้ ความจริง
  • วิจัยเพื่อพัฒนางาน
  • วิจัยเพื่อแก้ปัญหา

 1. ารวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ ความจริง เป็นการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้ประโยชน์โดยตรง ทันทีไม่ได้ ต้องมีการคิดต่อ ประยุกต์ใช้ 

ผลของการวิจัยจึงนำไปเผยแพร่ตีพิมพ์ เพื่อให้รับทราบ คิดค้นคว้าต่อยอด

อย่างการค้นพบว่าที่ว่าง ๆ นั้น ความจริงไม่ว่าง มีแรงดึงดูด มีคลื่นแม่เหล็ก จนสามารถพัฒนาต่อมาเป็นการับส่งสัญญาณต่าง ๆ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร บันเทิง สารพัดประโยชน์ ในปัจจุบัน

ดังนั้น เป้าหมายเบื้องต้นของวิจัยประเภทนี้ คือการตีพิมพ์เผยแพร่ ให้มีการรับทราบ คิดต่อยอดด้วยการอ้างอิง (citation)

เนื่องจากการวิจัยได้ทำกันมานาน ทำให้การวิจัยประเภทนี้ต้องทำในเชิงลึก ต้องให้เครื่องมือที่ทันสมัย แม่นยำ เชื่อถือได้ ต้องใช้เงินทุนสูง แต่ความคุ้มค่า คุ้มทุนยังไม่เกิด จึงท้าทายคนเก่งและมีความพร้อมเท่านั้น

2. การวิจัยเพื่อพัฒนางาน หมายถึงการวิจัยเพื่อให้การทำงานดีขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

การวิจัยประเภทนี้ เป็นการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ อย่าง

การวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ให้ผลผลิตดีกว่า ทั้งผลผลิตและคุณภาพ

วิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น รถยนต์ ยายยนต์ เครื่องมือ เครื่องจักรประหยัดน้ำมัน หรือใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วิจัยเพื่อพัฒนา โทรทัศน์ โทรศัพท์ เพื่อการสื่อสารให้ดูดี รวดเร็ว สวยงาม

วิจัยเพื่อพัฒนาการรักษา ดูแลสุขภาพ ให้ดีขึ้น

วิจัยเพื่อพัฒนาอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ

การวิจัยประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้งาน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ เอกชน ไม่นิยมตีพิมพ์เผยแพร่ เพราะเป็นการลงทุนทางการแข่งขัน จึงต้องมีการจดสิทธิบัตรเพื่อรักษาผลประโยชน์ และให้ความคุ้มครองการลงทุน

อย่าง ไอโฟน ซัมซุง โนเกีย รถยนต์ ยางรถยนต์ ฯลฯ เหล่านี้ ไม่มีการายงานผลการวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่ นอกจากการใช้โฆษณาสินค้า

รวมทั้ง การพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ยางพาราของมาเลเซีย การพัฒนาสายพันธุ์องุ่น การพัฒนาการทำไวน์ การพัฒนาสายพันธุ์พืชผักของภาคเอกชน ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ พืชผักต่าง ๆ

การวิจัยประเภทนี้ เน้นที่การใช้งาน การพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เป็นการวิจัยเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ไม่เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่

3. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา

การวิจัยประเภทนี้เป็นการเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อนำไปแก้ไข เช่น

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาด ทั้งในคน สัตว์ และพืช

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาระบบงานล่าช้า การทำงานผิดพลาด

การวิจัยประเภทนี้ มีทั้งการใช้งานจริง และเผยแพร่ให้คนรับรู้เข้าใจเพื่อความร่วมมือกันแก้ ลดปัญหา

 จึงไม่เน้นที่การอ้างอิง แต่ไว้ใช้งานให้ทราบปัญหา สาเหตุ ว่ามีการศึกษาวิจัย ตรวจสอบมาแล้ว ดังนั้น การเผยแพร่จึงอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหา ให้เข้าถึงผู้คนได้ง่าย ไม่เน้นทางวิชาการ ไม่เน้นสากลวงกว้าง แต่เน้นพื้นที่ใช้งาน

จะเห็นว่า การวิจัยแต่ละประเภท แต่ละแนวทาง มีเป้าหมาย สร้างประโยชน์สร้างค่า การใช้งานต่างกัน

อย่างประเทศที่มีความก้าวหน้า จะทำวิจัยทั้ง 3 ประเภท เช่นในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย เพราะมีความพร้อมทั้งเทคโนโลยี เงินทุน และคน

แต่ประเทศในเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จะเน้นการวิจัยประเภทพัฒนางาน พัฒนาสินค้า จะเห็นว่า สินค้าที่มีต้นกำเนิดในยุโรป อเมริกา ได้ถูกนำมาปรับปรุง ผลิตในเอเซีย และหลายประเภทก็ถูกขาย ถูกแซง และถูกผลิตไปใช้แทนต้นกำเนิดไปเรียบร้อยแล้ว 

แล้วการวิจัยไทย ไปทางไหน?? ในบันทึกต่อไป

created: 06 January 2013 17:56 Modified: 06 January 2013 20:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 MK, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ