นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1520
ความเห็น: 0

เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554

ไม่ให้หารเฉลี่ยเท่า ๆ กัน ต้องจัดสรรตามผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ

เมื่อ 2 พ.ค. 2556 ที่ประชุมคณบดีได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อจัดสรรเงินรางวัลหรือโบนัส ตามผลการประเมินของ กพร. ของปีงบประมาณ 2554 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปรับแจ้งจาก กพร. ว่าได้คะแนนการประมิน 4.2362 ได้รับเงินรางวัล 13.009 ล้านบาท ตามมติ ครม.โดยเบิกจ่ายจากงบกลางของรัฐบาล

จากการที่ ก.พ.ร. ได้ทำการประเมิน และจัดสรรเงินรางวัล หรือ โบนัส ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 นั้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลการประเมินและเงินรางวัลดังนี้

ปีงบประมาณ

คะแนนการประเมิน

งินรางวัล (ล้านบาท)

2547

4.6026

24.634

2548

3.8985

15.972

2549

4.2398

17.162

2550

3.5641

16.035

2551

3.7037

18.073

2552

3.7917

3.658*

2553

3.8390

17.520*

2554

4.2362

13.009

2555

4.2776

ยังไม่จัดสรรรางวัล

*ปี 2552 และ 2553 ไม่มีการจัดสรรเงินรางวัล

 

จะเห็นว่า ปีงบประมาณ 2547 เป็นปีนำร่องบางกรมที่มีการประเมิน จึงได้รับรางวัลค่อนสูง

แต่ปีต่อ ๆ มาเป็นมาตรการบังคับ จึงเฉลี่ยรางวัลกันไปทำให้เงินรางวัลลดลง

ละปีงบประมาณ 2552 และ 2553 ไม่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล โดย ก.พ.ร. ให้พิจารณาจากงบเหลือจ่ายของหน่วยงานซึ่ง ม.อ. ไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายใน 2 ปี ดังกล่าวจึงไม่มีการจัดสรรเงินรางวัล

เงินรางวัลได้ปีนี้ เป็นผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2554 ส่วนปีงบประมาณ 2555 มีผลการประเมิน แต่ยังไม่มีการจัดสรรเงินรางวัล

หลักการจัดสรรเงินรางวัลเป็นเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2551 หรือ ครั้งสุดท้ายที่ได้รับจัดสรรเงินรางวัล คือ

ไม่ให้หารเฉลี่ยเท่า ๆ กัน ต้องจัดสรรตามผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีของหน่วยงาน และของคนทำงาน ทำนองเดียวกับปีงบประมาณ 2551

และต้องส่งผลการจัดสรรให้ ก.พ.ร. ภายในวันที่  30 พ.ค. 2556

ดังนั้น ทุกคณะหน่วยงานต้องเตรียมข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2554 ให้พร้อมที่เมื่อกรรมการที่มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรให้คณะ/หน่วยงานแล้ว สามารถจัดสรรและแจ้งคืนมหาวิทยาลัยได้ทัน เนื่องจากต้องส่ง ก.พ.ร.ให้ทันกำหนเดต่อไป

จากยอดเงินรางวัลที่ได้ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ 2551 แสดงว่ารางวัลที่แต่ละคนได้คงอยู่ประมาณ 1,500-2,000 บาท

อีกส่วนที่ต้องเตรียมและเป็นภาระเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน คือ การจัดสรรเงินรางวัลแก่บุคลากรที่จ้างจากงบประมาณรายได้ของคณะ/มหาวิทยาลัย ตามที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

เงินรางวัลเป็นผลการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากร เนื่องจากส่วนราชการเป็นการบริการประชาชนที่ไม่มีผลกำไร จึงได้โบนัสไม่มาก 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤษภาคม 2556 17:43 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2556 17:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 **ซูซี่**, Ico24 Baby, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ