นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1039
ความเห็น: 3

นายชีวิตตน

การเป็นนายชีวิตจึงเป็นการรับผิดชอบการดำเนินชีวิตของตน ให้มีค่า มีคุณ ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

นายหมายถึงผู้รับผิดชอบดำเนินการสู่เป้าหมาย ทั้งวางแผน ควบคุม กำกับ สนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา

การเป็นนายชีวิตจึงเป็นการรับผิดชอบการดำเนินชีวิตของตน ให้มีค่า มีคุณ ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ซึ่งโดยธรรมชาติและสัญชาตญาณทุกสิ่งมีชีวิตมีประจำตัวอยู่แล้ว คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ที่ขาดไปจะไม่สามารถอยู่รอด ดำรงชีวิตอยู่ได้ ถึงกับสูญพันธุ์ไป

การเป็นนายตัวเองต้องสั่งตัวเองให้ดำเนินการ ต้องวางแผน สั่งการ สนับสนุน บริการ จัดการ ประเมินผล พัฒนา

การเป็นนายตนในวัยเริ่มต้นชีวิตจะเป็นไปตามสัญชาตญาณ เมื่อเริ่มเรียนรู้ก็เริ่มควบคุมตัวเอง

การเรียนรู้ในสังคม ต้องไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจากการที่เคยถูกทำให้เดือดร้อน จนถูกกำหนดเป็นคุณธรรม จริยธรรม หมายถึงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน

ต้องเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละคนมีต่างกัน

เช่นเก่งทางวิทย์ ทางศิลป์ เป็นที่มาของการเรียนสายวิทย์ สายศิลป์ ในระดับมัธยมปลายในอดีตที่ให้แต่ละละคนเลือกเรียนตามความถนัด

ที่ระยะต่อมาคือการเรียนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษา

การเรียนระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนแบบผู้ใหญ่ เรียนเพื่อเตรียมประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นการเรียนแบบเป็นนายตัวเอง ควบคุมตัวเองสู่ความสำเร็จตามหลักสูตร คือเลือกสาขาวิชาชีพด้วยตนเองตามความสามารถ ตามความต้องการ ตามผลการคัดเลือก

การเรียนแบบเป็นนายตัวเอง คือการวางแผนวิธีการเรียน การพัฒนาตน ให้สำเร็จตามมาตรฐาน

ต้องรับผิดชอบ ต้องสั่งการตนเองให้ทำ สนับสนุน ให้เวลา ให้กำลัง สมาธิ จัดการตน และประเมินตนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 

เช่น การเรียนดี ไม่ดี เพราะอะไร ไม่ดีแก้ไข ดีนำไปใช้และพัฒนาให้ดีขึ้น

และทุกความรู้ต้องสามารถนำไปใช้งานจึงต้องใช้งาน เช่น ภาษา คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จึงต้องฝึกนำมาใช้งานด้วยการสั่งตัวเอง เช่นอ่าน เขียน สรุปความ ขยายความ นำเสนอ ซึ่งเป็นการเตรียมการเพื่อการทำงาน

เมื่อจบไปทำงาน ต้องหางาน เลือกทำงานตามที่ตนมีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

ต้องศึกษาว่างานตำแหน่งต่าง ๆ นั้นต้องทำอะไร อย่างไร ต้องใช้ความรู้ ความสามารถอะไร สอดคล้องกับจริตความชอบ ความถนัดของตนหรือไม่

และต้องเตรียมตัวให้พร้อม มิฉะนั้นจะไม่สามารถถูกคัดเลือก

เพราะผู้คัดเลือกจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งไม่ใช่เพียงความรู้ ความสามารถ

แต่รวมถึงบุคลิก ความสามารถอื่น ๆ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกับคนอื่น

รวมถึงการยิ้มแย้มแจ่มใส ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ทีมงาน หน่วยงานและองค์กร

เมื่อเข้าทำงานก็ต้องสั่งให้ตนเองทำงานตามหน้าที่ จึงต้องศึกษาหน้าที่ตน ความก้าวหน้า การพัฒนาตน เพื่อเป็นนายตน

คือ วางแผน สั่งการให้ตนปฏิบัติตนตามหน้าที่ ต้องเรียนรู้หน่วยงานองค์กร

ต้องเรียนเพื่อร่วมงานเพื่อการทำงานร่วมกันให้ตนและองค์กรเจริญก้าวหน้า

ต้องเรียนรู้การพัฒนางาน พัฒนาตนเพื่อพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้า

ดังนั้น การเป็นนายตน จึงสำคัญต่อการดำรงชีวิต การทำหน้าที่

ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม ความพอดี

การเป็นนายตน คือการความคุมชีวิตตนด้วยการสั่งการ พัฒนาตนเอง ที่ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ตนที่รับมาจากหน่วยงานที่อาสาเข้ามาทำงาน

หากไม่ใช่ต้องเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ใช่ หรือช่วยกันพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยการยอมรับขององค์กร ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าตนไปอีกขั้น

การเป็นนายชีวิตตน คือ การใช้ชีวิตตนให้มีค่า ตั้งแต่การสร้างค่าด้วยการเรียนรู้ การทำงานให้เกิดประโยชน์และส่วนรวม

การเป็นนายตน เป็นการสร้่างสุขในชีวิตตน ที่ทำงาน และสังคม คือคุณภาพชีวิตคนทำงาน

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 May 2013 08:57 Modified: 04 May 2013 18:16 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อาจารย์เขียนด้วยอะไรคะนี่ มันติดกันเป็นพืดเลยค่ะ อ่านกว่าจะจบต้องใช้วิธีปิดไปเป็นช่วงๆค่ะ ชอบเนื้อความแต่กลัวคนอ่านอื่นๆจะอ่านกันไม่จบเพราะเมาตัวหนังสือค่ะ

ขออภัยที่ทำให้อ่านยาก จากการบันทึกด้วย ipad

ได้ปรับให้อ่านง่ายแล้วครับ

ยอดเยี่ยมเลยค่ะ อาจารย์ ได้รู้เลยว่า visual นี่สำคัญจริงๆ เพราะมาอ่านอีกรอบคราวนี้ ได้ความเต็มๆที่ตอนแรกต้องใช้ความพยายามในการแบ่งข้อความ ตอนนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามเลย อ่านแล้วเข้าใจเน้นย้ำตามที่อาจารย์ปรับเลยค่ะ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ