นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1359
comment: 0

วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปาล์มน้ำมัน

คำว่าชุมชน ของการทำวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงไม่ได้หมายถึงพื้นที่เฉพาะตัวชุมชน แต่หมายถึงการพัฒนาคุณค่า แก้ปัญหาของทรัพยากรในพื้นที่ของภูมิภาคที่ตั้งอยู่

คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติที่มาตั้ง เปิดโอกาส พัฒนาการศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2518

ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติ จึงไม่จำกัดว่า เฉพาะคนที่อยู่ในภาคใต้เท่านั้นที่มีโอกาสเข้าศึกษา

 แต่หมายถึงทุกคนที่ต้องการเข้ามาศึกษาในบริบท สภาพของภาคใต้ คือการท้าทายทายความสามารถทุกคน ถึงแม้ความเป็นจริงที่มีผู้เรียนจากภาคใต้เป็นจำนวนมากกว่าจากภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเป็นสภาพปกติของทุกมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

คำว่า บริบท สภาพของภาคใต้ อย่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ สภาพทรัพยากร การทำการเกษตร ของภาคใต้ ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชผักของภาคใต้ ทรัพยากรทางน้ำ ทางทะเล ในบริเวณภาคใต้ ที่ทุกคนที่สนใจไม่ว่าจากภูมิภาคไหน ๆ ก็เข้ามาเรียนได้

ดังนั้น คำว่าชุมชน ของการทำวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงไม่ได้หมายถึงพื้นที่เฉพาะตัวชุมชน แต่หมายถึงการพัฒนาคุณค่า แก้ปัญหาของทรัพยากรในพื้นที่ของภูมิภาคที่ตั้งอยู่ โดยตั้งเป็นค่านิยมของคณะในการทำวิจัยเพื่อ "พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน"

เท่าที่ผ่านมา 37 ปีเต็มของการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะได้ศึกษาวิจัย ด้านปาล์มน้ำมันจนมีความรู้ เชี่ยวชาญในการจัดการสวนโดยเฉพาะการจัดการปุ๋ย ได้พัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันจนสามารถผลิตกล้าพันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ.1”  

และกำลังจะมีพันธุ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น จากฐานพันธุกรรมที่รวบรวมไว้และกำลังดำเนินการเพิ่มที่จังหวัดตรัง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา

ฐานพันธุกรรมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสายพันธุ์พืช และสัตว์ ที่ทำให้สามารถผสม พัฒนา คัดเลือก คู่ผสมใหม่ ๆ ที่สามารถปรับตัวได้ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

เมื่อได้ผลการวิจัยการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน และพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่นำไปสู่การใช้ได้จริง คือการนำความรู้สู่ชุมชนจากการวิจัย ที่ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก ตันกว่าต่อไร่ เป็นประมาณ 3 ตันต่อไร่ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ยังมีช่องว่างของการจัดการของเกษตรกร ซึ่งเป็นโอกาสที่ของการเพิ่มผลิตได้ รวมถึงพันธุ์ใหม่ ๆ จากฐานพันธุกรรมปาล์มน้ำมันที่มี

นี้คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ด้วยการใช้ผลการวิจัยนำไปสู่เกษตรกรใช้เพิ่มผลผลิต เพิ่มค่าให้ชุมชนและประเทศ

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มกราคม 2556 18:47 แก้ไข: 07 มกราคม 2556 18:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.210.11.249
Message:  
Load Editor
   
Cancel or