นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1028
ความเห็น: 0

หนังสือเดินทางที่ฉลาด แต่คนต้องฉลาดกว่า 1. ฉลาดใช้

การใช้เทคโนโลยี เพิ่มใช้งานแบบฉลาด ที่ต้องฉลาดทั้งระบบและคนใช้งาน

นังสือเดินทางที่ฉลาด หมายถึงหนังสือเดินทางที่บรรจุข้อมูล หรือสามารถดึงข้อมูลมาใชังานได้ เช่นมีบาร์โค๊ด หรือแถบแม่เหล็ก

 ดังนั้น จึงไม่ใช่แค่ตัวเล่มหนังสือเดินทาง มีรูปถ่าย มีตราประทับที่แสดงว่าเป็นของจริงที่ทำให้ทำปลอมได้ยาก

แต่ต้องให้เครืื่องสามารถอ่านเพื่อดึงข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องว่าตัวเล่มเป็นของคนที่ถือมาจริง ๆ

ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้ตัวเล่มเป็นหลักฐาน แต่ใช้เป็นเพียงตัวดึงข้อมูล เพื่อนำมาดูทั้งรูปร่างหน้าตา และข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดทำไว้

นั่นเป็นความฉลาดของหนังสือเดินทางสำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดึงข้อมูลมาใช้ ซึ่งการดึงข้อมูลมาใช้

ยังเป็นการเก็บข้อมูลไปในตัวจากการอ่าน และเก็บข้อมูลว่า ผู้นั้นได้ผ่านเข้าออกประเทศที่ไหน เมื่อไร ก็สามารถลดเอกสารที่ต้องเขียน ต้องรวบรวม ต้องลงข้อมูล เรียกว่า ทั้งแม่นยำกว่า รวดเร็วกว่า

และไม่ต้องเสียเวลาลงข้อมูล พร้อมทั่้งลดการใช้แบบฟอร์ม ซึ่ง หลาย ๆ ประเทศใช้ระบบนี้แล้ว

แต่ของไทยยังต้องแบบฟอร์มกรอกข้อมูลการเข้าออกประเทศ ที่บางครั้งคนลืมกรอกก็ทำให้เสียเวลา ทั้งถูกต้องสงสัย

คือความฉลาดของหนังสือเดินทางในการดึงและเก็บข้อมูล

เมื่อกันยายน 2555 ที่ได้เดินทางไปยุโรป นอกจากการใช้ความฉลาดของหนังสือเดินทางดังกล่าวแล้ว ในการรับบัตรขึ้นเครื่องบิน ก็ใช้ความสามารถของหนังสือเดินทางด้วย

ด้วยการให้เครื่องอ่านข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งหมดผู้ถือบัตรต้องทำเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยบริการ เพื่อค่าใช้จ่ายของสายการบิน

ดังนั้น ผู้เดินทางต้องทำเองทั้งหมด ก่อนอื่นอ่านวิธีการใช้กับเครื่องอ่านข้อมูลให้อ่านข้อมูลจากหนังสือเดินทางอย่างไร เมื่อเครื่องอ่่านข้อมูลได้ จะมีข้อมูลขึ้นมาเรียบร้อย

  • สามารถเลือกที่นั่งเองได้เช่นเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ถามว่าชอบที่นั่งริมหน้าต่าง (window seat) หรือริมทางเดิน (aisle seat)
  • ที่หากใครที่ไม่อยากให้ถูกรบกวนและรบกวนคนอื่นตอนเข้าห้องน้ำในการบินระยะทางไกล ๆ ก็เลือกที่นั้งริมหน้าต่าง
  • แต่ใครที่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อย เพื่อความสะดวกของตัวเองก็เลือกที่นั่งริมทางเดิน

สำหรับการให้เครื่องอ่านข้อมูลได้ถูกต้อง ผู้ใช้ต้องใช้หนังสืิอเดินทางให้ถูกต้อง หากใช้ไม่ถูกต้องก็ต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ เอง ทั้งชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง เส้นทางบิน หมายเลขการจองเที่ยวบิน

หากพิมพ์ไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถรับบัตรขึ้นเครื่องได้ ต้องเริ่มใหม่ที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน

แสดงว่า ถึงแม้หนังสือเดินทางฉลาดในการเชื่อมโยงข้อมูล

แต่หากคนใช้ใช้ไม่ถูก ใช้แบบไม่ฉลาดพอ ก็ต้องเสียเวลา

หากใช้ถูกต้อง ก็จะใช้เวลาน้อยกว่า ก็เพียงเลือกที่นั่งซึ่งจะมีข้อมูลเป็นรูปบนหน้าจอให้เลือก และดีกว่าการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ผู้โดยสารไม่เห็นตำแหน่งที่นั่ง ทำให้บอกได้้เพียงที่นั่งริมหน้าต่างหรือทางเดินเท่านั้น

แสดงว่า ถึงแม้หนังสือเดินทางมีความฉลาดในการทำงาน ดึงข้อมูล บันทึกข้อมูล แต่คนต้องฉลาดกว่าจึงสามารถใช้งานได้ด้วยเวลาน้อย สะดวก

นอกจาก ความฉลาด ความสะดวกในการใช้งานแล้วในการดึงและบันทึกข้อมูลแล้ว ในการออกหนังสือเดินทางยังใช้สีของปกของหนังสือเดินทางแแยกประเภทของบุคคลด้วย คือ

  • หนังสือเดินทางของคนธรรมดาทั่วไป ใช้หน้าปกสีน้ำตาล
  • หนังสือเดินนักการฑูตหรือบุคคลสำคัญของรัฐบาลของแต่ละประเทศที่ต้องมีการอำนวย ความสะดวก ใช้หน้าปกสีแดง
  • หนังสือเดินทางของข้าราชการ บุคคลของรัฐ ใช้หน้าปกสีน้ำเงิน
  • หนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าว ใช้หน้าปกสีเหลือง และ
  • หนังสือเดินทางที่ออกให้ใช้เป็นการชั่วคราว ใช้หน้าปกสีเขียว

ทั้งนี้เพื่อใช้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ แยกแยะบุคคลๆได้ง่ายขึ้น ในการตรวจคนเข้าเมืองทุกประเทศจะมีช่องให้้้บริการว่าเป็นคนของประเทศ หรือชาวต่างประเทศ เป็นข้าราชการหรือบุคคลของรัฐ

บันทึกนี้ นอกจากให้รู้จักหนังสือเดินทาง ประเภท การเลือกที่นั่ง แล้วยังให้ข้อมูลการใช้หนังสือเดินทางให้ฉลาด จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง

คือ แบบอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพิ่มใช้งานแบบฉลาด ที่ต้องฉลาดทั้งระบบและคนใช้งาน

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 January 2013 22:32 Modified: 11 January 2013 18:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ