นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3211
ความเห็น: 0

ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์

เพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจกัน ร่วมมือ ร่วมใจกัน

วิสัยทัศน์ คือการกำหนดทิศทางในการทำงาน พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ข้างหน้า

จะเป็นกี่ปี ขึ้นกับการกำหนดขององค์กร ความรับผิดการปฏิบัติงาน การเร็วของการงานขององค์กร ยิ่งในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นพัฒนาเปลี่ยนไปเร็วมาก เร็วจนใช้งานตามไม่ทัน ใช้งานไม่คุ้ม

 ความจำเป็นของการต้องมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจกัน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ให้รู้จะช่วยกันผลักดันไปในทิศทางเป้าหมายใด

มิฉะนั้น จะต่างคน ต่างทำ ทำแบบเดิม ไปคนละทิศ คนละทาง จนเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกัน ส่งผลเสียต่อความรู้สึกต่อกัน นำไปสู่การสร้างความเสียหายให้องค์กร

วิสัยทัศน์ โดยทั่วไป มี 2 ระดับ คือขององค์กร หรือหน่วยงาน และของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ขององค์กร ต้องเป็นการตกลงขององค์กรร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพราะทิศทางของทุกคน ตามความพร้อม จังหวะเวลา และโอกาสที่ดี

ส่วนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร นั้นต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร แต่เป็นแนวทางการทำงานของผู้บริหารเพื่อแจ้งให้คนในองค์กรเข้าใจว่า จะทำงานอย่างไร ซึ่งเน้นที่กรอบและวิธีการทำงานในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายขององค์กร

วิสัยทัศน์ขององค์กรและผู้บริหาร เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นหน้าที่ของคนในองค์กรที่ต้องรับรู้ เพื่อนำไปปฏับติงานร่วมกัน บางคนอาจไม่ต้องการคิด แต่ต้องร่วมทำซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน และอาจปรับเปลี่ยนได้ หากมีเหตุผลที่ดีกว่า แต่ต้องตกลงเข้าใจกัน เพื่อสนับสนุนกันและกั

การกำหนดวิสัยทัศน์ ไม่ใช่ด้วยการนั่งคิด ระดมสมอง

แต่ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ตามข้อมูลทั้งในภาพใหญ่ภายนอก และภาพเล็กภายในองค์กร เพื่อกำหนดเป้าหมายและความเป็นไปได้ ทั้งความรู้ ความสามารถคน ทรัพยากร กำลังคน กำลังทรัพย์

วิสัยทัศน์ที่ต้องสั้น กระชับ เข้าใจง่าย ง่ายแก่การจดจำ นำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

วิสัยทัศน์มีไว้ให้คนทำงานช่วยกันขับเคลื่อนไปตามทิศทางเดียวกัน เหมือนการดันรถก็ต้องบอกว่า จะไปทางไหนเพื่อร่วมกันผลักไปสู่ความสำเร็จ

  • ปัญหาของการทำวิสัยทัศน์ ส่วนใหญ่มักเป็นความฝันที่อยากได้ ไม่ใช่ความฝันที่อยากทำ และเป็นไปได้
  • หรือ ทำแค่ร่วมคิด แต่ไม่รวมทำ ไม่เปลี่ยนทิศ กระบวนการการทำงาน เหมือนดันรถไปคนละทิศ คนละทาง ทั้งเหนื่อย โทษกันไปมา หาทิศทางไม่เจอ
  • และมักไม่ประเมินความสามารถขององค์กร ทั้งคน ทั้งทรัพยากร ทั้งบประมาณ
  • จึงกำหนดแล้วทำไม่ได้ เพราะขาดคน ขาดทรัพยากร ขาดงบประมาณ จนกลายเป็นความขัดแย้ง
  • บางองค์กรก็กำหนดเพื่อเพียงให้มี แต่พอกลับไปทำงานก็ทำแบบเดิม ซึ่งเจอมาก ที่สุดท้ายก็มั่วเหมือนเดิม

วิสัยทัศน์ที่ดี ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ ช่วยกันทำในหน้าที่ตน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน

ผู้บริหารจำเป็นต้องแจ้งวิสัยทัศน์การทำงานให้คนในองค์กร คนในทีมรับทราบ

วิสัยทัศน์ คือ ทิศทางการทำงานให้พัฒนาไปข้างหน้าร่วมกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องรับทราบ รับทำหน้าที่ตนให้ไปตามทิศทางเดียวกัน

การร่วมแรง ร่วมใจกันทำ ช่วยดันรถไปตามทิศทางด้วยการผ่อนภาระ ผ่อนแรง ที่ทำให้สู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น คือข้อดีของวิสัยทัศน์

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 เมษายน 2556 17:26 แก้ไข: 18 เมษายน 2556 18:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ