นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 957
ความเห็น: 1

การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา

คนมหาวิทยาลัยไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริง จึงทำให้การทำหน้าที่ผิดเพียนไป ได้เป้าหมายที่ผิดเพี้ยนไป ปฏิบัติหน้าที่ผิดเพี้ยน บิดเบือนหน้าที่ที่มีต่อสังคม

หน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุด คือการสร้างคนให้เป็นบัณฑิต ให้พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เป็นพลเมืองดี มีศิลปวัฒนธรรมที่ดี

คือคุณภาพการจัดการศึกษาตามภารกิจของความเป็นมหาวิทยาลัย

หากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาไม่ได้ทำสิ่งนี้ ก็ไม่ได้ชื่อว่า มหาวิทยาลัย

ดังนั้น ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยจึงต้องมุ่งไปยังการผลิตบัณฑิต คือการสร้างคนเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน ตามความชอบ ความสามารถของผู้เรียน

เมื่อคนมหาวิทยาลัยไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริง จึงทำให้การทำหน้าที่ผิดเพียนไป ได้เป้าหมายที่ผิดเพี้ยนไป ปฏิบัติหน้าที่ผิดเพี้ยน บิดเบือนหน้าที่ที่มีต่อสังคม

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สร้างคนของประเทศ ไม่ได้มีหน้าที่ยกมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยโลกอย่างที่ถูกหลอกล่อ

จนบิดเบียนนำงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาไปทำวิจัย แทนการดูแลความพร้อมในการผลิตบัณฑิต

นำเงินไปใช้จนแม้แต่ค่าจ้างค่าตอบแทนที่จะให้กำลังใจคนทำงานยังไม่เพียงพอแทน

การเสียไปกับงานวิจัย บริการวิชาการ กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ได้อะไรคืนมา

ทั้งหมด เป็นความคิดเห็นจากภาพที่เห็นจากการทำงานมา 37 ปี จนเกษียณอายุ กับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่น ๆ

การทำงานก็พยายามทำหน้าที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยสร้างคนเป็นต้นแบบที่ดี

การขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นที่ต้องการใช้ของสังคม การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน พันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1

และกำลังพัฒนาพันธุ์แพะเป็นพันธุ์ของคณะ รวมทั้งกล้ายางพันธุ์ต้นตอ

จัดงานบริการวิชาการที่เป็นที่ต้องการของชุมชนทั้งงานเกษตรภาคใต้ งานตลาดนัดเกษตร ที่ใช้เป็นที่ให้นักศึกษาทำงานจริง ปฏิบัติจริง

พัฒนาผู้ค้าในด้านสุขอนามัยอาหาร ทั้งการให้ความรู้ การกำกับการปฏิบัติจริง และการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตร

และอยากเห็นมหาวิทยาลัยทำหน้าที่มหาวิทยาลัยในการสร้างคนไทย พัฒนาคนไทยด้วยการผลิตบัณฑิตที่ดี วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ

ในกรอบการเป็นต้นแบบที่ดีแก่สังคมและเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ประทับใจ ภาคภูมิใจของบัณฑิตจนนำไปสู่การเป็นพลเมืองดี

คือบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยที่อยากให้เป็น คือการทำทุกภารกิจทั้ง 4 ด้านเพื่อการผลิตบัณฑิต ไม่ใช่แยกเป็นส่วน ๆ

ซึ่งการกระทำให้เป็นต่อการสร้างคน จึงไม่ใช่แค่การสอนแต่ต้องปฏิบัติจริงด้วยคำว่า

"การกระทำสร้างคนได้ดีกว่าคำสอน"

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 เมษายน 2556 18:31 แก้ไข: 23 เมษายน 2556 18:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 ยาดม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ต้นแบบของการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากชีวิตควบคู่ไปกับตำรา

เจริญธรรม อุดมมงคลค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ