นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1406
ความเห็น: 2

เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ

เป้าหมายการเรียน ไม่ใช่แค่รู้ แค่สอบได้ แต่ต้องนำความรู้ไปใช้งานได้ เพราะแค่รู้แต่ใช้ทำงานไม่ได้ ไม่เป็น ก็ยังติดโง่อยู่ดี

การเรียนคือการทำให้มีความรู้ และต้องสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้

โง่ คือความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ และโง่มากขึ้นจากการเรียนแล้วไม่มีความรู้ ความสามารถ เพราะเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา แล้วยังไม่มีความรู้ ความสามารถ ใช้งานไม่ได้ ทำงานไม่เป็น

การเรียนแบบโง่ ๆ คือ การเรียนแบบไม่ตั้งใจเรียน ละเลยการเรียนด้วยข้ออ้างต่าง ๆ นา ๆ

  • ผู้สอนสอนไม่รู้เรื่อง
  • วิชายาก วิชาไม่ถนัด ซึ่งเป็นข้ออ้างทั้งสิ้น เพราะหากตั้งใจ เตรียมพร้อม ไฝ่หา เชื่อว่าทุกคนเรียนรู้ได้
  • บางคนโง่ในการเรียนไปกว่านั้น คือ การหนีเรียน ไม่เข้าชั้นเรียน
  • ไม่ติดตามผลการเรียนรู้ จึงไม่มีความรู้ สอบไม่ได้
  • บางคนเข้าสอบ พอเจอข้อสอบบอกว่าผู้สอนไม่เคยสอน ไม่เคยบอกกติกา แต่ที่จริงกลับเป็นว่า ไม่เข้าชั้นเรียน หรือเข้าชั้นแบบไม่ตั้งใจเรียน จึงไม่ได้ยินคำสอน คำพูด

การเรียนรู้เป็นการสร้างความฉลาด คือมีความรู้ ทำงานได้

การเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ มีความฉลาด ต้อง

 1. ประเมินตนเองว่ามีความสามารถเพียงใด เพื่อปรับวิธีเรียนรู้ของตนเองให้เหมาะสม ให้ได้ความรู้

2. ต้องรู้ว่าเรียนอะไร จะได้เตรียมตัวล่วงหน้า ด้วยการหาคำอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชา

3. หากรู้ว่าเป็นวิชาไม่ถนัด เป็นคนเรียนรู้ช้า ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า ยิ่งปัจจุบัน แหล่งความรู้ หนังสือตำรามีมากมาย สามารถศึกษาก่อนได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการทำ ไม่เรียนแบบฉลาด

4. หลังเรียนแล้วให้หมั่นถามว่า มีความรู้ตามที่เรียน ตามที่กำหนดในรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือไม่ หากไม่แน่ใจต้องเร่งหาคำตอบ หาความรู้

5. ในการเรียนทุกรายวิชา ทุกเนื้อหา ต้องหมั่นตรวจสอบว่ามีความั่นใจในการนำความรู้ไปใช้งาน ทำงานได้จริง ปัจจุบัน การเรียนส่วนใหญ่จะผ่านเพียงครั้งเดียว เช่นการทำปฏิบัติการ ย่อมยากที่จะเกิดความชำนาญ จึงต้องหมั่นฝึกใช้ ฝึกอ่าน ฝึกฝน ที่ทุกคนทราบดีว่า การที่ทำอะไรอย่างมั่นใจต้องทำบ่อย ๆ ทำหลาย ๆ ครั้ง

เป้าหมายการเรียน ไม่ใช่แค่รู้ แค่สอบได้ แต่ต้องนำความรู้ไปใช้งานได้ เพราะแค่รู้แต่ใช้ทำงานไม่ได้ ไม่เป็น ก็ยังติดโง่อยู่ดี 

ยิ่งในการทำงาน การทำได้ยังไม่เพียงพอ ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ให้ทันสมัย ทันยุค ทันกาล

ความจริง ไม่มีใครโง่ มีแต่คนเรียนแบบโง่ ๆ จึงทำให้ไม่รู้

การเรียนแบบไม่ให้โง่ ต้องเรียนอย่างรู้หน้าที่ มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของอาชีพที่เรียกว่า นักเรียน นักศึกษา นอกจากทำให้มีความรู้ ยังเป็นคนดีคือรับผิดชอบและทำตามหน้าที่

การเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน และผู้ได้ผลกระทบก็คือผู้เรียน ที่หากไม่เรียนรู้ จึงเป็นคนโง่

การเรียนแบบโง่ ๆ  ไม่ตั้งใจเรียน ยังเสียค่าโง่ ที่เสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย รวมทั้งเสียใจของคนรอบข้าง และสังคม

ไม่มีใครโง่ในการเรียนรู้ มีแต่คนโง่ที่ไม่ยอมเรียนรู้ที่ทำให้ไม่มีความรู้ จึงโง่    

 

created: 06 May 2013 18:29 Modified: 06 May 2013 18:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
คนเดินผ่านมา [IP: 110.164.187.236]
07 May 2013 13:06
#87529

พักนี้ ห้ามหาคำว่า "โง่" ผ่าน Google เด็ดขาด

Ico48
ดร.หมา แซ่แมว [IP: 110.169.210.211]
14 December 2013 16:11
#94817

โอรังคัสสอ มาเบ ยิด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.98.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ